Vaikuttavan kirjoittamisen kurssi

Kurssi koostuu kahdesta lauantaista
17.2. ja 24.2.2018 klo 10.00-15.30 (yht. 12 oppituntia)
Hinta: 110 euroa
Kriittisellä korkeakoululla, Albertinkatu 27 a B 12, 00180 Helsinki

Kurssi opettaa vaikuttavan kirjoittamisen periaatteita ja kehittää sisältötaitoja (retoriikan periaatteet, monimediaosaaminen), edistää itseohjautuvuutta ja -reflektiivisyyttä, teksti- ja mediataitoja ja tekee kirjoittamisesta vaikuttavaa yhdistämällä journalismiin pieni ripaus markkinointiviestintää. Koulutuksessa ei varsinaisesti aleta opettelemaan uusia mediataitoja, esimerkiksi videontekoa, vaan siinä tehostetaan jo olemassaolevan mediaosaamisen vaikuttavuutta.

Kurssilla käsitellään poliittisia tekstejä koti- ja ulkomaisilta poliitikoilta, ja siksi luetun ja kuullun englanninkielen ymmärrys on oleellista kurssille osallistumisen kannalta.

Sisältö:

•Uuden kirjoittamisen vaatima monigenreosaaminen. Tekstitaidot monilla alustoilla printistä sosiaaliseen mediaan
•Medialuku- ja monilukutaidon edistäminen analysoimalla mediatuotoksia eri julkaisualustoilla
•Itsereflektiivisyyden ja -analyyttisyyden taitojen lisääminen antamalla palautetta omista tuotoksista yksin ja yhdessä muiden kanssa
•Vaikuttavuuden lisääminen yhdistämällä journalismi ripaukseen markkinointiviestintää. Kohderyhmien ja viestin teroittaminen. Retorisesti tehostettu tiedote, jossa selkeä puhuja-asema, kohderyhmä ja perustelut
•Retoriikan perusperiaatteiden eetos, paatos, logos oppiminen ja soveltaminen omaan kirjoittamiseen
•Tarinallisuuden lisääminen ujuttamalla omakohtainen tarina yrityksen tai omaan tarinaan
•Dialoginen kirjoittaminen, jossa opettaja tai ryhmä antaa palautetta mediatuotoksesta, simuloi toimeksiantaja-toimeksiannettava-suhdetta. Se opettaa neuvottelutaitoja ja oman tekstin parantamisen taitoja

Oppimistavat:

Tärkein oppimistapa on tekemisen kautta tapahtuva vaikuttavan kirjoittamisen osaamisen lisääminen. Tekeminen voi olla konkreettisia tekstitaitoja kehittävää tekemistä tai analysoinnin kautta tapahtuvaa itsereflektion kyvyn ja kriittisen medialukutaidon ja monilukutaidon lisääntymistä. Tekeminen tapahtuu yksilötyönä ja toisinaan ryhmätyönä.

Oppimistavoitteet:

•ymmärtää, mitä monilukutaito tarkoittaa
•oppia retoriikan ydinperiaatteet ja niiden avulla lisätä mediatuotosten ja tekstien vaikuttavuutta puhuja-asemia, kohderyhmiä ja perusteluita tehostamalla
•oppia hyödyntämään tarinallisuutta ja vaikuttavia tarinoita
•parantaa uuden kirjoittamisen edellyttämiä monimedia- ja monilukutaitoa sekä kriittistä medialukutaitoa, analyyttisiä taitoja ja itsereflektion kykyä

Ilmoittautuminen viimeistään 7.2.2018 Kriittisen korkeakoulun toimistolle tai lomakkeella. Ilmoittautumisen voi perua veloituksetta viimeiseen ilmoittautumispäivään 7.2. asti. Sen jälkeen peruutuksesta peritään puolet kurssimaksusta. Jos kurssi on jo ehtinyt alkaa, peritään koko kurssimaksu.

img_0006

Kurssin opettajasta: Rita Dahl aloitti kirjoittajan uransa jo 20-vuotiaana Rumban musiikkikriitikkona. Hän osallistui useisiin kirjoittajaryhmiin, muun muassa Nihil Interitin runoryhmään ja Nuoren Voiman Liiton ryhmään. Ensimmäiset lehtijuttunsa hän julkaisi ylioppilaskunnan järjestölehdissä ja muun muassa Valtiotieteilijässä. Sittemmin Dahlin juttuja on julkaistu useita satoja kymmenissä eri lehdissä ay-ja asiakaslehdistä kulttuuri- ja yhteiskunnallisiin lehtiin. Juttuja on tehty niin laajalevikkisiin kaupan asiakaslehtiin kuin pieneen Taide ja Antiikkiin. Ensimmäisen keskiaukeaman juttunsa hän julkaisi 1999 Metro-Lehdessä turkulaisista katurunoilijoista. Nykyään hän avustaa Tiedonantajaa ja Ydintä säännöllisesti.

Ensimmäinen runokokoelma Kun luulet olevasi yksin julkaistiin 2004 ja tähän mennessä Dahl on julkaissut kuusitoista teosta, runoa, proosaa ja tietokirjoja. Hän on esiintynyt erityisen paljon ulkomailla ja hänen runojaan on julkaistu yhdellätoista kielellä.

Dahl on myös 15 vuotta opiskellut sopraano, joka teki 2015 Weimarin oopperastudiossa Marcellinan roolin Le Nozze di Figarossa. 2017 hän on toinen metsänneito oopperayhdistys Fantasian versiossa Dvorakin Rusalkasta.

Koulutukseltaan hän on valtiotieteiden ja filosofian maisteri ja täydentänyt viime vuosina opintojaan Haaga-Heliassa journalismiopinnoilla, Metropoliassa Devisingin, kappaleanalyysin, brändinhallinnan kursseilla, Sibelius-Akatemiassa länsimaisen taidemusiikin historia ja Arts Management -opinnoilla.

Dahl on 2017 alusta lähtien toiminut myös kouluttajana lehtikirjoittamisen ja tutkivan kirjoittamisen kursseilla. Lisäksi hän on kehittänyt Haaga-Helian journalismin maisteriopinnoissa oman vaikuttavan kirjoittamisen koulutuksen, josta puolet on nyt tarjolla kahtena helmikuun lauantaina Kriittisellä korkeakoululla. Dahl opettaa ja on opettanut mm. Espoon ja Vantaan työväenopistoissa, Työväen sivistysliitossa, Helsingin aikuisopistossa ja Kriittisellä korkeakoululla.