Lauri Rauhala – Ihmisen filosofiaa

HUOM! Torstain 21.9. luento on siirretty sairastapauksen vuoksi luentosarjan loppuun. Luento pidetään torstaina 7.12.2017. Muutos on jo päivitetty alla olevaan ohjelmaan.

 

Professori Lauri Rauhala (13.9.1914 – 5.4.2016) sanoo hänen elämäntyönsä olevan ihmisen filosofiaa. Rauhala teki jo 1970-luvulla eron positivistisen ja hermeneuttisen tieteenfilosofian välillä. Näistä kahdesta hermeneuttinen tieteenfilosofia soveltuu ihmisen tutkimiseen Hän jakoi hermeneuttisen tieteenfilosofian fenomenologiseen ja eksistentiaaliseen analyysiin. Rauhalan filosofian käsitteellisenä innovaationa pidetään ”situationaalista säätöpiiriä”. Näitä teemoja käsiteltiin Lauri Rauhalan filosofia –luentosarjassa keväällä 2017.

Luentosarja jatkuu syksyllä 2017 kolmella uudella teemalla: 1. Meditaatio ja jooga Rauhalan filosofiassa. 2. Rauhala suomalaisessa filosofisessa antropologiassa ja 3. Rauhala tajunnan filosofina.

 

Kuva: Heikki Vuorila

Kuva: Heikki Vuorila

 

Luennoitsija: FM Heikki Vuorila. Vuorila on kirjoittanut ja esitelmöinyt Rauhalan filosofiasta siitä lähtien, kun hän tutustui Rauhalaan 1990-luvun alussa. Teoreettisen filosofian kandidaatin ja maisterin tutkinnot Vuorila on tehnyt Ludwig Wittgensteninin kielikäsityksestä Helsingin yliopiston teoreettisen filosofian laitokselle.

Paikka: Kriittinen korkeakoulu, Albertinkatu 27 a B 12, 00180 Helsinki

Ajankohta: Syksy 2017 torstaisin kello 18.00-20.15 (3h), 21.9., 19.10. ja 16.11.

 

Vapaa pääsy, tervetuloa! Pyydämme kuitenkin ilmoittautumaan kullekin luennolle viimeistään luentoa edeltävänä maanantaina. Ilmoittautumiset Kriittisen toimistolle (info@kriittinenkorkeakoulu.fi tai 040 552 5959)

 

Syksyn 2017 ohjelma

1. Luento torstaina 19.10 kello 18.00 – 20.15 (3h) Meditaatio ja jooga Rauhalan filosofiassa:

2. Luento torstaina 16.11. kello 18.00 – 20.15 (3h) Rauhala suomalaisessa filosofisessa antropologiassa:

3. Luento torstaina 7.12. kello 18.00 – 20.15 (3h) Rauhala tajunnan filosofina:

 

Järjestetään yhteistyössä Opintokeskus Siviksen kanssa.
RGB -web versio keskikokoinen

 

 

Menneet

KEVÄÄN 2017 OHJELMA

1. Luento torstai 9.2. kello 18.00-20.15 (3h) – Hermeneuttinen tieteenfilosofia
• Rauhala tekee jo 1970-luvulla eron positivistisen ja hermeneuttisen tieteenfilosofian välillä
• Hermeneuttisen tieteenfilosofian hän varaa ihmistieteiden filosofiaksi
• Rauhala jakaa hermeneuttisen tieteenfilosofian fenomenologiseen ja eksistentiaaliseen analyysiin
2. Luento torstai 23.3. kello 18.00-20.15 (3h) – Eksistentiaalinen fenomenologia
• Rauhalan filosofisia taustavaikuttajia ovat muun muassa Edmund Husserl ja Martin Heidegger
• Husserlilta hän omaksuu tajunnan fenomenologisen analyysin ja Heideggerilta situaation eksistentiaalisen analyysin
• Näiden yhdistelmästä muodostuu eksistentiaalis-fenomenologinen analyysi.
3. Luento torstai 20.4. kello 18-20.15 (3h) – Situationaalinen säätöpiiri
• Rauhalan käsitteellisen innovaation ”situationaalisen säätöpiirin” taustalla on Heideggerin eksistentiaalinen filosofia
• Situationaalinen säätöpiiri viittaa tapoihin, joilla ihmisen eri olemispuolet säätelevät toisiaan ja vaikuttavat toisiinsa
• Rauhala viittaa kirjoituksissaan Ludvig Wittgensteinin kielipeli-idean ja situationaalisen säätöpiirin väliseen suhteeseen