Syvällinen itsetuntemus –ryhmä

Ihmisillä on valtava tarve ymmärtää omaa itseään, millä tavalla voi kehittää mielen hyvinvointia, miten tunteet ja ajattelu toimivat ja mitä ihmisen yksilöllisyys ja oman elämän mielekkyys oikein tarkoittavat. Kursseja ja kirjallisuutta on aiheesta paljon. Se mitä puuttuu on syventyvä, koko ihmisyyttä huomioiva viitekehys, jossa ihmisenä kehittyminen nähdään yhtenä keskeisenä tekijänä rakentavassa yhteiskunnallisessa toiminnassa.

Psykologi ja uskontotieteilijä Tony Dunderfelt on kehittänyt uuden holistisen ihmiskäsityksen, jossa ihmisenä kehittyminen nähdään fyysisenä, sosiaalisena, psykologisena ja henkisenä kokonaisuutena. Tämän ns. Aureettisen psykologian perusteita käydään läpi Tonyn uudessa kirjassa Valoisaksi – Henkisen psykologian opas (Viisas elämä, 2017).

Tony Dunderfelt on perehtynyt yli 30 vuoden ajan sekä länsimaiseen tiedekäsitykseen, psykologian eri koulukuntiin ja maailman eri esoteerisiin ja uskonnollisiin perinteisiin. Hän on yksi Suomen luetuimmista tietokirjailijoista, suosittu luennoitsija ja tuttu televisiosta ja käytännön terapiatyötä ja työyhteisövalmennusta tekevä psykologian ammattilainen. Hän aloittaa syksyllä 2018 väitöskirjatyön, aiheena opettajansa Lauri Rauhalan näkemys ihmisen henkisyydestä.

Tony Dunderfelt

Tony Dunderfelt

”Syvällinen itsetuntemus” kurssilla perehdytään mm. seuraaviin teemoihin:
• Itsetuntemus osana ihmisen elämänkulkua
• Ihmisen persoonallisuuden ja ydinminän ymmärtäminen
• Tietoisuuden tasot – alitajunta ja ”ylitajunta”
• Tunteiden ja emootioiden merkitys
• Oman elämä merkityksen löytäminen ja tavoitteleminen
• Avaimet mielen hyvinvoinnin kehittämiseen arjessa

”Syvällisen itsetuntemuksen” kurssi perustuu Tony Dunderfeltin alustuksiin, yhteisiin keskusteluihin, itsetuntemuksen käytännön harjoituksiin ja kotitehtäviin. Kurssin aikana tutustutaan käytännössä erilaisiin harjoitusmenetelmiin, kuten meditaatioon, rentoutukseen, mielikuvatyöskentelyyn ja oman tahdon harjoittamiseen.

Ajankohta: Perjantai-iltaisin 9.11., 16.11., 30.11., 7.12., 14.12. ja tiistai-iltana 18.12. kello 18-21
Kriittisellä korkeakoululla, osoitteessa Albertinkatu 27 a B 12
Hinta: 25 euroa / ilta tai 100 euroa kaikki 6 iltaa

Järjestämme erillisen seminaaripäivän osittain samoista teemoista lauantaina 13.10. Siitä lisätietoja tästä linkistä.

Ilmoittautuminen 1.11. mennessä koko kokonaisuuteen. Yksittäiseen iltaan voi ilmoittautua edelliseen päivään mennessä. Ilmoittautumiset Kriittisen korkeakoulun toimistolle: info@kriittinenkorkeakoulu.fi, 040 552 5959.

Yhteistyössä Opintokeskus Sivis.