Filosofinen praktiikka


Yhteiskunta tarvitsee filosofiaa ja filosofian soveltamista arjessa.”

– International Conference on Philosophical Practice 2018

Haluatko laajentaa ammatillista osaamistasi filosofisella otteella? Filosofisen praktiikan koulutus sopii useiden ammattialojen toimijoille, kuten opettajille, terveydenhuoltoalan ammattilaisille, filosofin maisteritutkinnon suorittaneille. Muuttuva työelämä ja yhteiskunta vaativat yksilöltä yhä enemmän valmiuksia itsenäiseen, eettisesti kestävään päätöksentekoon sekä rakentavaan dialogiin. Näiden valmiuksien taustalla ovat keskeisesti kriittinen ajattelu, dialogitaidot sekä hyvä itsetuntemus.

Filosofisen praktiikan koulutus on 1,5 vuotta kestävä kokonaisuus, jossa näitä taitoja opiskellaan filosofisten käytäntöjen ja harjoitusten kautta. Koulutuksessa painottuu käytännön harjoittelu, jota tuetaan teoriaopinnoilla. Keskiössä ovat sokraattinen dialogi ja filosofin vastaanotto. Onko sinulla yliopistotutkinto tai opiskeletko parhaillaan? Onko sinulla joku muu tutkinto, jonka keskeisenä sisältönä on ihmisten kanssa työskentely? Filosofisen praktiikan koulutus voisi olla juuri sinulle sopivaa!

Kriittinen korkeakoulu on tarjonnut filosofisen praktiikan koulutusta vuodesta 2009. Koulutuksen käyneet ovat mm. opettajia, toimittajia, kirjailijoita, valmentajia, filosofeja sekä terveydenhuollon ja sosiaalityön ammattilaisia. Koulutus pohjautuu kansainväliseen lähtökohtaan harjoittaa ja edistää filosofista työskentelyä, ajattelua ja elämäntapaa arjen erilaisissa yhteyksissä.

Filosofian harjoittamisen muotoja ovat muun muassa sokraattinen dialogi, filocafé, filosofiaa lapsille, filosofin vastaanotto, blogi- ja nettikirjoittelu, yritysfilosofia ja bisnesetiikka, alaan liittyvien kirjojen julkaiseminen, seminaarien ja keskustelutilaisuuksien järjestäminen. Filosofisen praktiikan lähestymistapaa hyödynnetään maailmalla esimerkiksi sairaaloissa, vankiloissa, kouluissa, työyhteisöissä ja yritysmaailmassa.


Koulutuksen sisältö

Koulutus alkaa maaliskuussa 2020 ja päättyy elokuussa 2021. Opetus rakentuu lähiopetusviikonlopuista, nettitapaamisista ja itsenäisen työskentelyn jaksoista. Lähiopetusta koulutukseen kuuluu noin 150 oppitunnin verran, ja kokonaisuutena koulutuksen laajuus vastaa noin 40 opintopistettä. Vastaavina kouluttajina ovat TeT, dos Pia Houni ja FM Heikki Vuorila.

Kouluttajina toimivat lisäksi mm. FT Perttu Salovaara, FM, psykoterapeutti Elli Akrén-Ebbe, FT Perttu Salovaara, FT Sari Mattila, FM Jukka Laajarinne, FM Anu Virtanen, VTM Markus Neuvonen ja muut suomalaiset filosofisen praktiikan ammattilaiset.

Opinnot koostuvat seuraavista moduuleista:

1. Johdatus filosofiseen praktiikkaan, n. 5 op

2. Lähtökohdat antiikin filosofiassa, n. 5 op

3. Moderni filosofinen praktiikka, n. 5 op

4. Filosofisen praktiikan harjoitukset, n. 10 op

5. Oma harjoitus, n. 5 op

6. Lopputyö, n. 10 op

Lue moduulien esittelyt tältä sivulta.

Lähiopetuksen alustava aikataulu tällä sivulla.


Opetuspaikat ja hinta

Koulutus järjestetään Helsingin keskustassa, Kriittisen korkeakoulun tiloissa (Albertinkatu 27), sekä kulttuurikeskus Sähinän tiloissa Lauttasaaressa (Heikkiläntie 10). Koulutuksen hinta on 2200 euroa (mahdollisuus maksaa kuukausierissä).


Haku koulutukseen

Lähetä Kriittiselle korkeakoululle vapaamuotoinen hakemus 2.2.2020 mennessä. Kirjoita vapaamuotoinen motivaatiokirje, jossa kerrot kuka olet ja miksi olet kiinnostunut filosofisen praktiikan koulutuksesta. Kerro myös, miten arvioit koulutuksen täydentävän nykyistä koulutustasi, filosofian osaamistasi ja ammatillisuuttasi. Liitä hakemukseen lyhyt ansioluettelo, josta käy ilmi opiskelu- ja työhistoria.

Hakemukset postitetaan osoitteella: info@kriittinenkorkeakoulu.fi tai vaihtoehtoisesti: Kriittinen korkeakoulu, Filosofisen praktiikan koulutus, Albertinkatu 27 a B 12, 00180 Helsinki.

040 552 5959, ma-to klo 12-14 Kriittisen korkeakoulun toimisto info@kriittinenkorkeakoulu.fi

Lisätietoja:

040 734 7293 / pia.houni@tuni.fi Pia Houni

040 570 2693 / vuorila@gmail.com Heikki Vuorila


Esimerkkejä koulutuksen sovellettavuudesta

Juha Romppanen, kilpavalmentaja (STL)

Katarina Blomqvist, dokumentaristi

Pia Ojala, Historian ja yhteiskuntaopin lehtori


Lisätietoa filosofisesta praktiikasta:

Filosofisen praktiikan sivusto: www.filosofit.fi/FiPra/

Pia Houni & Perttu Salovaara (toim.) Filosofi tavattavissa. 2014. Niin & Näin. http://netn.fi/filosofi-tavattavissa

Englanninkielinen filosofisen praktiikan sivusto: https://philopractice.org/web/

Koulutus järjestetään yhteistyössä Opintokeskus Siviksen ja Filosofisen praktiikan verkoston kanssa.

RGB -web versio keskikokoinen