Kirjoittajakoulu

Haku Kirjoittajakoulun syksyllä 2018 alkavaan kaksivuotiseen koulutukseen on päättynyt ja opiskelijavalinnat on tehty.

Seuraava opiskelijahaku keväällä 2019.

Hakuohjeet

 

Opiskelu Kirjoittajakoulussa

Kriittisen korkeakoulun kirjoittajakoulussa opetetaan luovaa kirjoittamista, etupäässä fiktiivistä. Tavoitteena on oppilaan luovan kielellisen mielikuvituksen vapautuminen ja kehittyminen. Oppilaan kirjoitustyön laatua kehitetään sekä pyritään löytämään hänen persoonallinen tyylinsä ja vahvistamaan sitä.

Kaunokirjalliset ideat yritetään viedä mahdollisimman pitkälle jo kurssin aikana. Oppilas voi näyttää tekstejään opettajana toimivalle kustannustoimittajalle. Kustantamojen julkaisulistalle pääseminen ei kuitenkaan ole itsetarkoitus, vaan pääasia on oppilaan kirjallisen ilmaisun kehittäminen. Vaikka opetuksessa on myös teoreettisia ja yleissivistäviä aineksia, siinä painotetaan erityisesti oppilaan omaa kirjoittamista. Oppilas saa oppituntien lisäksi luottamuksellisilla vastaanotoilla runsaasti kahdenkeskistä henkilökohtaista ohjausta opettajilta.

Opetuksessa painotetaan proosaa ja lyriikkaa. Myös draamaa käsitellään, mutta ei ammattimaisen laajasti. Opetusta on lauantaisin ja sunnuntaisin kello 12.00-15.15 ja henkilökohtaisia vastaanottoja kello 15.30:n jälkeen. Maanantaisin on illalla vastaanottoja. Syksyllä opetus alkaa syyskuun alussa ja keväällä helmikuun lopussa. Koulu on kaksivuotinen.

Koulussa on syksyllä 2018 neljä työmuotoa: luennot, kirjoitusharjoitukset, työpajat (editointipaja, tekstipajaviikonloppu ja tyylipaja) sekä henkilökohtaiset vastaanotot.

Luennoilla opetetaan kirjoittamisen tietoja ja taitoja. Niitä ovat muitten muassa teema, rakenne, retoriset keinot, kertoja, juoni, fiktiivisen henkilön luominen, dialogi, miljöö, kuvallisuus, kerroksisuus, materiaalin tuottaminen, kehittely ja viimeistely, taiteellinen näkemys sekä oma ääni. Tutustumme myös kirjallisuuden historiaan, tyylisuuntiin ja yksittäisiin teoksiin.

Kirjoitusharjoituksissa kokeillaan käytännön työskentelyn merkeissä niitä taitoja, joita luennoilla on käsitelty teoreettisemmin. Syyslukukausilla järjestetään lisäksi normaaleista harjoituksista poikkeava kielirekisteri- tai kielikuvapäivä. Niissä materiaalia etsitään kaupungilta.

Editointipajassa opetellaan kustannustoimittajan opastuksella kirjailijan perustaitoja, eli oman tekstin muokkaamista ja uudelleenkirjoittamista.

Tekstipajassa lähiluetaan osallistujien tekstejä, ideoidaan yhdessä ja pohditaan, miten tekstejä voisi työstää eteenpäin.

Tyylipajassa tyylin monitahoista ydinkysymystä lähestytään käytännön harjoitusten kautta. Pajassa opetellaan kirjoittamaan toisten kirjailijoiden tyylillä ja risteyttämään tyylejä keskenään. Tavoitteena on myös oppia hyödyntämään erilaisia tekstilajeja.

Opettajina ovat syksyllä 2018 Antti Arnkil,  Maarit Halmesarka, Vilja-Tuulia Huotarinen, Matti Kangaskoski, Jyrki Kiiskinen, Päivi Koivisto, Joonas Konstig, Heikki A. Kovalainen, Lari Mäkelä, Marjo Niemi, Markus Nummi, Markku Paasonen, Ranya Paasonen, Leena Parkkinen, Riikka Pelo, Eino Santanen, Helena Sinervo, Lotta Sonninen,  Henriikka Tavi, Jussi Tiihonen ja Jukka Viikilä.

Alumniyhdistyksen ylläpitämä lista kirjoittajakoululaisten julkaisuista löytyy tästä linkistä.

 

Yhteistyössä:
RGB -web versio keskikokoinen

 

Opettajat 2018

 

Eino Santanen

 

Kuva Sanna Einola

2015 TEOS Heikki A Kovalainen-12 copy 

Lari Mäkelä

kuva: Sakari Majantie

 

 

Jukka Viikilä

 

 

 

Runoilija ja dramaturgi
Jukka Viikilä

Joitakin viime vuosien opettajia

© 2012 Olli Turunen

© 2012 Olli Turunen

 

 

Ruusuvuori Juha

 

Wahlsten