Filosofin kokemus

– NÄKYMIÄ MANNERMAISEN AJATTELUN PERINTEESEEN

Kurssi johdattaa mannermaisen filosofian perinteeseen ja nykysuuntauksiin. Perinteen historiallisena taustana tutustutaan Kantin filosofiaan ja saksalaiseen idealismiin (Hegel, Schelling) sekä sen kriitikoihin (Marx, Kierkegaard, Nietzsche). Nykysuuntauksiin syvennytään tarkastelemalla fenomenologiaa (Husserl, Merleau-Ponty), olemisen ajattelua (Heidegger), hermeneutiikkaa (Gadamer, Ricoeur) ja dekonstruktiota (Derrida, Nancy) ynnä muuta nykyajattelua (Deleuze).

Filosofin kokemus on luonteeltaan kahden opettajan vetämä opiskelukurssi, joka koostuu luennoista, tekstien lukemisesta ja kommentoinnista sekä seminaarityöskentelystä. Osallistujille tarjotaan mahdollisuus myös omien alustusten pitämiseen.

Kurssi ei edellytä mitään tiettyjä perustietoja, vaan ennen kaikkea intoa uppoutua filosofisten kirjoitusten lukemiseen ja pohtimiseen. Kullekin kerralle jaetaan luettavaksi tekstejä, joiden kohdalla käytetään apuna suomenkielisiä ja englanninkielisiä käännöksiä.

Opettajat: filosofian tutkija ja suomentaja FL Miika Luoto sekä filosofi Sami Santanen.

Aikataulu: Kurssi kokoontuu torstaisin klo 17-20 Iitula-säätiössä, Hämeentie 6 A 2. 

Syksyn kokoontumiset 12.9., 19.9., 10.10., 31.10., 21.11. ja 12.12.

Kurssi jatkuu keväällä. Lisäksi kurssiin kuuluu kaksi erillistä seminaaripäivää lauantaisin, myöhemmin sovittavina päivinä.

Kurssin laajuus syyslukukaudella 24 + 8 tuntia.

Hinta: 150 euroa

Tiedustelut sähköpostitse: miika.luoto@gmail.com. Ilmoittautumisen yhteydessä toivotaan lyhyttä luonnehdintaa omasta kiinnostuksesta filosofiaa kohtaan sekä mahdollisesta harrastuneisuudesta filosofian tai muun teoreettisen ajattelun parissa.

Hakemukset kurssille 1.9.2019 mennessä Kriittisen korkeakoulun toimistolle (info@kriittinenkorkeakoulu.fi, 040 552 5959). Peruutukset maksutta viimeiseen ilmoittautumispäivään asti, ilmoittautumisajan jälkeen perimme 50 % osallistumismaksusta.