Ihmisen filosofia

– eurooppalaista filosofista antropologiaa

Kurssi Kriittisellä korkeakoululla, vetäjänä filosofi, FM Heikki Vuorila

3.9.-26.11.2020, yhteensä seitsemänä torstaina kello 18.00-19.30, yht. 14 oppituntia.

Opetus Zoom-alustalla. Opettaja toimittaa liittymisohjeet ja Kriittisen korkeakoulun toimisto neuvoo alustan käytössä. Osallistuja tarvitsee vain tietokoneen tai vastaavan älylaitteen.

Ennen Sokratesta filosofia oli luonnonfilosofiaa. Sokrates nosti ihmisen filosofian keskiöön toteamalla, tunne itsesi (Gnõthi seauton). Myöhemmin Immanuel Kant valisti ihmistä käyttämään omaa järkeään (Sapere Aude). 2000-luvulle tultaessa ihminen on kadonnut filosofian keskiöstä. Myös saksalaisen kielialueen sivistysperinne (Bildung) on jäänyt häviölle amerikkalaiselle oppiainekeskeisyydelle (Curriculum). Nyt on aika nostaa ihminen takaisin filosofian keskiöön, siksi luentosarjan pääotsikko on Ihmisen filosofiaa.

Tämä tulee tapahtumaan filosofisen ihmistutkimuksen kautta. Filosofisen antropologian tutkimuskohteena on ihminen ja sen peruskysymyksiä ovat olleet muun muassa: mitä ihminen on, miten ihminen on maailmassa, mistä osatekijöistä ihminen koostuu? Kurssilla käsitellään eurooppalaisia filosofisia antropologeja sekä sitä, kuinka he ymmärtävät ihmisen, ihmisen olemassaolon maailmassa ja ihmisen holistisuuden. Kurssilla saatat tulla tietoisemmaksi omasta ihmiskäsityksestäsi tai peräti muuttaa sitä.

Kurssin ohjelma

14 oppituntia

7 torstai-iltaa välilllä 3.9.-26.11.2020. Tarkemmat opetuspäivät ja kurssin tarkempi sisältö ilmoitetaan myöhemmin

Kurssin vetäjänä toimii filosofi, FM Heikki Vuorila.


Kuva: Ritva Toivonen

Paikka: Zoom-alusta

Aikataulu: 16.1., 20.2., 19.3., 23.4.

Hinta kevätlukukaudelta: 75 euroa

Ilmoittautuminen 23.8.2020 mennessä ja tiedustelut Kriittisen korkeakoulun toimistolle (info@kriittinenkorkeakoulu.fi | Albertinkatu 27 a B 12, 00180 Helsinki | 040 552 5959)

Kurssi on koko lukuvuoden 2020-2021 mittainen kokonaisuus. Kevätlukukaudelle ilmoittaudutaan erikseen.