Lauri Rauhala – Ihmisen filosofiaa

 

Lauri Rauhalan filosofiaa: Rauhala tajunnanfilosofina
avoin yleisöluento torstaina 7.12.2017 kello 18.00 – 20.15

Vapaa pääsy!

• Rauhala itse sanoo olevansa tajunnan filosofian asianomainen, sillä tajunnallisuuden erikoisluonne ja asema ihmisen olemassaolossa sekä maailman jäsentämisessä ovat olleet hänen filosofiansa keskiössä 1950-luvun alusta alkaen
• Vaikka Rauhalan filosofisessa elämäntyössä yhdistyvät fenomenologia ja eksistentialismi, niin häntä voidaan pitää ensisijaisesti fenomenologina ja toissijaisesti eksistentialistina. Rauhalan mukaan tajunta tutkii itse itseään, kehon orgaanista ymmärtämistä sekä situationaalista olemista ainutlaatuisessa elämäntilanteessa
• Husserliaanisena fenomenologina hän ei hyväksynyt näkemystä, että tajunnalliset ilmiöt voidaan redusoida hermostollisiin aivoprosesseihin. Rauhalan filosofian keskiössä oli Descartesin dualistisen mind-body –probleeman ratkaiseminen.
• Rauhala mind-body –probleeman ratkaisua, situationaalista säätöpiiriä (holistinen ihmiskäsitys), pidetään ehkä hänen tärkeimpänä käsitteellisenä innovaationaan. Se viittaa niihin tapoihin, joilla ihmisen eri olemus-/olemispuolet säätelevät toisiaan ja vaikuttavat toisiinsa. Situationaalisen säätöpiirin taustalla on Heideggerin eksistentiaalinen filosofia ja etenkin ”maailmassa-olemisen” situationaalisia olemisehtoja koskevat ajatukset. Situationaalisen säätöpiirin Rauhala otti käyttöön 1970-luvulla.

 

Kuva: Heikki Vuorila

Kuva: Heikki Vuorila

Luentosarjan aikaisemmat luennot: (1) Hermeneuttinen tieteenfilosofia, (2) Eksistentiaalinen fenomenologia, (3) Situationaalinen säätöpiiri, (4) Joogameditaatio Rauhalan filosofiassa, (5) Rauhala suomalaisessa filosofisessa antropologiassa.

Luennoitsija: FM Heikki Vuorila. Vuorila on kirjoittanut ja esitelmöinyt Rauhalan filosofiasta siitä lähtien, kun hän tutustui Rauhalaan 1990-luvun alussa. Teoreettisen filosofian kandidaatin ja maisterin tutkinnot Vuorila on tehnyt Ludwig Wittgensteinin kielikäsityksestä Helsingin yliopiston teoreettisen filosofian laitokselle.

Paikka: Kriittinen korkeakoulu, Albertinkatu 27 a B 12, 00180 Helsinki

Aika: torstai 7.12.2017 kello 18.00 – 20.15

Vapaa pääsy, tervetuloa! Pyydämme kuitenkin ilmoittautumaan luennolle viimeistään luentoa edeltävänä maanantaina. Ilmoittautumiset toimistolle (info@kriittinenkorkeakoulu.fi tai 040 552 5959)

 

Järjestetään yhteistyössä Opintokeskus Siviksen kanssa.
RGB -web versio keskikokoinen