Ihmisen eloonjäämisoppi – Elämän vesi

Syksyn 2017 heräteluentosarja vesien merkityksestä ja suojelusta maailmassa 26.9.-29.11.2017

Ekosäätiö perustettiin vuonna 1991 jatkamaan ja edelleen kehittämän pääjohtaja Pekka Kuusen jälkeensä jättämää yhteiskuntapolitiikan ja ekologisen ajattelun perintöä. Pekka Kuusen syntymästä tuli 100 vuotta 9. heinäkuuta 2017.

Ekosäätiö kutsuu vuotuisessa luentosarjassaan eri intressipiirien edustajia etsimään ja kehittelemään yhteisiä linjoja vastakkaisiin suuntiin vaikuttavien jännitteiden kentissä. Heräteluennot toteutetaan yhdessä Kriittisen Korkeakoulun ja Suomen ympäristöopisto Syklin kanssa. Luentoilloissa kulloistakin teemaa käsitellään laajasti globaalista ja ratkaisukeskeisesti paikallisesta näkökulmasta. Samalla pohditaan mitä Pekka Kuusi sanoisi aiheesta tänään.

Luennot pidetään Helsingin yliopiston päärakennuksessa, lukuun ottamatta ensimmäistä ja kahta viimeistä, jotka ovat Ruoholahdessa Sitran tiloissa. Puheenjohtajina toimivat Ekosäätiön hallituksen, hallintoneuvoston ja Ekosenaatin jäsenet sekä yhteistyökumppanit.

Tämä ihmisen maailma – juhlaseminaari 100 vuotta Pekka Kuusen syntymästä

Tiistaina 26.9. klo 16.15-18.00
Helsingin yliopisto, Porthania PI

Puheenjohtajana Osmo Kuusi

Puhujina: Erkki Tuomioja VTT, Juho Saari prof., Marja Järvelä prof. emerita, Mauri Åhlberg prof. emeritus, Tarja Halonen presidentti

Muut luennot keskiviikkoisin 4.10.-29.11. klo 17-18.30 Helsingin yliopiston ja Sitran tiloissa. (4.10.-18.10. sekä 1.11.-15.11. Yliopiston päärakennuksen salissa 8, 25.10. päärakennuksen salissa XIV ja 22.-29.11. Sitran tornin 14. kerroksessa Itämeren torilla Ruoholahdessa).


Katso ohjelma täältä:
https://ekosaatio.fi/teema/teema-2017-vesi/

Yhteistyössä: Opintokeskus Sivis
RGB -web versio keskikokoinen