Maailmassa on vikaa

– pahan ongelma uuden ajan ajattelussa

Viikonloppukurssi la-su 8.-9.10.2016
Bene Oy:n tiloissa, Bulevardi 15 C, Helsinki
Kello 10-17 (10-13 ja 14-17)
Hinta: 100 euroa

Maailmassa oleva paha iskee meihin joka päivä sairauksien, onnettomuuksien ja arkielämän ongelmien muodossa. Saamme kuulla uutisista terrori-iskuista, sodista ja luonnonkatastrofeista. Järkytyksen tunne nostaa esiin kysymykset: mikä merkitys tällä kaikella on? Onko maailma mielekäs? Mikä on ihmisen paikka maailmassa?

toivonen_mars

Maailmassa oleva paha kyseenalaistaa maailman mielekkyyden. Susan Neiman on käsitellyt pahan teemaa uuden ajan filosofiassa klassikkoteoksessaan Evil in Modern Thought. Hän esittelee sekä humanistisia että Jumala-uskoon nojaavia ratkaisuyrityksiä pahan ongelmaan. Hän myös esittelee, miten pahan olemassaoloa on käytetty Jumalan olemassaolon kyseenalaistamiseen. Ongelma on kuitenkin syvempi: ongelma maailman mielekkyydestä nousee myös ateistisissa maailmankatsomuksissa. Hän esittelee, miten moderni ajattelu on ajautunut yhä enemmän kohti nihilismiä. Todellisuutta ja arvoja on alettu pitää toisistaan erillisinä, ja 1900-luvun suurkatastrofit ovat kyseenalaistaneet valistuksen suuren kertomuksen ihmiskunnan edistyksestä.

Kriittinen Korkeakoulu järjestää viikonloppukurssin pahan ongelmasta syksyllä 2016. Kurssilla käydään keskustelua pahasta ja filosofien pyrkimyksistä tulkita sitä Neimanin kirjan pohjalta. Keskustelemme pahan luonteesta ja sen merkityksestä maailman ymmärtämiselle. Käymme sitten läpi teistisiä, humanistisia, ateistisia ja nihilistisiä vastauksia pahan ongelmaan. Lopuksi kartoitamme pahan ongelman lähtökohtia ja luonnostelemme, miten eri katsomukset voivat nähdä maailman mielekkäänä. Kurssin pitää FM Lauri Snellman, joka aloittaa väitöskirjan kirjoittamisen pahan ongelman lähtökohdista.

Ilmoittautumiset ja tiedustelut 28.9.2016 mennessäKriittisen korkeakoulun toimistolle (info@kriittinenkorkeakoulu.fi, 040 552 5959).Peruutuksen voi tehdä maksutta viimeiseen ilmoittautumispäivään mennessä. Jos peruutus tulee myöhemmin, peritään puolet kurssimaksusta. Jos kurssille jättää tulematta eikä sitä ole peruuttanut, peritään maksu kokonaan.