Kehollinen dialogi tienä merkitykselliseen elämään

Huom! Kurssi siirtyy keväälle 2021. Tiedotamme asiasta lisää myöhemmin.


Etäopetus Zoom-alustalla
Hinta: 210 euroa

Suomessa käydään jälleen keskustelua sivistyksestä: sen sisällöstä, käytännöistä ja merkityksestä nykyihmiselle. Ratkaisuksi moniin aikamme ongelmiin tarjotaan elämän merkityksellisyyden kokemusta ja siitä käsin motivoitumista. 

Kehollisuus on länsimaisessa sivistysperinteessä usein sivuutettu tai ymmärretty ihmisen ulkopuolelta tulevien vaikutteiden kultivointina. Länsimaisen modernismin erotteleva maailmansuhde on perustunut mielen ja kehon dualismiin ja arvottanut mielen korkeammalle, vaikka kokemustodellisuudessa ei ole tälle perusteita.

Uudenlaiset vuorovaikutus- ja kommunikaatiokäytännöt ovat nousseet huomion kohteeksi muun muassa työelämän murrokseen vastaamisessa ja yhteiskunnan polarisaation purkamisessa. Rationaalisen ajattelun ja faktoihin nojautuvan keskustelun rinnalle on noussut tarve vahvistaa dialogista, ihmisten kohtaamiseen ja kuunteluun perustuvaa vuorovaikutusta sekä kehollisen tietämisen muotoja.  

Tällä kurssilla saamme tietoa ja elämyksen siitä, miten kehon sisäisyyteen ankkuroituminen vahvistaa ja syventää dialogin käytäntöä ja vapauttaa uusia voimavaroja. Kokoonnumme kehollisen dialogin avulla pohtimaan miten elää vuorovaikutuksellisesti ja kehollisesti kultivoitunutta, eettisesti kestävää ja merkityksellistä elämää yhteydessä itseen, toisiin, luontoon ja yhteiskuntaan. Taustalla on ajatus, että merkityksellisyys on aina jo meissä, läsnäolomme hetkessä ja vahvistuu yhteydessä toisiin ihmisiin. Kehollisuuden huomioiminen purkaa esteitä läsnäolon ja yhteydessä olemisen tieltä.

Punaisena lankana toimii oman elämän tarkoituksen hahmottaminen, sen toteutumisen tiellä olevien esteiden purkaminen sekä tarkoitukseen johtavien toiminta-askeleiden kokeileminen. Reittejä oman kutsumuksen löytämiselle tarjoavat kouluttajien lyhyet alustukset, jotka käsittelevät modernin ihmisen arjen jännitteitä. Aiheita ovat muun muassa: miten uusi suhde tai suhtautuminen aikaan voi edistää merkityksellisempää elämää ja vastata ihmisen tarpeisiin kokonaisvaltaisemmin? Auttaako yhteys kehoon löytämään keinoja ulos vieraannuttavien rakenteiden synnyttämistä sovittautumisen kokemuksista? Miten sisällyttää kehon tarjoama tieto elämään ja työhön?

Dialoginen toteutustapa mahdollistaa sen, että osallistujat pääsevät vaikuttamaan keskustelujen kulkuun ja sisältöihin sen verran kuin he itse haluavat. 

Kurssi järjestetään etäopetuksena. Osallistujien enimmäismäärä on 12 henkilöä. Kokoonnumme kuutena maanantaina, 12.10-16.11.2020 klo 17-20. 

KTT Maria Joutsenvirta on kehollisuuteen ulottuvien dialogien muotoilija ja fasilitoija sekä toinen Sivistys vaurautena-teoksen (2020, Basam Books) kirjoittajista.

FT Virpi Lehtinen on ruumiillisuuden filosofian asiantuntija ja sertifioitu fokusointiohjaaja

Ilmoittautuminen 30.9.2020 mennessä Kriittisen korkeakoulun toimistolle (info@kriittinenkorkeakoulu.fi, 040 552 5959). Ilmoittautumisen voi peruuttaa maksutta viimeiseen ilmoittautumispäivään mennessä. Mikäli peruutus tulee myöhemmin, peritään puolet kurssimaksusta. Jos kurssille jättää tulematta eikä sitä ole peruuttanut, peritään maksu kokonaan.