Luentosarja Ludwig Wittgensteinin kielifilosofiasta

Keväällä 2018 käsiteltiin Wittgensteinin varhaisfilosofiaa niin kuin hän esittää sen Tractatus logico-philosophicuksessa (1921). Wittgenstein kirjoittaa jo ennen Tractatuksen julkaisemista Muistikirjoissaan (1915), ”Koko tehtäväni on lauseen olemuksen selittämisessä”. Tätä tehtävää Wittgenstein jatkaa myöhäisfilosofiassaan; esimerkiksi Filosofissa tutkimuksissa (1953), joka julkaistiin postuumisti kaksi vuotta hänen kuolemansa jälkeen.

Syksyllä 2018 luentosarja jatkuu Wittgenstein myöhäisfilosofian pääteoksen Filosofisten tutkimusten käsittelyllä, jossa Wittgenstein tekee filosofiakäsityksessään selvän pesäeron filosofian ja luonnontieteiden välillä. Hän toteaa, ”Kaikki (luonnon)tieteellinen selittäminen on poistettava ja pelkän kuvaamisen on tultava sen sijaan”. Wittgensteinin filosofiakäsityksen tunteminen auttaa hän filosofiansa ymmärtämistä.

Vapaa pääsy, tervetuloa!

 

Syksyn 2018 luennot

Keskiviikkona 12.9.2018 kello 17.30 – 19.45
Paikka: Yliopiston päärakennus, Fabianinkatu 33, sali 8, 3. kerros

Torstaina 25.10.2018 kello 17.30 – 19.45
Paikka: Metsätalo, Unioninkatu 40, sali 8, 3. kerros
Wittgensteinin käsitys kielestä kielipelinä

Torstaina 29.11.2018 kello 17.30 – 19.45
Paikka: Yliopiston päärakennus, Fabianinkatu 33, sali 8, 3. kerros
Wittgensteinin käsitys kielen käytön rajojen asettamisesta

 

Luennoitsijana on FM Heikki Vuorila, joka on tehnyt kandidaatintutkielman ja pro gradu-tutkielman Wittgensteinin kielifilosofiasta Helsingin yliopiston teoreettisen filosofian laitokselle.

 

Paikka: Kriittinen korkeakoulu, Albertinkatu 27 a B 12, 00180 Helsinki

Vapaa pääsy, tervetuloa! Pyydämme kuitenkin ilmoittautumaan luennolle viimeistään luentoa edeltävänä maanantaina.

Ilmoittautumiset toimistolle (info@kriittinenkorkeakoulu.fi tai 040 552 5959) tai luentoa vastaavaan Facebook-tapahtumaan.

 

Järjestetään yhteistyössä Opintokeskus Siviksen kanssa.