HOLISTISEN PSYKOLOGIAN TÄYDENNYSKOULUTUS (20 op.)

HOLISTISEN PSYKOLOGIAN OPINNOT:

Holistisen psykologian koulutus on tarkoitettu jatkokoulutukseksi psykologian, kehityspsykologian ja sosiaalipsykologian, tai muiden vastaavien peruskoulutuksen käyneille (esim. psykiatria, psykiatrinen hoitoala, terapia). Muilta akateemisilta aloilta tulevilta edellytetään, että heillä on psykologian peruskäsitteiden tuntemus.

Koulutus soveltuu asiantuntijoille, jotka haluavat syventää ymmärrystään ihmisenä olemisen peruskysymyksistä, yksilön kokemuksellisuudesta ja humanistisesta ihmiskäsityksestä psykologiassa. Tällainen fenomenologis-hermeneuttinen lähestymistapa jää akateemisessa psykologiassa vähemmälle huomiolle, vaikka se on ihmisen kokemuksellisuuden huomioon ottaen hyvin perusteltu.

Koulutuksen laajempana yhdistävänä viitekehyksenä on professori Lauri Rauhalan esittämä holistinen ihmiskäsitys.

Koulutuksessa on 8 x 2 päivän lähijaksoseminaaria syksyllä 2020 – kevät 2021, kirjallisuuden opiskelua, välitehtäviä ja itsenäistä harjoittelua, kirjallisen lopputyön valmistelua ja sen esittäminen.  Lopputyöesseet arvioidaan ja koulutuksesta annetaan todistus. Opiskelijoille jaetaan myös tietoa kansainvälisestä lähdekirjallisuudesta, kongresseista, tapahtumista sekä webinaareista.

Kouluttajina toimivat suomalaiset psykologian, psykoterapian, teologian, filosofian (fenomenologia ja hermeneutiikka), aikuiskasvatuksen, uskontotieteen ja sosiaalityön huippuasiantuntijat. Heillä kaikilla on taustanaan alueen laajaa teoreettinen tuntemus ja käytännöllistä osaamista sekä tutkimustietoutta.  

Pedagogisesti koulutuksessa käytetään akateemisen luennoinnin lisäksi runsaasti yhteiskeskustelua ja myös elämyksellisiä menetelmiä. Lähiopetuksen lisäksi opintoihin kuuluu etäjaksoilla kirjallisuuden omaksumista, kirjareferaatteja, oppimistehtäviä sekä kirjallinen lopputyöessee ja sen esittäminen.

Koulutuksen yhdyshenkilö on FM, LP Tony Dunderfelt, joka antaa koulutuksesta lisätietoja. Email: tony@dialogia.fi. Puh: 040-5089165.

Vapaamuotoisen hakemuksen voi lähettää 23.8.2020 mennessä osoitteella info@kriittinenkorkeakoulu.fi. Hakemus sisältää lyhyen koosteen omasta koulutuksesta ja työkokemuksesta sekä perustelut, miksi on hakemassa koulutukseen.

Koulutuksen hinta on 2.400 €. Hintaan sisältyy opetus, opettajien jakama opetusmateriaali, oppimistehtävien sekä lopputöiden tutorointi ja tarkistus.

Koulutuksen järjestää Kriittinen korkeakoulu.

KOULUTTAJAT:

Akatemiatutkija, FT Jussi Backman (filosofia)

FM Tony Dunderfelt (psykologia)

Tutkija JP Jakonen (uskontotiede)

Dos., PsT Eeva K. Kallio (psykologia)

Dos., FT Matti Kamppinen (uskontotiede)

LKT Heimo Langinvainio (psykoterapia)

KT Anita Malinen (kasvatustiede)

Prof. emer. Göte Nyman (psykologia)

FT Eero Ojanen (filosofia)

Ph.D. Oliver Robinson, (psychology) University of Greenwich, London, UK

KTM, LIF Mia Salo (terapiatyö)

FT Jussi Silvonen (psykologia)

TT Jenni Spännäri (teologia)

FT Sanna Tirkkonen (filosofia)

Prof. Maritta Törrönen (sosiaalityö)

OHJELMA:

Perjantai: kello 16.00 – 21.00

Lauantai: kello 10.00 – 17.00

I   HOLISTISEN PSYKOLOGIAN LÄHTÖKOHDAT

PE 11.9.2020  Kurssin aloitus, osallistujien ja vastuuvetäjien esittely.

                         Göte Nyman: Mitä psykologia on ja mitä sen pitäisi olla

LA 12.9.2020  Jenni Spännäri ja Eeva K. Kallio:  Historiallinen ja moderni       

                          viisaustutkimus

II   PSYKOLOGIA KOKEMUSTIETEENÄ: PERUSTAT JA HISTORIALLINEN     

KEHITYS

PE 2.10.2020   Keskustelua

                          Oliver Robinson: The relationship of  

                          psychology to science and spirituality (videoyhteys)

LA 3.10.2020   Tony Dunderfelt: Humanistinen psykologia – historia ja nykyaika

III   HOLISTINEN IHMISKÄSITYS JA IHMISENÄ KASVAMINEN

PE 23.10.2020  Keskustelua

                            Jussi Backman: Lauri Rauhala ja situationaalinen säätöpiiri

LA 24.10.2020  Eeva K. Kallio:  Aikuisen kehitys holistisena ilmiönä

                            Anita Malinen: Kokemuksellinen aikuisen oppiminen

IV   IHMISEN HENKINEN ULOTTUVUUS

PE 13.11.2020  Keskustelua

                           Tony Dunderfelt: Tietoisuustutkimus ja psykologia

LA 14.11.2020  Matti Kamppinen ja J-P Jakonen: Ken Wilber ja integraali psykologia

                            Eeva K. Kallio: Henkinen psykologis-kulttuurisena näkökulmana.

V   HOLISTINEN PSYKOTERAPIA

PE 11.12.2020  Keskustelua

                           Heimo Langinvainio: Kognitiivis-eksistentiaalinen ja

                           kontemplatiivinen psykoterapia

LA 12.12.2020  Mia Salo: Logoterapia ja Viktor Franklin ihmiskäsitys

                            Sanna Tirkkonen: Psykiatrian ihmiskäsitys (varmistamatta)

VI   IHMINEN OSANA KULTTUURIA

PE 15.1.2021  Keskustelua

                          Eero Ojanen: Ihmisenä kasvaminen ja henkinen ihmiskäsitys

 LA 16.1.2021  Jussi Silvonen: Tunnekokemus kulttuurihistoriallisessa psykologiassa

                           Maritta Törrönen: Hyvinvointia luova vastavuoroisuus

VII   KOKEMUSTIETEEN TULEVAISUUS

PE 12.2.2021 Keskustelu

                         Göte Nyman: Mitä on opittu!

LA 13.2.2021  Eeva Kallio ja Tony Dunderfelt: Syventävä dialogi holistisesta  

                         psykologiasta

VIII LOPPUTÖIDEN ESITTELY

PE 12.3.2021  Lopputöiden esittely: Tony, Eeva & muut

LA 13.3.2021  Lopputöiden esittely: Tony, Eeva & muut

Ohjelmaan voi tulla pieniä tarkistuksia ja muutoksia.

Lopputöiden couchaaminen: Jenni Spännäri, Eeva Kallio, Tony Dunderfelt, Jussi Backman.