Luentosarja Ludwig Wittgensteinin kielifilosofiasta

Luentosarja Ludwig Wittgensteinin (1889-1951) kielifilosofiasta

Vapaa pääsy!

Keväällä 2018 käsitellään Wittgensteinin varhaisfilosofiaa niin kuin hän sen esittää Tractatus logico-philosophicuksessa (1921). Kirjansa esipuheessa (1918) Wittgenstein tiivistää varhaisfilosofiansa sisällön seuraavasti: ”Minkä ylipäänsä voi sanoa, sen voi sanoa selvästi, ja mistä ei voi puhua, siitä on vaiettava”. Keväällä on kolme luentoa Tracatuksesta.

Torstaina 15.2.2018 kello 18.00 – 20.15 (3 h)

Johdatus Wittgensteinin elämään ja Tractatuksen syntyyn sekä sen kehittymiseen lopulliseen muotoonsa.

 

Keskiviikko 2.5.2018 kello 18.00 – 20.15 (3 h)

Wittgensteinin käsitys kielestä todellisuuden kuvana

 

Torstai 31.5.2018 kello 18.00 – 20.15 (3 h)

Wittgensteinin käsitys kielestä lauseiden järjestelmänä

 

Syksyllä 2018 luentosarja jatkuu Wittgensteinin ”toisen” pääteoksen Filosofisten tutkimusten (1953) käsittelyllä. Syksyn luennot alkavat samalla tavalla kuin keväänkin; ensimmäisellä luennolla luodaan yleiskatsaus Filosofisten tutkimusten syntyyn ja kehittymiseen. Syksyn muissa luennoissa aiheina ovat muun muassa Wittgenstenin käsitys kielestä pelinä ja kielen käytön rajojen asettaminen. Syksyn päivämäärät ilmoitetaan myöhemmin.

Luennoitsijana on FM Heikki Vuorila, joka on tehnyt kandidaatintutkielman ja pro gradu-tutkielman Ludwig Wittgenstenin kielifilosofiasta Helsingin yliopiston teoreettisen filosofian laitokselle.

 

Paikka: Kriittinen korkeakoulu, Albertinkatu 27 a B 12, 00180 Helsinki

 

Vapaa pääsy, tervetuloa! Pyydämme kuitenkin ilmoittautumaan luennolle viimeistään luentoa edeltävänä maanantaina. Ilmoittautumiset toimistolle (info@kriittinenkorkeakoulu.fi tai 040 552 5959)

Järjestetään yhteistyössä Opintokeskus Siviksen kanssa.