Ruumiinkuvia

seitsemänä keskiviikkoiltana
16.1. – 10.4.2019

Kriittisellä korkeakoululla, Albertinkatu 27

Hinta: 170 euroa

Tarkemmat tapaamisajankohdat alla

Kurssilla tutustutaan ruumiillisuuteen ilmaisussa sekä käyttövoimana omassa luovassa ilmaisussa. Harjoitetaan havaintoa ja vapautetaan ilmaisua monipuolisten havainto- ja ilmaisuharjoitusten kautta, sekä yksinkertaisten liikkeellisten harjoitusten kautta. Tarkoituksena on löytää tekemisen, havaitsemisen ja piirtämisen/jäljenjättämisen rikkautta, vapautta sekä iloa – kannustavassa, keskustelevassa ja kokeellisessa ilmapiirissä.

Lisäksi pyrkimyksenä on keho-mieli-yhteyden elävöittäminen, sekä ruumiillisuuteen tutustuminen nykytaiteissa ja -kulttuurissa. Tavoitteena on myös tarjota opiskelijalle välineitä kokeelliseen ja tutkimukselliseen otteeseen piirustuksen ja havaintotyöskentelyn kautta, sekä oman piirustusilmaisun laajentamiseen. Perinteisemmän mallityöskentelyn lisäksi tutkitaan liikkeen, tilallisuuden ja eri aistikanavien vaikutusta ruumiilliseen kokemukseen ja jäljenjättämiseen. Vierailevana ohjaajana Kuva ja liike-työpajassa toimii tanssitaiteilija. Henkilökohtaisen ohjauksen lisäksi painotetaan itsereflektion ja dialogisuuden kehittämistä. Viimeisellä kokoontumiskerralla tutkitaan syntyneitä kuvia yhdessä ja pohditaan oppimisen kokemuksia suhteessa myös omaan praktiikkaan. Lisäksi tutustutaan mm. kuvalliseen dialogiin reflektiomenetelmänä.

Kurssi soveltuu erityisen hyvin eri alojen taiteilijoille (tanssijat, kuvataiteilijat, performanssitaiteilijat ym.), terapia-alojen ammattilaisille, kuin myös kaikille ruumiillisuudesta ilmaisussa kiinnostuneille ammattitaustasta riippumatta. Kurssi on erityisesti piirustuksen fyysisyyteen ja ruumiillisuuteen keskittyvä kurssi. Tarkoituksena on vahvistaa omaa ilmaisua ja löytää itselle sopivaa piirtämisen/havaitsemisen/ilmaisemisen tapaa. Kurssi sopii hyvin täydennykseksi Ruumiinkuvia-kursseilla aiemmin opiskelleille, mutta myös uudet ovat lämpimästi tervetulleita.

Kurssilla voi käyttää haluamiaan piirustus- ja maalausvälineitä (vesiliukoisia), kurssin vetäjältä saa ohjausta tarvittaessa sopivien välineiden valintaan.  Kurssin osallistujille pyritään järjestämään mahdollisuus yhteiseen näyttelyyn. Myös kurssin ulkopuoliseen itsenäiseen työskentelyyn aiheen parissa kannustetaan ja siihen on mahdollista saada ohjausta kurssin vetäjältä.

Kurssin vastaavana ohjaajana toimii taiteen maisteri, kuvataiteilija Elina Aho (aho.elina(at)gmail.com).

Ajankohta: 16.1. – 10.4.2019
Tapaamiset keskiviikkoisin klo 17-20, Albertinkatu 27, Helsinki.

16.1. elävänmallinpiirustus, croquis
30.1. kokemuksellinen kuva ja liike -työpaja ja liikkeen piirustus elävästä mallista
13.2. liikkeen piirtäminen elävästä mallista ja croquis

27.2. elävänmallinpiirustus, pitkä asento
13.3. omakuva
27.3. elävänmallinpiirustus, pitkä asento

10.4. katselmus ja reflektio

Ilmoittautuminen 7.1.2019 mennessä Kriittiselle korkeakoululle, osoitteeseen info@kriittinenkorkeakoulu.fi, tai puhelimitse: 040-5525959.

Kurssi-ilmoittautumisen voi peruuttaa maksutta ilmoittautumisajan päättymiseen 7.1. saakka. Tämän jälkeen tapahtuneesta peruutuksesta/kurssilta poisjäännistä veloitamme puolet (50 %) kurssimaksusta. Jos kurssille jättää tulematta eikä sitä ole peruuttanut, peritään maksu kokonaan.

 

1. RUUMIINKUVA

Mitä ruumiillisuus merkitsee itselleni taiteentekijänä/-kokijana? Miten ruumiillisuus tulee esiin nykytaiteissa? Tutustumisen, toiveiden ja odotusten läpikäymisen jälkeen aloitetaan mallityöskentely elävän mallin kanssa. Tutustutaan ruumiinkuvaan monipuolisten havainto- ja ilmaisuharjoitteiden kautta. Elävän mallin piirustuksessa tutustutaan erilaisiin kokeellisiin piirustusharjoitteisiin, mm. sokeaan piirustukseen, jonka tarkoituksena on vapauttaa ilmaisua ja päästää irti kontrollista keskittymällä havaintoon ja aistimukseen, eikä niinkään perinteiseen ’hyvään tulokseen’. Tutkitaan ja havaitaan mm. negatiivista tilaa, värejä, perspektiiviä, lihasten muotoja, massaa, volyymia ja ääriviivoja. Harjoitellaan ilmaisua eripituisin piirtämisjaksoin ja erilaisin havainto-/piirustusharjoittein ja erilaisin piirtimien avulla.

Tutustutaan myös ihmisen anatomiaan havaintoharjoittein ja kokemuksellisen oppimisen kautta.

2. KUVA JA LIIKE

Tutustutaan liikkeeseen ja liikkeen ilmaisuun visuaalisesti. Kokemuksellisten liike- ja kehollisten harjoitteiden avulla tutkitaan mm. fyysisen energian ja liikkeen suhdetta kuvantekemiseen. Keskiössä on kuva ja liike. Lisäksi tutkitaan liikkeen piirtämistä monipuolisin harjoittein liikkuvan/tanssivan mallin havainnoinnilla ja piirtämisellä. Tavoitteena on piirustuksen ilmaisumuodon elävöittäminen, energisointi ja liikkeen tuntu piirustuksessa.

Tehtävinä mm. yksinkertaisen liikkeen havainnointi, liike/pysähtynyt liike, eri ruumiinosien liikkeen seuraaminen, malli tilassa, toisto, erilaiset toiminnalliset verbit, mielikuvat, peilausharjoitteet ja abstrakti/esittävä ilmaisu.

 3. OMAKUVA

Omakuva-havaintotyöpajassa tutkitaan erilaisia tapoja omakuvan kuvaamiseen, sekä mm. kosketusaistiin pohjautuvaa piirustusta. Keskiössä on havaintotyöskentely. Aihetta tutkitaan erilaisin nopein tehtävänannoin, lisäksi on mahdollisuus omaan työskentelyyn aiheen parissa.

 4. KUVALLINEN DIALOGI, YHTEINEN REFLEKTIO

Tutkitaan syntyneitä kuvia yksin ja yhdessä, sekä luodaan yhteyksiä opitusta omaan praktiikkaan. Tutustutaan kokemuksellisesti myös yhteisölliseen piirustukseen dialogin ja reflektion välineenä. Kuvia katsotaan yhdessä arvostavassa ja kannustavassa hengessä.

 

Lähteet mm:
 De Zegher, Butler (2010): On Line – Drawing Through the twentieth century
Vitamin D – New Perspectives in Drawing
Wilson, S. (2012): Art and Science Now – How scientific research and technological innovation are becoming key to 21st century aesthetics
Helena Erkkilä (2008). Ruumiinkuvia! Suomalainen performanssi -ja kehotaide 1980- ja 1990-luvulla psykoanalyysin valossa.
Eeva Anttila (2010). Taiteen jälki – Taidepedagogiikan polkuja ja risteyksiä. Edita Prima Oy, Helsinki (TEAK), Maslen & Southern, Drawing Projects: An exploration of the language of drawing.

 

Elina Aho (s.1981) on Skotlannin The Glasgow School of Arts’ista vuonna 2012 valmistunut taiteen maisteri ja kuvataiteilija. Aho on koulutukseltaan myös psykologian maisteri (v.2006), ja on tutustunut syvemmin ruumiillisuuteen tanssi- ja liiketerapian opinnoissa (2011) ja parhaillaan joogaopettajan opinnoissa (valmistuminen 2017). Aho on lisäksi valmistunut Taideyliopiston jatkokoulutuksesta Taiteelliset interventiot työelämään (2015). 2011 Aho oli taiteilijaresidenssissä New Yorkissa (School of Visual Arts) vuonna 2011 ja New Yorkin Suomen Kulttuuri-instituutin taiteilijaresidenssissä (Triangle Art Residency) huhti-kesäkuussa 2015, yhteistyössä Suomen Kulttuurirahasto. Aho on pitänyt 15 yksityisnäyttelyä ja osallistunut 35 yhteisnäyttelyyn Suomessa, Yhdysvalloissa ja Iso-Britanniassa. Lisäksi Aho on ollut mukana esiintyjänä neljässä eri performanssiprojektissa. Aho on työskennellyt erilaisissa monitaiteisissa ja -tieteisissä yhteistyöprojekteissa, yhteistyökumppaneina mm. Helsingin kaupunginkanslia (HelCre-projektin nuori taiteilija 2014-2015), Helsingin yliopiston ja SITRA:n yliopistollinen ilmastonmuutoksen kehittämishanke Ilmasto.nyt 2015-2016, Helsingin kaupunki/ Kivelän sairaala, Stadin ammattiopisto, Helsingin yliopisto, Helsingin Kaupunginmuseo, Teatterikorkeakoulu, Sibelius-Akatemia, Kriittinen korkeakoulu ja Otavan Opiston Osuuskunta. Aho on Muu ry:n ja Helsingin taiteilijaseuran jäsen, sekä Pro Soveltavan taiteen hallituksen jäsen. Aho on kehittänyt Ruumiinkuvia-nimisen täydennyskoulutuskurssin eri alojen taiteilijoille ja terapeuteille, jota hän opettaa Kriittisessä korkeakoulussa ja Teatterikorkeakoulussa vierailevana opettajana.

 

Nettiportfolio: https://elinaaho.carbonmade.com

 

Lämpimästi tervetuloa!

 

Yhteistyössä: Opintokeskus Sivis
RGB -web versio keskikokoinen