Demokratia, markkinat ja identiteetti

 

Filosofian akatemialla, osoitteessa Runeberginkatu 49
La-su 23.-24.4., klo 10-18
Hinta: 110 / 80 euroa*

 

Elämme keskellä yhteiskunnallista epävakautta ja murrosta. Yhteiskuntajärjestys ja talous ovat monien haasteiden edessä. Yhteiskuntafilosofia tarjoaa keinoja arvioida muutosten suuntaa ja haasteiden suuruutta. Demokratia, talous ja identiteetti -kurssilla pureudutaan länsimaisen poliittisen ajattelun perinteeseen ja tulkitaan nyky-yhteiskuntaa sen valossa. Lähestymme demokratiaa ja sen edellytyksiä, taloutta ja talouskeskustelua osana yhteiskuntaa sekä identiteettipolitiikan ja uskonnon roolia nyky-yhteiskunnassa.

 

Käsittelemme moniarvoista demokratiaa ja sen perusteita yhteiskunnassa. Mitä on demokratia ja miten se edellyttää eri yhteiskunnallisten intressien kiistelyä? Miten aktiivinen kansalaisyhteiskunta ja verotus muodostavat demokraattisen valtiojärjestyksen perustan? Miksi autoritaarinen oikeistoradikalismi ja uskonnollinen fundamentalismi uhkaavat nykyisin avointa yhteiskuntaa?

Tarkastelemme myös talouden ja yhteiskunnan suhdetta. Miten libertarismi ja uusliberalismi haastavat valtiokeskeisen sääntely-yhteiskunnan? Mitä maailmankuvia ja yhteiskunnallisia intressejä on talousajattelun ja –keskustelun takana?

Tutkimme myös elämäntyyliin, ympäristöön, sukupuoleen ja uskontoon liittyvien kysymysten nousua politiikan keskiöön. Miksi elämäntyyliin ja identiteettiin liittyvät kysymykset ovat korvanneet aikaisemmat luokkien ja eturyhmien tulonjakoon liittyvät kysymykset politiikan keskiöstä? Miksi uskonto ei hävinnyt politiikasta, ja miten uskonto ja moniarvoinen demokratia voivat tukea toisiaan yhteiskunnassa? Mitä vaihtoehtoja ihmisyyden ja sivistyksen näkökulma tuo nykyisin yhteiskuntaa balkanisoivalle identiteettipolitiikalle?

Kurssilla luennoi asiantuntevia suomalaisia tutkijoita, dosentteja, filosofeja, yhteiskuntatieteilijöitä ja poliittisen taloustieteen tutkijoita. Kurssin vastuuopettajat ovat VTM Reima Launonen ja FM Lauri Snellman.

 

* Alennettu hinta opiskelijoille, eläkeläisille ja työttömille. Ilmoitathan mahdollisen alennusperusteen ilmoittautumisen yhteydessä!

 

Kurssin ohjelma

 

Aihe Luennoija
Poliittisen filosofian perinne Olli Loukola
Demokratia (aihe myöhemmin tarkemmin) Hanna-Kaisa Hoppania
Autoritarismi- isänmaan syöpä Lauri Snellman
Verotus, demokratia ja omistusoikeus Reima Launonen
Talousajattelun maailmankuvat ja intressit Teppo Eskelinen
Libertarismi ja uusliberalismi Eero Kaila
Identiteettipolitiikka ja sen kritiikki Paula Rauhala
Ihmisyys, sivistys ja identiteetti Eero Ojanen

 

Ilmoittautuminen 17.4.2016 mennessä Kriittisen korkeakoulun toimistolle. Kerro samalla mahdollisesta alennusperusteesta. Ilmoittautumisen voi perua maksutta viimeiseen ilmoittautumispäivään mennessä. Jos peruutus tulee myöhemmin, peritään puolet kurssimaksusta. Jos kurssille jättää tulematta eikä sitä ole peruuttanut, peritään maksu kokonaan.