Uniohjaajakoulutus

Uniohjaajakoulutus ja samalla unityöskentelyn lyhytkurssit ovat siirtymässä pois Kriittisen korkeakoulun alaisuudesta suoraan kouluttajien hoidettavaksi. Uudistuneesta Luova uniohjaaja -koulutuksesta löydät tietoa tältä sivulta, sekä kouluttajilta ja kouluttajien nettisivuilta.

 

Anne Lindholm-Kärki Tietokirjailija, uniohjaaja® ja -kouluttaja, psykoterapeutti
www.annelindholm-karki.fi p. 040-7078157
anne.lindholm-karki@kolumbus.fi
Kirsi Virkkunen Uniohjaaja, kirjallisuusterapiaohjaaja, työnohjaaja (logofilosofia)
www.fenixinspiration.fi p. 040 704 3655 kirsi.virkkunen@fenixinspiration.fi

 

pollo-rajattu
 

Luova uniohjaaja -koulutus

Joka yö jokin sinussa luo ainutkertaisen luomuksen, unen. Unennäkövaiheen aikana tietoinen mieli päästää irti ohjaksista ja sinussa oleva taiteilija astuu areenalle. Tämä vaihe on aivotoiminnan kannalta samanlainen kuin luova flow-tila. Aivojen neuroniverkoston eri osien välille syntyneet yhteydet ovat laajemmat ja väljemmät kuin valvetilassa.

Unet ovat syvemmän tiedon spontaani ilmaus, joka näyttää ihmisen sellaisena kuin hän on. Ne ovat myös yhteys kollektiiviseen tietoisuuteen. Unet eivät valehtele, vaan johdattavat ihmistä kohti totuutta. Ne pitävät meidät elävinä. Ymmärtämällä uniamme saamme rehellistä ohjausta joka yö. Uuden luominen on unien perusolemusta.

Luovat ja intuitiiviset menetelmät johdattavat ihmisen järjen ohi kohti avaria ja syviä tietoisuuden tasoja. Luovia menetelmiä käytetään unityöskentelyn tukena, joten aikaisempaa kokemusta niistä sinulla ei tarvitse olla, kiinnostus ja halu heittäytyä riittää. Luovia tuotoksia ei myöskään arvioida tai arvostella, niiden tehtävänä on toimia väylänä salattuun meissä. Käytämme mm. symboleja, kuvia ja liikettä.

Unitietoisuuskirjoittaminen toimii meditatiivisena yhteyden välineenä syvätietoon. Se kuljettaa tasolle, jolta unet syntyvät ja avaa enemmän kuin pelkkä ajattelu ja puhuminen. Kirjoittaminen myös jäsentää ja kiteyttää luovassa työskentelyssä oivallettua ja kiinnittää sen tietoiseen mieleen.

Perehdymme koulutuksessa myös arkkityyppityöskentelyyn. Arkkityypit ovat psyyken synnynnäisiä mahdollisuuksia, joihin tutustumalla löytää varjoon jääneitä voimiaan ja vahvistaa todellista olemustaan. Arkkityypit kuljettavat unennäkijän myös kollektiivisen tiedostumattoman, elämän syvien elementtien äärelle.

Koulutus mahdollistaa intensiivisen henkilökohtaisen kasvuprosessin. Opit sekä ymmärtämään uniasi että ohjaamaan niitä. Koulutus koostuu kahdesta moduulista, joista ensimmäisessä työskennellään kokemuksellisesti yksinomaan omien unien kanssa käyttäen unitietoisuuskirjoittamista ja luovia, intuitiivisia menetelmiä. Tähän ensimmäiseen moduuliin on mahdollista osallistua sitoutumatta ammatilliseen koulutukseen.

Toinen moduuli keskittyy ammatilliseen uniohjaamiseen.  Se antaa valmiudet ohjata toisia unien tutkimisessa ja ymmärtämisessä monipuolisin luovin ja intuitiivisin keinoin.  Opit työskentelemään sekä ryhmien että yksilöiden kanssa. Tässä moduulissa harjoitellaan aiemmin opittuja unityöskentelyn menetelmiä sekä ryhmien että yksilöiden ohjaamisessa, suorassa työnohjauksessa ja harjoitusasiakkaiden kanssa.  Jokainen hankkii harjoitusasiakkaansa itse ja hoitaa harjoittelut omalla ajallaan. Ne raportoidaan kirjallisesti. Koulutuksen loppuvaiheessa jokainen lisäksi antaa näytön valitsemastaan unityöskentelymenetelmästä ja tekee kirjallisen lopputyön.

Molemmissa moduuleissa annetaan välitehtäviä ja kirjallisuutta luettavaksi.

Luova Uniohjaaja –pätevyyden saa suoritettuaan molemmat moduulit hyväksytysti.

Ensimmäinen moduuli, työskentely omien unien kanssa, syksyllä 2016:
9.-10.9., 23.-24.9., 7.-8.10., 21.-22.10., 11.-12.11., 25.-26.11. perjantaisin klo 17-20.15 ja lauantaisin klo 10-17.

Ensimmäisen moduulin hinta on 1400 € (sis. alv). Maksun voi suorittaa kuukausierissä.

Toinen, ammatillisen luovan uniohjaamisen, moduuli keväällä 2017:
20.-22.1., 10.-12.2., 3.-5.3., 24.-26.3., 7.-8.4., 21.-22.4., 5.-6.5., 19.-20.5.