Pahan ongelmasta

La – su 9.-10.12.2017, klo 10 – 17
Kriittisellä korkeakoululla, osoitteessa Albertinkatu 27
Ilmoittautuminen viimeistään 29.11.2017.
Hinta: 30 euroa

Maailmassa oleva paha iskee meihin joka päivä sairauksien, onnettomuuksien ja arkielämän ongelmien muodossa. Saamme kuulla uutisista terrori-iskuista, sodista ja luonnonkatastrofeista. Järkytyksen tunne nostaa esiin kysymykset: mikä merkitys tällä kaikella on? Onko maailma mielekäs? Mikä on ihmisen paikka maailmassa?

Maailmassa oleva paha kyseenalaistaa maailman mielekkyyden. Susan Neiman on käsitellyt pahan teemaa uuden ajan filosofiassa klassikkoteoksessaan Evil in Modern Thought. Hän esittelee sekä humanistisia että Jumala-uskoon nojaavia ratkaisuyrityksiä pahan ongelmaan. Hän myös esittelee, miten pahan olemassaoloa on käytetty Jumalan olemassaolon kyseenalaistamiseen. Ongelma on kuitenkin syvempi: ongelma maailman mielekkyydestä nousee myös ateistisissa maailmankatsomuksissa. Hän esittelee, miten moderni ajattelu on ajautunut yhä enemmän kohti nihilismiä. Todellisuutta ja arvoja on alettu pitää toisistaan erillisinä, ja 1900-luvun suurkatastrofit ovat kyseenalaistaneet valistuksen suuren kertomuksen ihmiskunnan edistyksestä.

Kurssilla käydään keskustelua pahasta ja filosofien pyrkimyksistä tulkita sitä Neimanin kirjan pohjalta. Keskustelemme pahan luonteesta ja sen merkityksestä maailman ymmärtämiselle. Käymme sitten läpi teistisiä, humanistisia, ateistisia ja nihilistisiä vastauksia pahan ongelmaan. Lopuksi kartoitamme pahan ongelman lähtökohtia ja luonnostelemme, miten eri katsomukset voivat nähdä maailman mielekkäänä. Kurssin pitää FM Lauri Snellman, joka aloittaa väitöskirjan kirjoittamisen pahan ongelman lähtökohdista.

Ilmoittautuminen ke 29.11.2017 mennessä Kriittisen korkeakoulun toimistolle (info@kriittinenkorkeakoulu.fi, 040 552 5959). Ilmoittautumisen voi perua veloituksetta viimeiseen ilmoittautumispäivään asti. Sen jälkeen ilmoittautumisesta peritään puolet kurssin hinnasta. Jos peruutus tulee kurssin jo alettua, peritään kurssin maksu kokonaan.

Yhteistyössä:
RGB -web versio keskikokoinen