Ihmisen filosofia

– sielusta mieleen – ihmisen psykofyysinen ongelma

Kurssi Kriittisellä korkeakoululla, vetäjänä filosofi, FM Heikki Vuorila

21.1-22.4.2021, seitsemänä torstaina kello 17.30-19.30, yhteensä 14 oppituntia.

Opetus Zoom-alustalla. Opettaja toimittaa liittymisohjeet ja Kriittisen korkeakoulun toimisto neuvoo alustan käytössä. Osallistuja tarvitsee vain tietokoneen tai vastaavan älylaitteen

Kevätlukukaudella 2021 aloitetaan Descartesin (1596-1650) psykofyysisellä dualismilla, jota muun muassa Spinoza (1632-1677) ja Leibniz (1646-1716) kritisoivat ja pyrkivät ”hävittämään” kartesiolaisen dualismin. Myös Kantilla (1724-1804) ja Hegelillä (1770-1831) olivat omat ratkaisunsa näihin keskusteluihin. Kurssilla tarkastellaan myös intentionaalisuutta (havainnon suuntautuneisuutta) ja tietoisuutta. Intentionaalisuus on fenomenologisen mielentutkimuksen kannalta tärkeä käsite. Tietoisuuden käsitteleminen tuo meidät lähemmäs 2000-luvun tutkimuksia. 

Syyslukukaudella 2020 käsiteltiin psykofyysistä ongelmaa antiikin Kreikassa (mm. Platon, Aristoteles, Plotinos, Augustinus) ”sielu” käsitteen kautta. Kevään jaksolle voit osallistua, vaikka et olisikaan ollut mukana syksyn jaksolla, sillä molemmat lukukaudet ovat itsenäisiä kursseja.

”Sielu” -käsitteellä on tiettyjä samanalaisuuksia nykyisen ”mieli” -käsitteen kanssa. ”Sielu” käsitteellä on tarkoitettu aikanaan ihmisen henkisten toimintojen aineetonta puolta. ”Mielellä” puolestaan tarkoitettaneen ihmisen mentaalisten (mielellisten) toimintojen kokonaisuutta.

Kurssilla pyritään myös löytämään vastaus siihen, mitä esimerkiksi sielu, psyyke, henki, mieli, tajunta ja tietoisuus tarkoittavat nykyisessä mielenfilosofiassa.

Kurssin ohjelma

14 oppituntia

7 torstai-iltaa välillä 21.1-22.4.2021. Kurssi toteutetaan joka toinen torstai: to 21.1., to 4.2., to 18.2., to 4.3., to 18.3., to 8.4., 22.4. Jos jokin kerta joudutaan peruuttamaan sairauden tai jonkin muun syyn vuoksi, kurssia siirretään viikolla eteenpäin niin, että kevään viimeinen kerta pidetään to 6.5.

Kurssin vetäjänä toimii filosofi, FM Heikki Vuorila.


Kuva: Ritva Toivonen

Paikka: Zoom-alusta

Hinta kevätlukukaudelta: 80 euroa

Ilmoittautuminen 12.1.2020 mennessä ja tiedustelut Kriittisen korkeakoulun toimistolle (info@kriittinenkorkeakoulu.fi | Albertinkatu 27 a B 12, 00180 Helsinki | 040 552 5959)

Yhteistyössä Opintokeskus Sivis.