Näkökulmia vapauteen

Liberalismin klassikoita & kritiikkiä

KURSSI PERUTTU 13.3.-22.5. seitsemänä keskiviikkona klo 18-20, Albertinkatu 27

Jokaiselle kerralle jaetaan teksti, jonka pohjalta seminaarissa keskustellaan. Alustajina toimivat VTM Matias Huttunen ja
FM  Antti Heinonen. Kahvitarjoilu. Hinta 70 €. Ilmoittautumiset 6.3. mennessä: info@kriittinenkorkeakoulu.fi; 09-6840010.

Ohjelma:

13.3. Johdanto liberalismin käsitteeseen
Lockesta Nozickin ultraliberaaliin fantasiaan

20.3. Hobbes
Kaikkien sota kaikkia vastaan?

3.4. Rousseau
Yksilö ja yhteistahto

10.4. Mill
Vapaus ja hyöty

24.4. Kant
Tahdon autonomia

15.5. Liberalismin kritiikki
Marxilainen näkökulma

22.5. Vapauden ongelma nykyfilosofiassa:
Rawls ja reilun pelin harha

Kurssin ilmoitus