Kirjoittajakoulu

Haku Kirjoittajakoulun syksyllä 2016 alkavaan kaksivuotiseen koulutukseen on alkanut. Opiskelijavalinnat tehdään ennakkotehtävien perusteella. Hakuaika 29.4.2016 asti.

Lisätietoja täällä.

 

Opiskelu Kirjoittajakoulussa

Kriittisen korkeakoulun kirjoittajakoulussa opetetaan luovaa kirjoittamista, etupäässä fiktiivistä. Tavoitteena on oppilaan luovan kielellisen mielikuvituksen vapautuminen ja kehittyminen. Oppilaan kirjoitustyön laatua kehitetään sekä pyritään löytämään hänen persoonallinen tyylinsä ja vahvistamaan sitä.

Kaunokirjalliset ideat yritetään viedä mahdollisimman pitkälle jo kurssin aikana. Oppilas voi näyttää tekstejään opettajana toimivalle kustannustoimittajalle. Kustantamojen julkaisulistalle pääseminen ei kuitenkaan ole itsetarkoitus, vaan pääasia on oppilaan kirjallisen ilmaisun kehittäminen. Vaikka opetuksessa on myös teoreettisia ja yleissivistäviä aineksia, siinä painotetaan erityisesti oppilaan omaa kirjoittamista. Oppilas saa oppituntien lisäksi luottamuksellisilla vastaanotoilla runsaasti kahdenkeskistä henkilökohtaista ohjausta opettajilta.

Opetuksessa painotetaan proosaa ja lyriikkaa. Myös draamaa käsitellään, mutta ei ammattimaisen laajasti. Opetusta on lauantaisin ja sunnuntaisin kello 12.00-15.15 ja henkilökohtaisia vastaanottoja kello 15.30:n jälkeen. Maanantaisin on illalla vastaanottoja. Syksyllä opetus alkaa syyskuun alussa ja keväällä helmikuun lopussa. Koulu on kaksivuotinen.

Koulussa on syksyllä 2015 neljä työmuotoa: luennot, kirjoitusharjoitukset, työpajat (editointipaja, tekstipajaviikonloppu ja tyylipaja) sekä henkilökohtaiset vastaanotot.

Luennoilla opetetaan kirjoittamisen tietoja ja taitoja. Niitä ovat muitten muassa teema, rakenne, retoriset keinot, kertoja, juoni, fiktiivisen henkilön luominen, dialogi, miljöö, kuvallisuus, kerroksisuus, materiaalin tuottaminen, kehittely ja viimeistely, taiteellinen näkemys sekä oma ääni. Tutustumme myös kirjallisuuden historiaan, tyylisuuntiin ja yksittäisiin teoksiin.

Kirjoitusharjoituksissa kokeillaan käytännön työskentelyn merkeissä niitä taitoja, joita luennoilla on käsitelty teoreettisemmin. Syyslukukausilla järjestetään lisäksi normaaleista harjoituksista poikkeava kielirekisteri- tai kielikuvapäivä. Niissä materiaalia etsitään kaupungilta.

Editointipajassa opetellaan kustannustoimittajan opastuksella kirjailijan perustaitoja, eli oman tekstin muokkaamista ja uudelleenkirjoittamista.

Tekstipajassa lähiluetaan osallistujien tekstejä, ideoidaan yhdessä ja pohditaan, miten tekstejä voisi työstää eteenpäin.

Tyylipajassa tyylin monitahoista ydinkysymystä lähestytään käytännön harjoitusten kautta. Pajassa opetellaan kirjoittamaan toisten kirjailijoiden tyylillä ja risteyttämään tyylejä keskenään. Tavoitteena on myös oppia hyödyntämään erilaisia tekstilajeja.

Opettajina ovat syksyllä 2015  Antti Kasper, Jyrki Kiiskinen, Päivi Koivisto, Joonas Konstig, Lari Mäkelä, Markku Paasonen, Ranya Paasonen, Leena Parkkinen, Riikka Pelo, Pia Pesonen, Juha Ruusuvuori, Eino Santanen, Lotta Sonninen,  Henriikka Tavi, Jussi Tiihonen, Merja Virolainen ja  Ari Wahlsten.

Alumniyhdistyksen ylläpitämä lista kirjoittajakoululaisten julkaisuista löytyy tästä linkistä.

 

Yhteistyössä:

opintokeskus_logo

 

Lukuvuosi 2015 – 2016

Lukuvuonna 2015 – 2016 koulutuksen hinta on 590 euroa lukukaudelta (1180 euroa/ lukuvuosi).

 

Opetusohjelma, kevät 2016

Opetusohjelma syksy 2015

 

 

 

Opettajat keväällä 2016

 

Eino Santanen

 

Kuva Sanna Einola

2015 TEOS Heikki A Kovalainen-12 copy 

Lari Mäkelä

kuva: Sakari Majantie


Ruusuvuori Juha

Jukka Viikilä

© 2012 Olli Turunen

© 2012 Olli Turunen

Wahlsten