Kirjoittajakoulu

Opiskelu Kirjoittajakoulussa

Kriittisen korkeakoulun kirjoittajakoulussa opetetaan luovaa kirjoittamista, etupäässä fiktiivistä. Tavoitteena on oppilaan luovan kielellisen mielikuvituksen vapautuminen ja kehittyminen mahdollisimman hyvälle tasolle. Oppilaan kirjoitustyön laatua kehitetään sekä pyritään löytämään hänen persoonallinen tyylinsä ja vahvistamaan sitä.

Mahdolliset kaunokirjalliset ideat yritetään viedä mahdollisimman pitkälle jo kurssin aikana. Oppilaalla on myös mahdollisuus näyttää tekstejään opettajana toimivalle kustannustoimittajalle. Kustantamojen julkaisulistalle pääseminen ei kuitenkaan ole itsetarkoitus, vaan pääasia on oppilaan kirjallisen ilmaisun kehittäminen. Vaikka opetuksessa on myös teoreettisia ja yleissivistäviä aineksia, siinä painotetaan erityisesti oppilaan omaa kirjoittamista. Oppilas saa oppituntien ja tekstipajojen lisäksi luottamuksellisilla vastaanotoilla runsaasti kahdenkeskistä henkilökohtaista ohjausta opettajilta.

Opetuksessa painotetaan proosaa ja lyriikkaa. Myös draamaa käsitellään, mutta ei ammattimaisen laajasti. Opetusta on lauantaisin ja sunnuntaisin kello 12.00-15.15 ja henkilökohtaisia vastaanottoja kello 15.30:n jälkeen. Maanantaisin on illalla vastaanottoja. Syksyllä opetus alkaa syyskuun alussa ja keväällä helmikuun lopussa. Koulu on kaksivuotinen.

Opettajina toimivat syksyllä 2014 kirjailijat Jyrki Kiiskinen, Päivi Koivisto, Joonas Konstig, Markku Paasonen, Ranya Paasonen, Leena Parkkinen, Riikka Pelo, Pia Pesonen, Mikko Rimminen, Juha Ruusuvuori, Eino Santanen, Henriikka Tavi, Jukka Viikilä, Merja Virolainen ja Ari Wahlsten sekä kustannustoimittajat Maarit Halmesarka, Antti Kasper, Päivi Koivisto, Lari Mäkelä, Lotta Sonninen ja Jussi Tiihonen.

Lukuvuonna 2014-2015 koulutuksen hinta on 580 euroa lukukaudelta (1160 euroa/ lukuvuosi). Lukuvuoden 2015-2016 hinta ilmoitetaan myöhemmin.

Alumniyhdistyksen ylläpitämä lista kirjoittajakoululaisten julkaisuista löytyy tästä linkistä.

 

Opettajat syksylä 2014

 

Kuva Sanna Einola

kuva: Sakari Majantie

Ruusuvuori Juha

© 2012 Olli Turunen

© 2012 Olli Turunen