Lauri Rauhalan filosofia

torstaisin 21.9., 19.10. ja 16.11.2017 kello 18.00 – 20.15.

Mitä ihminen on? Miten ihminen on olemassa tajunnallisena ja kehollisena maailmasuhteessa?

Luentosarjassa käsitellään professori Lauri Rauhalaa (13.9.1914 – 5.4.2016) filosofina ja tarkastellaan Rauhalan filosofista elämäntyötä kuudesta eri näkökulmasta. Hänet tunnetaan myös psykologina. Rauhala valitsi psykologian työllistymisen vuoksi. Sairaalapsykologin työn ja kliinisen psykologian opintojen jälkeen hän lähti suunnittelemaan väitöskirjaa intentionaalisuudesta ja tiedostamattoman ongelmasta. Väitöskirja vei hänet psykologiasta takaisin filosofian pariin.

Kuva: Heikki Vuorila

Kuva: Heikki Vuorila

Luennoitsija:
FM Heikki Vuorila. Vuorila on kirjoittanut ja esitelmöinyt Rauhalan filosofiasta siitä lähtien kun, hän tutustui Rauhalaan 1990-luvun alussa. Teoreettisen filosofian kandidaatin ja maisterin tutkinnot Vuorila on tehnyt Ludwig Wittgensteinin kielikäsityksestä.

Paikka:
Kriittinen korkeakoulu, Albertinkatu 27 a B 12, 00180 Helsinki

Ajankohta:
Torstaisin 21.9., 19.10. ja 16.11. kello 18.00 – 20.15.

Vapaa pääsy, tervetuloa!

Pyydämme kuitenkin ilmoittautumaan kullekin luennolle viimeistään luentoa edeltävänä maanantaina. Ilmoittautumiset Kriittisen toimistolle (info@kriittinenkorkeakoulu.fi, 040 552 5959).

SYKSYN 2017 TEEMAT

4. Luento – Rauhala tajunnan filosofina
5. Luento – Meditaatio ja jooga Rauhalan filosofiassa
6. Luento – Rauhala suomalaisessa filosofisessa antropologiassa

Menneet

KEVÄÄN 2017 OHJELMA

1. Luento torstai 9.2. kello 18.00-20.15 (3h) – Hermeneuttinen tieteenfilosofia
• Rauhala tekee jo 1970-luvulla eron positivistisen ja hermeneuttisen tieteenfilosofian välillä
• Hermeneuttisen tieteenfilosofian hän varaa ihmistieteiden filosofiaksi
• Rauhala jakaa hermeneuttisen tieteenfilosofian fenomenologiseen ja eksistentiaaliseen analyysiin
2. Luento torstai 23.3. kello 18.00-20.15 (3h) – Eksistentiaalinen fenomenologia
• Rauhalan filosofisia taustavaikuttajia ovat muun muassa Edmund Husserl ja Martin Heidegger
• Husserlilta hän omaksuu tajunnan fenomenologisen analyysin ja Heideggerilta situaation eksistentiaalisen analyysin
• Näiden yhdistelmästä muodostuu eksistentiaalis-fenomenologinen analyysi.
3. Luento torstai 20.4. kello 18-20.15 (3h) – Situationaalinen säätöpiiri
• Rauhalan käsitteellisen innovaation ”situationaalisen säätöpiirin” taustalla on Heideggerin eksistentiaalinen filosofia
• Situationaalinen säätöpiiri viittaa tapoihin, joilla ihmisen eri olemispuolet säätelevät toisiaan ja vaikuttavat toisiinsa
• Rauhala viittaa kirjoituksissaan Ludvig Wittgensteinin kielipeli-idean ja situationaalisen säätöpiirin väliseen suhteeseen