HOLISTISEN PSYKOLOGIAN TÄYDENNYSKOULUTUS (20 op.)

Huom! Koulutus alkaa vuonna 2021. Tarkempi aikataulu ilmoitetaan myöhemmin.

Holistisen psykologian koulutus on tarkoitettu jatkokoulutukseksi psykologian, kehityspsykologian ja sosiaalipsykologian, tai muiden vastaavien peruskoulutuksen käyneille (esim. psykiatria, psykiatrinen hoitoala, terapia). Muilta akateemisilta aloilta tulevilta edellytetään, että heillä on psykologian peruskäsitteiden tuntemus.

Koulutus soveltuu asiantuntijoille, jotka haluavat syventää ymmärrystään ihmisenä olemisen peruskysymyksistä, yksilön kokemuksellisuudesta ja humanistisesta ihmiskäsityksestä psykologiassa. Tällainen fenomenologis-hermeneuttinen lähestymistapa jää akateemisessa psykologiassa vähemmälle huomiolle, vaikka se on ihmisen kokemuksellisuuden huomioon ottaen hyvin perusteltu.

Koulutuksen laajempana yhdistävänä viitekehyksenä on professori Lauri Rauhalan esittämä holistinen ihmiskäsitys.

Koulutuksessa on 8 x 2 päivän lähijaksoseminaaria, kirjallisuuden opiskelua, välitehtäviä ja itsenäistä harjoittelua, kirjallisen lopputyön valmistelua ja sen esittäminen.  Lopputyöesseet arvioidaan ja koulutuksesta annetaan todistus. Opiskelijoille jaetaan myös tietoa kansainvälisestä lähdekirjallisuudesta, kongresseista, tapahtumista sekä webinaareista.

Kouluttajina toimivat suomalaiset psykologian, psykoterapian, teologian, filosofian (fenomenologia ja hermeneutiikka), aikuiskasvatuksen, uskontotieteen ja sosiaalityön huippuasiantuntijat. Heillä kaikilla on taustanaan alueen laajaa teoreettinen tuntemus ja käytännöllistä osaamista sekä tutkimustietoutta.  

Pedagogisesti koulutuksessa käytetään akateemisen luennoinnin lisäksi runsaasti yhteiskeskustelua ja myös elämyksellisiä menetelmiä. Lähiopetuksen lisäksi opintoihin kuuluu etäjaksoilla kirjallisuuden omaksumista, kirjareferaatteja, oppimistehtäviä sekä kirjallinen lopputyöessee ja sen esittäminen.

Koulutuksen yhdyshenkilö on FM, LP Tony Dunderfelt, joka antaa koulutuksesta lisätietoja. Email: tony@dialogia.fi. Puh: 040-5089165.

Vapaamuotoisen hakemuksen voi lähettää osoitteella info@kriittinenkorkeakoulu.fi. Hakemus sisältää lyhyen koosteen omasta koulutuksesta ja työkokemuksesta sekä perustelut, miksi on hakemassa koulutukseen. (Koulutus alkaa vuonna 2021)

Koulutuksen hinta on 2.400 €. Hintaan sisältyy opetus, opettajien jakama opetusmateriaali, oppimistehtävien sekä lopputöiden tutorointi ja tarkistus.

Koulutuksen järjestää Kriittinen korkeakoulu.


KOULUTTAJAT:

Akatemiatutkija, FT Jussi Backman (filosofia)

FM Tony Dunderfelt (psykologia)

Tutkija JP Jakonen (uskontotiede)

Dos., PsT Eeva K. Kallio (psykologia)

Dos., FT Matti Kamppinen (uskontotiede)

LKT Heimo Langinvainio (psykoterapia)

KT Anita Malinen (kasvatustiede)

Prof. emer. Göte Nyman (psykologia)

FT Eero Ojanen (filosofia)

Ph.D. Oliver Robinson, (psychology) University of Greenwich, London, UK

KTM, LIF Mia Salo (terapiatyö)

FT Jussi Silvonen (psykologia)

TT Jenni Spännäri (teologia)

FT Sanna Tirkkonen (filosofia)

Prof. Maritta Törrönen (sosiaalityö)


OHJELMA:

I   HOLISTISEN PSYKOLOGIAN LÄHTÖKOHDAT

Kurssin aloitus, osallistujien ja vastuuvetäjien esittely.

Göte Nyman: Mitä psykologia on ja mitä sen pitäisi olla

Jenni Spännäri ja Eeva K. Kallio:  Historiallinen ja moderni       viisaustutkimus

II   PSYKOLOGIA KOKEMUSTIETEENÄ: PERUSTAT JA HISTORIALLINEN KEHITYS

Keskustelua

Oliver Robinson: The relationship of  psychology to science and spirituality (videoyhteys)  

Tony Dunderfelt: Humanistinen psykologia – historia ja nykyaika

III   HOLISTINEN IHMISKÄSITYS JA IHMISENÄ KASVAMINEN

Keskustelua

Jussi Backman: Lauri Rauhala ja situationaalinen säätöpiiri

Eeva K. Kallio:  Aikuisen kehitys holistisena ilmiönä

Anita Malinen: Kokemuksellinen aikuisen oppiminen

IV   IHMISEN HENKINEN ULOTTUVUUS

Keskustelua

Tony Dunderfelt: Tietoisuustutkimus ja psykologia

Matti Kamppinen ja J-P Jakonen: Ken Wilber ja integraali psykologia

Eeva K. Kallio: Henkinen psykologis-kulttuurisena näkökulmana.

V   HOLISTINEN PSYKOTERAPIA

Keskustelua

Heimo Langinvainio: Kognitiivis-eksistentiaalinen ja kontemplatiivinen psykoterapia

Mia Salo: Logoterapia ja Viktor Franklin ihmiskäsitys

Sanna Tirkkonen: Psykiatrian ihmiskäsitys (varmistamatta)

VI   IHMINEN OSANA KULTTUURIA

Keskustelua

Eero Ojanen: Ihmisenä kasvaminen ja henkinen ihmiskäsitys

Jussi Silvonen: Tunnekokemus kulttuurihistoriallisessa psykologiassa

Maritta Törrönen: Hyvinvointia luova vastavuoroisuus

VII   KOKEMUSTIETEEN TULEVAISUUSPE 12.2.2021

Keskustelua

Göte Nyman: Mitä on opittu!

Eeva Kallio ja Tony Dunderfelt: Syventävä dialogi holistisesta psykologiasta

VIII LOPPUTÖIDEN ESITTELY

Lopputöiden esittely: Tony, Eeva & muut

Lopputöiden couchaaminen: Jenni Spännäri, Eeva Kallio, Tony Dunderfelt, Jussi Backman.

Ohjelmaan voi tulla pieniä tarkistuksia ja muutoksia.