Ihminen, sivistys ja muutos

Tutkiva työpaja

HUOM! Opetus toteutetaan etäopetuksena koronatilanteesta johtuen. Ilmoittautumis aikaa pidennetty 6.4.2020 asti. Mukaan mahtuu vielä.

Haastava tilanne, jossa ihmiskuntana elämme kutsuu meitä muuttumaan. Toivottomuuden, lannistumisen tai mukavuudenhalun ohjaaman elämän sijasta voimme kehkeyttää kokonaisvaltaista ihmisyyttämme ja avautua tässä hetkessä oleville mahdollisuuksille.

Kurssilla pohdimme näitä teemoja sivistyksen idean kautta, mutta myös olemme tuo muutos kohti täydempää ihmisyyttä ottaessamme käyttöön keholliset voimavaramme. Tutkimme filosofisen sivistyksen idean ja eletyn kehollisuuden suhdetta sillä oletuksella, että kehollisuutensa tunnistava, kehossaan läsnäoleva ja sen viestien kuuntelemiseen virittäytynyt ihminen, sinä tai minä, on osa kriisin ratkaisua, tässä ja nyt.

Paneudumme sivistyksen ideaan Reijo Wileniuksen ja Eero Ojasen filosofisten töiden avulla. Käytämme työpajassa Eugene T. Gendlinin kehollisuuden ja merkityksen filosofian ja käytäntöä (fokusointi). Tutkimme teemoja ajatellen ja dialogisesti. Laajennamme ajattelun keholliseen ja muodostamme uudenlaista, kehollisen läsnäolon ja sen viestien kuuntelemisen tottumusta. Tästä uudesta maailmaan ja toisiin kytkeytymisen elämyksestä käsin tilanteemme ihmisinä ja ihmiskuntana saattaa avautua uudella tavoin.

Kuutena tiistai-iltana 7.4.2020-12.5.2020 klo 17-20

Kriitisellä korkeakoululla, Albertinkatu 27

Hinta: 190 euroa

Ilmoittautuminen 6.4.2020 klo:16:00 mennessä Kriittiselle korkeakoululle (040 552 5959 | info@kriittinenkorkeakoulu.fi). Ilmoittautumisen voi peruuttaa maksutta viimeiseen ilmoittautumispäivään mennessä. Mikäli peruutus tulee myöhemmin, peritään puolet kurssimaksusta. Jos kurssille jättää tulematta eikä sitä ole peruuttanut, peritään maksu kokonaan.

Kurssi koostuu lyhyistä alustuksista, kehollisista harjoituksista ja keholähtöisistä dialogeista.

Opettajana toimii sertifioitu fokusointikouluttaja ja ruumiinfenomenologian asiantuntija FT Virpi Lehtinen.

Lue lisää työpajan tausta-ajatuksista täältä.

Taustamateriaalia:

Fokusoinnista saa tietoa www.focusing.org-sivustolta (Gendlin Online Library).

Gendlin E.T.: Fokusointi, Helsinki: Basam Books, 2014.

Wilenius Reijo: Ihminen ja sivistys, Jyväskylä: Gummerus, 1982.

Ojanen Eero: Sivistyksen filosofia, Kirjapaja, 2008

Gendlin E.T.: ”The Philosophical Critique of the Concept of Narcissism: the Significance of the Awareness Movement”, teoksessa Levin David (toim.) The Pathologies of the Modern Self: Postmodern Studies in Narcissism, Schizophrenia and Depression. New York: New York University Press, 1987, 251-304.

Maria Joutsenvirta ja Arto O. Salonen: Sivistys vaurautena: radikaalisti, mutta lempeästi kohti kestävää yhteiskuntaa, ilmestyy keväällä 2020, Helsinki: Basam Books

Veli-Matti Värri: Kasvatus ekokriisin aikakaudella, 2018, Tampere: Vastapaino