Kirjoittajakoulu

 

Haku koulutukseen

 

Kirjoittajakoulu 2015 – 2017

Opiskelijat Kirjoittajakouluun valitaan ennakkotehtävien perusteella. Lähetä Kriittisen korkeakoulun toimistolle 4 – 10 liuskan mittainen, nimenomaan tunnekehitystäsi kuvaava omaelämäkerta sekä noin 10 – 20 liuskaa runoja, novelleja, kertomuksia, romaanikatkelmia, draamakatkelmia, esseitä tai muuta kaunokirjallista sekä yhteystietosi.

Lähetä myös vastaus seuraaviin kysymyksiin:
Mistä sait kuulla Kriittisen korkeakoulun kirjoittajakoulusta?
Minkä ikäinen olet?
Mitä teet työksesi tai opiskelet?
Oletko opiskellut kirjoittamista jo aiemmin? Jos, missä?
Oletko julkaissut jo jotain? Jos, mitä?
Oletko menestynyt kirjoituskilpailuissa? Jos, missä?

 
Hakuaika on torstaihin 30.4.2015 klo 16.00 asti. 30.4. postileimalla saapuvat hakemukset hyväksytään. Lähetä ennakkotehtävät postitse osoitteella: Kriittinen korkeakoulu, Albertinkatu 27 a B 12, 00180 Helsinki.

Tulokset ilmoitetaan hakijoille sähköpostitse 8.6. mennessä. Tuloksia voi kysyä myös puhelimitse 8.6. klo 12 alkaen koulun toimistolta. Hakemuksia ei palauteta eikä niitten tekstinäytteistä anneta palautetta. Koulutus alkaa syyskuun alussa.

Lukuvuonna 2015 – 2016 koulutuksen hinta on 590 euroa lukukaudelta (1180 euroa/ lukuvuosi). Lukuvuoden 2016 – 2017 hinta ilmoitetaan myöhemmin.

 

Mahdollisuus hakea vapaaoppilaspaikkaa

Kirjoittajakoulun haussa on mahdollista hakea vapaaoppilaspaikkaa, jollainen voidaan myöntää poikkeuksellisen lahjakkaalle, varattomalle hakijalle. Vapaaoppilaspaikkoja on tarjolla enintään kaksi, mikäli edellytykset täyttäviä hakijoita löytyy.

Vapaaoppilaaksi pyrkivä liittää hakemukseensa maininnan, että kyse on vapaaoppilaspaikasta ja tällöin hän hakee ainoastaan sitä. Vapaaoppilaspaikan hakija ei osallistu yleiseen hakuun. Vapaaoppilaaksi pyrkivän on liitettävä hakemukseen todistus viimeksi toimitetusta verotuksesta ja jos katsoo tarpeelliseksi, hakemukseen voi liittää myös muita perusteluja. Vapaaoppilaaksi valittavan on myös ilmoitettava, mikäli hänen maksukykynsä koulutuksen aikana paranee niin että normaalisti maksava osallistuminen olisikin mahdollista.

 

***
 
 

Opiskelu Kirjoittajakoulussa

 

Kriittisen korkeakoulun kirjoittajakoulussa opetetaan luovaa kirjoittamista, etupäässä fiktiivistä. Tavoitteena on oppilaan luovan kielellisen mielikuvituksen vapautuminen ja kehittyminen. Oppilaan kirjoitustyön laatua kehitetään sekä pyritään löytämään hänen persoonallinen tyylinsä ja vahvistamaan sitä.

Kaunokirjalliset ideat yritetään viedä mahdollisimman pitkälle jo kurssin aikana. Oppilas voi näyttää tekstejään opettajana toimivalle kustannustoimittajalle. Kustantamojen julkaisulistalle pääseminen ei kuitenkaan ole itsetarkoitus, vaan pääasia on oppilaan kirjallisen ilmaisun kehittäminen. Vaikka opetuksessa on myös teoreettisia ja yleissivistäviä aineksia, siinä painotetaan erityisesti oppilaan omaa kirjoittamista. Oppilas saa oppituntien lisäksi luottamuksellisilla vastaanotoilla runsaasti kahdenkeskistä henkilökohtaista ohjausta opettajilta.

Opetuksessa painotetaan proosaa ja lyriikkaa. Myös draamaa käsitellään, mutta ei ammattimaisen laajasti. Opetusta on lauantaisin ja sunnuntaisin kello 12.00-15.15 ja henkilökohtaisia vastaanottoja kello 15.30:n jälkeen. Maanantaisin on illalla vastaanottoja. Syksyllä opetus alkaa syyskuun alussa ja keväällä helmikuun lopussa. Koulu on kaksivuotinen.

Koulussa on syksyllä 2014 neljä työmuotoa: luennot, kirjoitusharjoitukset, työpajat (editointipaja, tekstipajaviikonloppu ja tyylipaja) sekä henkilökohtaiset vastaanotot.

Luennoilla opetetaan kirjoittamisen tietoja ja taitoja. Niitä ovat muitten muassa teema, rakenne, retoriset keinot, kertoja, juoni, fiktiivisen henkilön luominen, dialogi, miljöö, kuvallisuus, kerroksisuus, materiaalin tuottaminen, kehittely ja viimeistely, taiteellinen näkemys sekä oma ääni. Tutustumme myös kirjallisuuden historiaan, tyylisuuntiin ja yksittäisiin teoksiin.

Kirjoitusharjoituksissa kokeillaan käytännön työskentelyn merkeissä niitä taitoja, joita luennoilla on käsitelty teoreettisemmin. Syyslukukausilla järjestetään lisäksi normaaleista harjoituksista poikkeava kielirekisteri- tai kielikuvapäivä. Niissä materiaalia etsitään kaupungilta.

Editointipajassa opetellaan kustannustoimittajan opastuksella kirjailijan perustaitoja, eli oman tekstin muokkaamista ja uudelleenkirjoittamista.

Tekstipajassa lähiluetaan osallistujien tekstejä, ideoidaan yhdessä ja pohditaan, miten tekstejä voisi työstää eteenpäin.

Tyylipajassa tyylin monitahoista ydinkysymystä lähestytään käytännön harjoitusten kautta. Pajassa opetellaan kirjoittamaan toisten kirjailijoiden tyylillä ja risteyttämään tyylejä keskenään. Tavoitteena on myös oppia hyödyntämään erilaisia tekstilajeja.

Opettajina ovat keväällä 2015 Maarit Halmesarka, Antti Kasper, Jyrki Kiiskinen, Päivi Koivisto, Joonas Konstig, Teemu Manninen, Lari Mäkelä, Markku Paasonen, Ranya Paasonen, Leena Parkkinen, Riikka Pelo, Pia Pesonen, Mikko Rimminen, Juha Ruusuvuori, Eino Santanen, Lotta Sonninen, Saila Susiluoto, Henriikka Tavi, Jussi Tiihonen, Johanna Venho, Jukka Viikilä ja  Merja Virolainen.

Alumniyhdistyksen ylläpitämä lista kirjoittajakoululaisten julkaisuista löytyy tästä linkistä.

 

Yhteistyössä:

opintokeskus_logo

 

Lukuvuosi 2014 – 2015

Lukuvuonna 2014 – 2015 koulutuksen hinta on 580 euroa lukukaudelta (1160 euroa/ lukuvuosi). Lukuvuoden 2015 – 2016 hinta ilmoitetaan myöhemmin.

Opetusohjelma kevät 2015
Ohjelmaan päivitetään ajankohtaista tietoa muutoksista opetuksessa.

 

 

Opettajat keväällä 2015

 

Eino Santanen

Maarit Halmesarka

Kuva Sanna Einola

Lari Mäkelä

kuva: Sakari Majantie

Ruusuvuori Juha

Kuva: Tomi Kontio

kuva: Tomi Kontio

Johanna Venho

© 2012 Olli Turunen

© 2012 Olli Turunen