Erätauko: Dialogiohjaajakoulutus

Kriittinen korkeakoulu järjestää dialogiohjaajakoulutuksia Sitran Erätauko-hankkeen pohjalta. Koulutuksissa perehdytään vuoropuhelun ohjaamiseen yleisesti ja Erätauko-työkalujen käyttämiseen erityisesti. Koulutukset ovat suunnattuja näitä ohjaustaitoja työssään tarvitseville, mutta ne soveltuvat kaikille dialogitaitojen kehittämisestä kiinnostuneille.

Erätauko on tapa käynnistää ja käydä rakentavaa keskustelua. Erätauko auttaa tuomaan yhteen eri lähtökohdista tulevia ihmisiä tasavertaiseen kohtaamiseen ja merkitykselliseen dialogiin. Erätauko-keskustelu on tarkoitettu syventämään ymmärrystä erilaisista aiheista ilman pakkoa yksimielisyyteen tai nopeisiin ratkaisuihin. Samalla rakentuvat luottamus ja osallisuus yhteisöön.

Erätauko-toimintamalli sisältää työkaluja keskusteluiden suunnitteluun, ohjaamiseen ja vaikuttavuuteen. Työkalujen avulla on mahdollista kutsua paikalle heidätkin, jotka jäävät herkästi keskusteluiden ulkopuolelle. Erätauko-työkalut ovat kaikkien avoimesti käytettävissä osoitteessa www.eratauko.fi.

Kriittinen korkeakoulu tarjoaa kolmesta tunnista kolmeen päivään kestäviä dialogiohjaajakoulutuksia. Tiedustelut koulutuksista Kriittiselle korkeakoulun toimistolta (info@kriittinenkorkeakoulu.fi, 040 552 5959).

Kouluttajat: Vastaavana opettajana toimii puhetaidon asiantuntija, FM Severi Hämäri. Muina kouluttajina toimivat puhetaidon asiantuntija VTM Markus Neuvonen sekä filosofisen praktiikan asiantuntijat FM Anu Virtanen ja FT Perttu Salovaara.

Yhteistyössä Sitra ja Opintokeskus Sivis.

erataukologosvg3update