VIKTOR FRANKL’N LOGOTEORIAN JA -FILOSOFIAN PERUSTEET

Tämä kurssi on jo loppunut. Katso uusi kurssimme samasta aiheesta: Viktor Frankl’n tarkoituskeskeisen filosofian perusteet 23.-24.11.

23.–24.3.2013, Annankatu 9 A 11, Helsinki, la klo 9-19, su 9-15

Wieniläinen filosofi Viktor E. Frankl (1905–1997) kehitti eksistenssianalyysiksi ja logoterapiaksi kutsutun oppinsa auttamaan ihmisiä etsimään arvopitoista ja tarkoituksentäyteistä sisältöä elämäänsä. Elämän mielekkyys ja merkitys ovat tänäänkin erittäin ajankohtaisia kysymyksiä. Kurssi on johdantokurssi logoteoriaan ja -filosofiaan. Kurssi on tarkoitettu kaikille, jotka kokevat niiden pohtimisen tärkeäksi työssään tai omassa henkilökohtaisessa elämässään.

Kurssin opettaja FT Timo Purjo on väitellyt Viktor Frankl’n filosofiasta. Hän on suorittanut Viktor Frankl Institute of Logotherapy’ssä (Abelene, Texas, USA) Diplomate Educator of Logotherapy -tutkinnon ja on valittu VFIL:n kansainväliseen opettajakuntaan. Hän toimii myös Friends of Viktor Frankl Institute ry:n puheenjohtajana. Timo Purjolta on vuonna 2012 ilmestynyt kirja Viktor Franklin logoteoria – tie arvopitoiseen ja tarkoituksentäyteiseen elämään. Kurssilaiset voivat ostaa kirjan ystävähintaan 20 €.

 Kurssin järjestävät Kriittinen korkeakoulu ja Otavan Opisto. Kurssin hinta on 150 e. Ilmoittautuminen 15.3. mennessä: info@kriittinenkorkeakoulu.fi.

Ohjelma:

La 23.3.

9–9.30 Tervetulokahvit ja esittäytyminen

9.30–10.30 Viktor Frankl’n logoteorian tausta: arvottavaa psykoterapiaa, logoterapiaa ja eksistenssianalyysiä. Logoteorian ainutlaatuinen ydin.

10.30–12  Universaalien arvojen, logoteorian tarkoitusreittien ja yksilöllisten tarkoitusten keskinäinen suhde

12–13 Lounas (omakustanteinen)

13–14 Omatunto tarkoitusaistina

14–15  Vastuullisuus ja vastuullisena oleminen

15–15.30 Iltapäiväkahvit

15.30–17.30 Logofilosofian holistinen ihmiskäsitys täydennettynä Lauri Rauhalan situationaalisuuden käsitteellä. Persoonallinen henkinen ja sen suhde lähikäsitteisiin. Henkisyys korkeamman tason tajunnallisuutena.

17.30–19  Katsaus logofilosofian mukaisiin ihmisen erilaisiin henkisiin ja eettisiin kykyihin. Henkinen uhmavoima ihmisen kehittymisen mahdollisuutena ja epätoivon ehkäisijänä.

Su 24.3.

9–10  Edellisen päivän kokemusten jakaminen

10–11.30 Ajan henki ja Viktor Frankl’n elämän, elämänfilosofian ja oppirakennelman muotoutuminen vuosina 1905–1946.

11.30–12.30 Lounas (omakustanteinen)

12.30–14.30 Viktor Frankl ainutlaatuisena persoonana ja tiennäyttäjänä. Viktor & I -elokuva.

14.30-15 Tie arvopitoiseen ja tarkoituksentäyteiseen elämään.