Erätauko: Dialogiohjaajakoulutus

Kriittinen korkeakoulu järjestää dialogiohjaajakoulutuksen Sitran Erätauko-hankkeen pohjalta. Koulutuksessa perehdytään vuoropuhelun ohjaamiseen yleisesti ja Erätauko-työkalujen käyttämiseen erityisesti. Koulutus on suunnattu näitä ohjaustaitoja työssään tarvitseville, mutta se soveltuu kaikille dialogitaitojen kehittämisestä kiinnostuneille.

Erätauko on tapa käynnistää ja käydä rakentavaa keskustelua. Erätauko auttaa tuomaan yhteen eri lähtökohdista tulevia ihmisiä tasavertaiseen kohtaamiseen ja merkitykselliseen dialogiin. Erätauko-keskustelu on tarkoitettu syventämään ymmärrystä erilaisista aiheista ilman pakkoa yksimielisyyteen tai nopeisiin ratkaisuihin. Samalla rakentuvat luottamus ja osallisuus yhteisöön.

Erätauko-toimintamalli sisältää työkaluja keskusteluiden suunnitteluun, ohjaamiseen ja vaikuttavuuteen. Työkalujen avulla on mahdollista kutsua paikalle heidätkin, jotka jäävät herkästi keskusteluiden ulkopuolelle. Erätauko-työkalut ovat kaikkien avoimesti käytettävissä osoitteessa www.eratauko.fi.

Kurssilla perehdytään dialogiin ja dialogisuuteen ja opitaan Erätauko-metodiin kuuluvat kutsu- suunnittelu- ja arviointityökalut. Opetus koostuu luento-opetuksesta, yksilö ja ryhmä harjoituksista sekä kotitehtävistä ja harjoituksista.

Kouluttajat: Vastaavana opettajana toimii puhetaidon asintuntija, FM Severi Hämäri. Muina kouluttajina toimivat puhetaidon asiantuntija VTM Markus Neuvonen ja filosofisen praktiikan asiantuntijat FM Anu Virtanen ja FT Perttu Salovaara.

Huom! Kurssin aikataulu ja hinta ovat muuttuneet järjestelysyistä.

Koulutus koostuu kahdesta lauantaipäivästä
17.11. ja 1.12.2018 klo 10.00-18.00
Paikka: Kulttuurikeskus Sähinä,
Heikkiläntie 10, Lauttasaari, Helsinki
Hinta: 300 euroa

Tiedustelut ja ilmoittautumiset Kriittiselle korkeakoululle (info@kriittinenkorkeakoulu.fi, 040 552 5959) viimeistään keskiviikkona 7.11.2018. Ilmoittautumisen voi perua veloituksetta viimeiseen ilmoittautumispäivään asti. Sen jälkeen peruutuksesta peritään puolet kurssimaksusta.

Yhteistyössä Sitra ja Opintokeskus Sivis.

erataukologosvg3update