Ihmisen filosofia

– sielusta mieleen – ihmisen psykofyysinen ongelma

Kurssi Kriittisellä korkeakoululla, vetäjänä filosofi, FM Heikki Vuorila

3.9.-26.11.2020, yhteensä seitsemänä torstaina kello 18.00-19.30, yht. 14 oppituntia.

Opetus Zoom-alustalla. Opettaja toimittaa liittymisohjeet ja Kriittisen korkeakoulun toimisto neuvoo alustan käytössä. Osallistuja tarvitsee vain tietokoneen tai vastaavan älylaitteen.

Ihmisen filosofia –kurssilla käsitellään lukuvuonna 2020-21 ihmisen psykofyysistä ongelmaa aina antiikin Kreikasta 2000-luvulle tähän päivään asti.

”Sielu” –käsitteellä on tiettyjä samanlaisuuksia nykyisen ”mieli” – käsitteen kanssa. ”Sielulla” on tarkoitettu aikanaan ihmisen henkisten toimintojen aineetonta puolta. ”Mielellä” puolestaan tarkoitettaneen ihmisen mentaalisten toimintojen kokonaisuutta.

Esimerkiksi sana ”psykologia” tarkoittaa sanatarkasti ”sielutiedettä”, kun lähtökohdaksi otetaan sen kaksi kreikankielistä kantasanaa ”psyche” ja ”logos”. ”Sielutiede” puolestaan voikin nykyisin tarkoittaa ”psykologiaa” tieteenä.

Kurssilla lähdetään liikkeelle antiikin Kreikan Platonin (427-347) ja Aristoteleen (384-322) sielu-käsityksistä. Tämän jälkeen pureudutaan uusplatonismiin, jonka perustaja Ammonias Sakkas pyrki yhdistämään Platonin ja Aristoteleen filosofioita. Myöskään keskiajan Augustinusta (354-430) ja Tuomas Akvinolaista (1225-1274) ei voi unohtaa. Sen jälkeen päästään uuden Descartesin (1596-1650) ja Spinozan (1634-1677) ratkaisuihin ihmisen psykofyysisestä ongelmasta.

Myös suomalaisilla henkisesti suuntautuneen filosofisen antropologian edustajilla Snellmanista Wileniukseen on mielenkiintoisia näkemyksiä sielun/mielen ongelmista. Näihin palataan kevään 2021 luennoissa. Tilanteen ja kurssin historiallisen jatkumon etenemisen vuoksi nostetaan myös muita ihmisen mind-body –probleemaan ratkaisuja etsineitä filosofeja.

Kurssilla käsitellään myös sitä käsitteiden ”sekamelskaa”, jota nykyisessä mielenfilosofiassa on; sielu, psyyke, mieli, tajunta, tietoisuus. Sitä, mitä kyseiset filosofit näillä tarkoittanevatkin? 

Kurssin ohjelma

14 oppituntia

7 torstai-iltaa välilllä 3.9.-26.11.2020. Kurssi toteutetaan joka toinen torstai: to 3.9., to 17.9., to 1.10. to 15.10., to 29.10., to 12.11., to 26.11. Jos jokin kerta joudutaan peruuttamaan sairauden tai jonkin muun syyn vuoksi, kurssia siirretään viikolla eteenpäin niin, että syksyn viimeinen kerta pidetään to 10.12.

Kurssin vetäjänä toimii filosofi, FM Heikki Vuorila.


Kuva: Ritva Toivonen

Paikka: Zoom-alusta

Hinta syyslukukaudelta: 80 euroa

Ilmoittautuminen 30.8.2020 mennessä ja tiedustelut Kriittisen korkeakoulun toimistolle (info@kriittinenkorkeakoulu.fi | Albertinkatu 27 a B 12, 00180 Helsinki | 040 552 5959)

Kurssi on koko lukuvuoden 2020-2021 mittainen kokonaisuus. Kevätlukukaudelle ilmoittaudutaan erikseen.