Latinaa filosofisesti – filosofiaa latinaksi

torstaisin klo 17.00 – 18.30

alkaa 7.3. 2019, yhteensä 10 iltaa.

Lukukauden hinta: 90 euroa

Kriittisellä korkeakoululla, Albertinkatu 27 a B 12, 00180 Helsinki

Kuuluisiko humanistien ja filosofien vieläkin osata latinaa? Kuuluuko se yleissivistykseen?

Oli miten oli, tämä kurssi tekee latinan kielestä ja sen filosofisesta sanastosta tutumpaa – vaikka et olisikaan filosofi tai latinaa aiemmin opiskellut.

Kurssilla opit latinaa tehokkaasti latinankielisen alkeisoppikirjan ja Vergiliuksen Aeneis-eepoksesta muokatun puhutun oppilasversion avulla. Kummatkin teokset ovat ladattavissa internetistä ilmaiseksi. Kokoontumiset aloitetaan jokaisella kerralla intensiivisellä kielenoppimistuokiolla.

Latinakielisiin filosofisiin teksteihiin ja käsitteisiin johdattaa latinanopettaja FT  Mikko Leinonen. Tapaamisissa myös soitetaan ja kuunnellaan latinankielistä musiikkia.

Kurssin rakenne, ohjelma ja aikataulu on seuraavanlainen:

7.3. Mytologia ja filosofia.  Logos, mythos, ratio. Esitellään Homeros ja Vergilius. Onko Homeros filosofi? Tutustuminen Senecan 58. kirjeeseen Lucilliukselle ja sen filosofiseen sanastoon latinaksi ja suomeksi.

14.3. Seneca ja stoalaisuus Tutustutaan stoalaisuuteen ja Senecan 65. kirjeen filosofiseen sanastoon latinaksi ja suomeksi.

21.3. Metafysiikan kreikkalaista ja latinalaista sanastoa. Tarkastellaan Aristoteleen Metafysiikan 1. kirjan alkulukuja ensin kreikaksi, sitten latinaksi (W. Moerbekeläisen käännös) ja suomeksi.

4.4 Lucretius ja epikurolaisuus. Tutustutaan epikurolaisuuteen. Esitellään Lucretius ja tämän vaikutushistoriaa. Tekstiotteet De Rerum Natura -runoelmasta latinaksi ja suomesi.

11.4 Välittyykö sanoma käännöksissä? Esimerkkinä Paavali Areiopagilla. Tarkastellaan Apostolien Tekojen 17:16-34 ensin kreikaksi, sitten latinaksi ja suomeksi. Arvioidaan vakavasti väitettä: “all translation is falsification”. Aloitetaan Terence Tunbergin esitelmä Cicerosta ja tämän vaikutushistoriasta.

25.4 Onni täällä vaihtelee – Boethius ja rouva Fortuna. Tutustutaan A. M. S Boethiuksen De Conslatione Philosophia -teokseen. Tekstiote 2. kirjasta ja runo 5. kirjasta latinaksi ja suomeksi.

2.5 Metafysiikan kreikkalaista ja latinalaista sanastoa (2). Tarkastellaan Aristoteleen Metafysiikan 7. kirjan alkua kreikaksi, latinaksi (W. Moerbekeläisen käännös) ja suomeksi.

9.5 Renessanssihumanismi ja latinan uudet sankarit. Tutustutaan renessanssihumanismiin ja sen latinaan. Otetaan esille Marcilio Ficinon Platon-käännös. Tekstiote Erasmus Rotterdamilaisen Querela Pacis -teoksesta latinaksi ja suomeksi.

23.5 Cicero filosofina – pitäisikö vielä osata puhuakin hyvin? Tutustutaan Ciceroon. Cicero kreikkalaisen filosofisen sanaston latinantajana. Pohdiskellaan Ciceron henkilöhahmon kautta retoriikan, filosofian ja poliittisen aktivismin suhdetta. Tarkastellaan valittuja tekstiotteita De Officiis -teoksesta suomeksi ja latinaksi.

30.5 Spinoza ihmisen ja Jumalan suhteesta. Tutustutaan Ethica Ordine Geometrico demonstrata -teokseen ja Spinozan latinaan. Tekstiote 1. kirjan lopusta (Appendix) latinaksi ja suomeksi.

Tule rohkeasti mukaan!

Ilmoittautumiset 21.2.2019 mennessä Kriittisen korkeakoulun toimistolle info@kriittinenkorkeakoulu.fi tai 040 552 5959

Mikäli ilmoittaudut tämän kurssin lisäksi myös Kulttuurifilosofiaa – modernin eurooppalaisuuden jäljillä –kurssille on kahden kurssin yhteishinta 140 euroa.

Yhteistyössä Opintokeskus Siviksen kanssa

RGB -web versio keskikokoinen