Puhujakoulu

Maccari-Cicero

 

Miten opitaan hyväksi puhujaksi?
Mihin puhetaitoa tarvitaan?
Miten esiintyä rauhallisesti ja vakuuttavasti?

 

Puhujakoulu on koulutuskokonaisuus, jonka järjestämisestä vastaavat Kriittinen korkeakoulu, Filosofian Akatemia ja Otavan opisto.

Missä hyvää puhetaitoa tarvitaan? Esittelyissä, kokouksissa, tiimityössä, neuvotteluissa, opetus- ja kasvatustyössä, luennoissa, konfliktitilanteissa, parisuhteissa, työpaikkahaastatteluissa, politiikassa, diplomatiassa, väittelyissä, myyntityössä, johtamisessa, nettiviestinnässä, puhelimessa… Niinpä niin, ihan kaikessa.

Miksi puhujakoulu? Puhujakoulussa puhetaitoa voi kartuttaa kokeneiden ohjaajien opastuksella pienessä  ryhmässä yksilöllisesti, rauhassa, yhdessä pohtien. Osallistujilla on hauskaa, saaden samalla lisää esiintymistottumusta ja -varmuutta taitojen ja tietojen karttuessa.

 

Puhujakoulun vastaavan opettajan Severi Hämärin sanoin (puhujakoulu.wordpress.com):

”Hyvää puhujaa kuunnellaan. Hyvä puhuja osaa tilanteeseen takertumatta puhua aina sopivalla tavalla: oivaltaa ja huvittaa, liikuttaa ja herkistää, puolustaa kuulijoidensa kunniaa sekä rauhoittaa tulehtuneita tilanteita. Hyvä puhuja osaa lukea yleisöään ja vaikuttaa: saa heidät tekemään päätöksiä, koska hän löytää oikeat ja tarvittavat sanat. Mestaripuhuja tuntee itsensä ja omat vahvuutensa. Hän tuntee ihmisluonteen, tunnistaa manipuloijat, paljastaa huiputtajat ja osaa kääntää heidän sanansa heitä itseään vastaan. Kuten roomalainen senaattori Cicero tunnisti ja teki puheellaan tyhjiksi vallanhimoisen Catilinan pyrkimykset. Retoriikkaa harjoiteltiin ja tutkittiin antiikissa, keskiajalla ja renessanssissa. Ja samoista syistä puhetaitoa opitaan, opetetaan ja tutkitaan tänäkin päivänä. Retoriikka on paitsi oppi hyvästä puhumisesta, se on oppi kommunikaatiosta, vaikuttamisesta, johtamisesta, luovuudesta ja oppi vuorovaikutuksen psykologiasta. Vaikuttamisen taitoja käytetään mm. mainonnassa ja twiiteissä, poliittisissa puheissa sekä kahdenkeskisissä neuvonpidoissa ja myös läheisissä ihmissuhteissa. Puhetaidossa on kyse itse puhumisen ohella itsensä ja toisten tuntemisesta ja ymmärtämisestä. Puhujakoulussa sosiaalipsykologian, filosofian ja esiintymistaidon asiantuntijat opastavat osallistujia kohti mestarillisia puhetaitoja.

 

Kaikista niistä lahjoista, jotka ihmiselle on suotu, ei yksikään ole puhetaidon vertainen.
— Winston Churchill

 

Mikä on Puhujakoulu?
Puhujakouluun kuuluu kahdeksan 12 tunnin asiantuntijakouluttajan vetämää viikonloppujaksoa, luentojen, harjoitusten, palautteen ja ymmärtämistä syventävän keskustelun merkeissä. Oppijaksoja täydennetään kotitehtävillä ja aktiivisella itseopiskelulla sekä henkilökohtaisella palautteella kahdesti lukukaudessa. Puhujakoulussa järjestetään kaksi seminaaria, joihin kutsutaan myös mestarillisia ”tähtipuhujia”. Puhujakoulussa pyritään yksilölliseen luovuuteen ja taitojen hallintaan: osallistujilla on mahdollisuus kehittyä mestaripuhujiksi, joita kuunnellaan ja huomioidaan.

Puhujakoulun aikaisemmat opiskelijat
Puhujakouluun osallistuneet ovat olleet ammatikseen ja harrastuksekseen puhuvia ja kirjoittavia ihmisiä, asiakaspalvelun ja myynnin ammattilaisia sekä opiskelijoita, opettajia, tutkijoita, toimittajia, poliitikoista aina johtajiin ja oman alansa tiennäyttäjiin sekä uudistajiin. Osallistujat ovat luovia, uteliaita ihmisiä, jotka haluavat kehittää itseään ja olla parhaimmillaan niin arjessa, työssään kuin harrastuksissaan.

Kurssin käyneellä
on hallussaan tiivis, kattava kokonaisuus kaunopuheisuuden perusteita sekä järkipuheen menetelmiä. Samoja tekniikoita opitaan käyttämään paitsi puheessa kasvokkain ja yleisön edessä, niin myös blogeissa, twittereissä, facebookeissa, mielipidekirjoituksissa sekä tieteellisissä artikkeleissa. Puhujakoulussa opitaan sanomaan, vakuuttamaan ja vaikuttamaan. Puhujakoulu soveltuu erinomaisesti useimpien ammattien kommunikaatio-, johtamis- sekä viestintätaitojen täydentämiseen. Työnantaja voi hyväksyä Puhujakoulun ammatilliseksi täydennyskoulutukseksi.

 

Puhujakoulun opettajina

• FM Severi Hämäri
Puhujakoulun vastaava opettaja, filosofian opettaja ja tutkija

Pieni_Severi_verkkoon_kuva_Yli-vakkuri

• VTM Markus Neuvonen, Kouluttaja, ammattipuhuja ja viisaustutkija
• Teatteripedagogi Essi Aulanko, Neuvottelu- ja ilmaisutaitojen valmentaja

 

Lue lisää puhetaidosta: puhujakoulu.wordpress.com

 

PUHUJAKOULU kevät 2015

Puhujakoulussa jatketaan keväällä 2015 syventymistä hyvän puhetaidon periaatteisiin. Ryhmä jatkaa syksyltä. Koulutuksessa on pari vapaata paikkaa, jotka soveltuvat heille, joilla jo on aiheen pohjatietoja. Kevään opetus soveltuu hyvin esimerkiksi sinulle, joka olet jo aiemmin osallistunut Puhujakoulun opetukseen tai jollekin puhetaidon intensiivikurssille.

 

Puhujakoulun ohjelma

Lauantaina ja sunnuntaina klo 11 – 17.30

14.2.2015 Hyvän puheen rakenne 3: Aristoteles ja Cicero nykyään: Puheen muodot tieteessä ja oikeuspuheessa, juhla- ja mainospuheissa sekä kehoittavassa poliittisessa puheessa
15.2. Yleisö haltuun 2: ilo- ja alitulitus sekä muut tyylin tehokeinot
14.3. Esiintymistaito 3: Luonteva improvisaatio
15.3. Esiintymistaito 4: Ääni ja keho haltuun; taitojen syventäminen; puheen tallentaminen
18.4. Argumentaatio 2: Aristoteles: Mestaripuhujan logiikka; virhepäätelmät, kumoaminen; Nykyaikainen argumentaatioanalyysi; Mestaripuhujan itsepuolustus
19.4. Rakenne 4: Puhetaito ajattelun, oivaltamisen ja totuuden apuvälineenä; puheen tallentaminen
16.5. Retoriikka ja sosiaalipsykologia 2: Retoriikka voi pelastaa sinut, ihmiset joista välität, sekä maapallon—eli yhteiskunnallinen vaikuttaminen ja taitavan puhujan vastuu
17.5. Puhujakoulun seminaari 2: Minä, Mestaripuhuja! Opiskelijoiden esityksiä ja kutsuttuja puhujia; Kurssin yhteenveto: Miten jatkaa puhujan taitojen kartuttamista? Syventäminen, soveltaminen ja oivaltaminen

 

Paikka
Filosofian Akatemian koulutustilat, Bulevardi 9, Helsinki.

Hinta
Lukukausimaksu keväällä 2015 on 550 €. Sen voi suorittaa myös kahdessa 275 € erässä.

Ilmoittautuminen
Sitovia ilmoittautumisia pyydetään viimeistään 30.12.2014.
Osallistumisen peruuntumisesta voit ilmoittaa maksutta viimeiseen ilmoittautumispäivään mennessä. Mikäli ilmoitat peruuttamisesta myöhemmin, peritään puolet lukukauden kurssimaksusta (275 €). Jos kurssille jättää tulematta eikä sitä ole peruuttanut, peritään kurssimaksu kokonaan.

Muista selvittää työnantajaltasi, katsottaisiinko Puhujakoulu sinulle osin tai täysin ammatilliseksi täydennyskoulutukseksi.

 

Lisätietoja ja sitova ilmoittautuminen 30.12. mennessä: info@kriittinenkorkeakoulu.fi tai (09) 684 0010, ma-to klo 12-14.

 

Syksyn 2014 ohjelma

 

Puhujakoulu järjestetään yhteistyössä Filosofian Akatemian ja Otavan Opiston kanssa.

Kriittinen korkeakoulu on yksityinen ja sitoutumaton valtion tukema koulutus- ja kulttuurikeskus.

Filosofian Akatemia on filosofista tutkimusta ja koulutustoimintaa harjoittava yritys.
www.filosofianakatemia.fi

Otavan Opisto on valtion tukema koulutus- ja kehittämisorganisaatio.
www.otavanopisto.fi.