Ihmisen kuva

Tutustu havaintoon ja kehollisuuteen kuvantekijän työvälineenä, sekä vahvista omaa uniikkia jäljenjättämisen tapaasi kannustavassa ja kokeellisessa ilmapiirissä!  Lähtökohtina työskentelyssä elävänmallinpiirustus (croquis ja pitkä asento), kehollisuus ja liikkeellisyys suhteessa jäljenjättämiseen, sekä omakuva.

Mitä tuottaa piirustukselle, kun edessä on hengittävä, elävä ihminen, eikä esimerkiksi vain kuva ihmisestä? Mikä on tuo elävän mallin piirustuksen tapahtuma, jossa piirtäjä saa aistinvaraista tietoa myös oman kehollisuutensa ja peilisolujensa kautta? Tällainen piirustuksen ja maalauksen tapa ei pohjaa ns. akateemisiin oppeihin ihmisen piirustuksesta, vaan koen sen hyvin syvänä eläytymisenä ihmisyyden kysymyksiin ja niiden tulkintaan paperilla tai maalauspohjalla. Mikä on se tunne ja energia, jota mallin olemus ja asento henkii? Malleina kursseilla toimii ammattitanssijoita, joka tuo heidän vahvan kehollisen läsnäolonsa kautta tunnetta ja syvyyttä työskentelyyn. Ohjaukseni ytimessä on ilmaisun vapaus, herkkyys, voima ja autenttisuus.

– Elina Aho-Brennan

Kuutena keskiviikkoiltana
15.1.-25.3.2020

Kriittisellä korkeakoululla, Albertinkatu 27

Hinta: 150/100 euroa. Kurssin voi maksaa myös Smartumin Liikunta- ja kulttuuriseteleillä tai Smartum Saldolla. Alennettu hinta opiskelijoille, eläkeläisille ja työttömille.

Tarkemmat tapaamisajankohdat alla.

Kurssilla tutustutaan havaintoon ja kehollisuuteen kuvantekijän työvälineenä. Kurssilla tehdään monipuolisia ilmaisua vapauttavia ja omaa kädenjälkeä vahvistavia jäljenjättämisen harjoitteita. Kurssilla työskennellään elävänmallinpiirustuksen, omakuvan sekä liikkeen piirustuksen parissa. Kurssilla myös tutkaillaan kuvantekijän oman kehollisuuden ja liikkeen yhteyttä piirustukseen.

Kurssi sopii kaikille piirustuksesta ja maalauksesta ilmaisumuotona kiinnostuneille. Kurssi on jatkoa suositulle vuodesta 2014 kokoontuneelle Ruumiinkuvia-kurssille, mutta on temaattisesti ja sisällöllisesti Ruumiinkuvia-kurssin kaltainen.

Lisäksi pyrkimyksenä on keho-mieli-yhteyden elävöittäminen, sekä ruumiillisuuteen tutustuminen nykytaiteissa ja -kulttuurissa. Tavoitteena on myös tarjota opiskelijalle välineitä kokeelliseen ja tutkimukselliseen otteeseen piirustuksen ja havaintotyöskentelyn kautta, sekä oman piirustusilmaisun laajentamiseen. Perinteisemmän mallityöskentelyn lisäksi tutkitaan liikkeen, tilallisuuden ja eri aistikanavien vaikutusta ruumiilliseen kokemukseen ja jäljenjättämiseen. Vierailevana ohjaajana Kuva ja liike-työpajassa toimii tanssitaiteilija. Henkilökohtaisen ohjauksen lisäksi painotetaan itsereflektion ja dialogisuuden kehittämistä.

Kurssi soveltuu erityisen hyvin eri alojen taiteilijoille (tanssijat, kuvataiteilijat, performanssitaiteilijat ym.), terapia-alojen ammattilaisille, kuin myös kaikille ruumiillisuudesta ilmaisussa kiinnostuneille ammattitaustasta riippumatta. Kurssi on erityisesti piirustuksen fyysisyyteen ja ruumiillisuuteen keskittyvä kurssi. Tarkoituksena on vahvistaa omaa ilmaisua ja löytää itselle sopivaa piirtämisen/havaitsemisen/ilmaisemisen tapaa.

Kurssilla voi käyttää haluamiaan piirustus- ja maalausvälineitä (vesiliukoisia), kurssin vetäjältä saa ohjausta tarvittaessa sopivien välineiden valintaan. Kurssin osallistujille pyritään järjestämään mahdollisuus yhteiseen näyttelyyn. Myös kurssin ulkopuoliseen itsenäiseen työskentelyyn aiheen parissa kannustetaan ja siihen on mahdollista saada ohjausta kurssin vetäjältä.

Kurssin vastaavana ohjaajana toimii taiteen maisteri, kuvataiteilija Elina Aho-Brennan (aho.elina(at)gmail.com). Opettajan nettisivu: https://elinaaho.com/

Palautetta aiemmista kursseista: https://elinaaho.com/palautteita

Ajankohta: 15.1.-25.3.2020
Tapaamiset keskiviikkoisin klo 17-20, Albertinkatu 27, Helsinki.

15.1. elävänmallinpiirustus, croquis
29.1. kokemuksellinen kuva ja liike -työpaja ja liikkeen piirustus elävästä mallista
12.2. liikkeen piirtäminen elävästä mallista ja croquis
26.2. elävänmallinpiirustus, pitkä asento
11.3. omakuva
25.3. croquis ja töiden katselmus, reflektio

Ilmoittautuminen 8.1.2020 mennessä Kriittiselle korkeakoululle, osoitteeseen info@kriittinenkorkeakoulu.fi, tai puhelimitse: 040-5525959.

Kurssi-ilmoittautumisen voi peruuttaa maksutta ilmoittautumisajan päättymiseen saakka. Tämän jälkeen tapahtuneesta peruutuksesta/kurssilta poisjäännistä veloitamme puolet (50 %) kurssimaksusta. Jos kurssille jättää tulematta eikä sitä ole peruuttanut, peritään maksu kokonaan.

1. RUUMIINKUVA

Mitä ruumiillisuus merkitsee itselleni taiteentekijänä/-kokijana? Miten ruumiillisuus tulee esiin nykytaiteissa? Tutustumisen, toiveiden ja odotusten läpikäymisen jälkeen aloitetaan mallityöskentely elävän mallin kanssa. Tutustutaan ruumiinkuvaan monipuolisten havainto- ja ilmaisuharjoitteiden kautta. Elävän mallin piirustuksessa tutustutaan erilaisiin kokeellisiin piirustusharjoitteisiin, mm. sokeaan piirustukseen, jonka tarkoituksena on vapauttaa ilmaisua ja päästää irti kontrollista keskittymällä havaintoon ja aistimukseen, eikä niinkään perinteiseen ’hyvään tulokseen’. Tutkitaan ja havaitaan mm. negatiivista tilaa, värejä, perspektiiviä, lihasten muotoja, massaa, volyymia ja ääriviivoja. Harjoitellaan ilmaisua eripituisin piirtämisjaksoin ja erilaisin havainto-/piirustusharjoittein ja erilaisin piirtimien avulla.

Tutustutaan myös ihmisen anatomiaan havaintoharjoittein ja kokemuksellisen oppimisen kautta.

2. KUVA JA LIIKE

Tutustutaan liikkeeseen ja liikkeen ilmaisuun visuaalisesti. Kokemuksellisten liike- ja kehollisten harjoitteiden avulla tutkitaan mm. fyysisen energian ja liikkeen suhdetta kuvantekemiseen. Keskiössä on kuva ja liike. Lisäksi tutkitaan liikkeen piirtämistä monipuolisin harjoittein liikkuvan/tanssivan mallin havainnoinnilla ja piirtämisellä. Tavoitteena on piirustuksen ilmaisumuodon elävöittäminen, energisointi ja liikkeen tuntu piirustuksessa.

Tehtävinä mm. yksinkertaisen liikkeen havainnointi, liike/pysähtynyt liike, eri ruumiinosien liikkeen seuraaminen, malli tilassa, toisto, erilaiset toiminnalliset verbit, mielikuvat, peilausharjoitteet ja abstrakti/esittävä ilmaisu.

 3. OMAKUVA

Omakuva-havaintotyöpajassa tutkitaan erilaisia tapoja omakuvan kuvaamiseen, sekä mm. kosketusaistiin pohjautuvaa piirustusta. Keskiössä on havaintotyöskentely. Aihetta tutkitaan erilaisin nopein tehtävänannoin, lisäksi on mahdollisuus omaan työskentelyyn aiheen parissa.

 4. KUVALLINEN DIALOGI, YHTEINEN REFLEKTIO

Tutkitaan syntyneitä kuvia yksin ja yhdessä, sekä luodaan yhteyksiä opitusta omaan praktiikkaan. Tutustutaan kokemuksellisesti myös yhteisölliseen piirustukseen dialogin ja reflektion välineenä. Kuvia katsotaan yhdessä arvostavassa ja kannustavassa hengessä.

Lähteet mm:
 De Zegher, Butler (2010): On Line – Drawing Through the twentieth century
Vitamin D – New Perspectives in Drawing
Wilson, S. (2012): Art and Science Now – How scientific research and technological innovation are becoming key to 21st century aesthetics
Helena Erkkilä (2008). Ruumiinkuvia! Suomalainen performanssi -ja kehotaide 1980- ja 1990-luvulla psykoanalyysin valossa.
Eeva Anttila (2010). Taiteen jälki – Taidepedagogiikan polkuja ja risteyksiä. Edita Prima Oy, Helsinki (TEAK), Maslen & Southern, Drawing Projects: An exploration of the language of drawing.

Elina Aho-Brennan (s.1981) on Skotlannin The Glasgow School of Arts’ista vuonna 2012 valmistunut taiteen maisteri ja kuvataiteilija. Hän on koulutukseltaan myös psykologian maisteri (v.2006), ja on tutustunut syvemmin ruumiillisuuteen tanssi- ja liiketerapian opinnoissa (2011) ja parhaillaan joogaopettajan opinnoissa (valmistuminen 2017). Aho-Brennan on lisäksi valmistunut Taideyliopiston jatkokoulutuksesta Taiteelliset interventiot työelämään (2015). 2011 hän oli taiteilijaresidenssissä New Yorkissa (School of Visual Arts) ja New Yorkin Suomen Kulttuuri-instituutin taiteilijaresidenssissä (Triangle Art Residency) huhti-kesäkuussa 2015, yhteistyössä Suomen Kulttuurirahasto. Aho-Brennan on pitänyt 15 yksityisnäyttelyä ja osallistunut 35 yhteisnäyttelyyn Suomessa, Yhdysvalloissa ja Iso-Britanniassa. Lisäksi hän on ollut mukana esiintyjänä neljässä eri performanssiprojektissa, sekä työskennellyt erilaisissa monitaiteisissa ja -tieteisissä yhteistyöprojekteissa, yhteistyökumppaneina mm. Helsingin kaupunginkanslia (HelCre-projektin nuori taiteilija 2014-2015), Helsingin yliopiston ja SITRA:n yliopistollinen ilmastonmuutoksen kehittämishanke Ilmasto.nyt 2015-2016, Helsingin kaupunki/ Kivelän sairaala, Stadin ammattiopisto, Helsingin yliopisto, Helsingin Kaupunginmuseo, Teatterikorkeakoulu, Sibelius-Akatemia, Kriittinen korkeakoulu ja Otavan Opiston Osuuskunta. Aho-Brennan on Muu ry:n ja Helsingin taiteilijaseuran jäsen, sekä Pro Soveltavan taiteen hallituksen jäsen. Hän on kehittänyt Ruumiinkuvia-nimisen täydennyskoulutuskurssin eri alojen taiteilijoille ja terapeuteille, jota hän opettaa Kriittisessä korkeakoulussa ja Teatterikorkeakoulussa vierailevana opettajana.

Nettiportfolio: https://elinaaho.carbonmade.com

Lämpimästi tervetuloa!

Yhteistyössä: Opintokeskus Sivis

RGB -web versio keskikokoinen