INKA

- kohti inhimillistä kasvua

INKA:ssa tarkoituksena on rakentaa itsekasvatusta ja sydämen sivistystä. Keskeisellä sijalla on ihmisten välinen kohtaaminen ja vuorovaikutus.

Kysymys on myös itsensä löytämisen projektista, joka on aina kesken. Miten tutun ja rutiininomaisen voi nähdä ja kokea uudella, luovalla tavalla? Olennaisempaa kuin löytää hyviä vastauksia, on ehkä oppia kysymään, elämään dialogissa.

INKA:n vetäjinä toimivat opettaja ja tietokirjailija Timo Jantunen ja
kuvataideopettaja ja taideterapeutti Paula Wihuri.

 

Lyhytkursseja:

Syvennä itsetuntemustasi maalaten 21.-22.3.2015