Anu Virtanen

Filosofisen praktiikan koulutus, Vastaava kouluttaja
Filosofian praktikko, FM, aineenopettaja

Filosofia on ollut minulle aina tie käsitellä omaan elämään liittyviä kysymyksiä: Onko jumalaa olemassa? Onko oikein syödä lihaa? Kuinka kohdata läheisen kuolema? Mitä on rakkaus? Akateeminen filosofian opiskelu tarjosi aiheisiin erilaisia näkökulmia, mutta ei tukenut niiden omakohtaista käsittelyä. Oven filosofian harjoittamiseen avasi järjestyksessään ensimmäinen Filosofisen praktiikan koulutus, joka järjestettiin Kriittisellä korkeakoululla 2009-2010. Pääkouluttajina olivat tuolloin Elli Akrén-Ebbe ja Perttu Salovaara. Innostuin erityisesti sokraattisen dialogin menetelmästä, joka edelleen on yksi minulle mieluisimmista työskentelytavoista.

Olen koulutukseltani filosofi ja aineenopettaja. Olen valmistunut Helsingin yliopistosta filosofian maisteriksi 2014. Pääaineenani oli teoreettinen filosofia. Lopputyössäni tarkastelin filosofi Martin Heideggerin ajatuksia siitä, kuinka elämän mielekkyys rakentuu avoimessa ja vastaanottavassa suhteessa ympäröivään maailmaan. Tällä hetkellä olen filosofian tohtorikoulutettavana Jyväskylän yliopistossa. Kiinnostus elämän mielekkyyteen ei ole kadonnut, mutta tulokulma kysymyksen ääreen on muuttunut. Selvitän väitöskirjatutkimuksessani, miten filosofinen työskentely filosofin vastaanotolla voi tukea yksilön ajattelun kehittymistä ja yksilön kasvua itsenäiseksi päätöksentekijäksi ja moraaliseksi toimijaksi.

Tutkimustyön rinnalla toimin toisena vastaavana kouluttajana Filosofisen praktiikan koulutusohjelmassa. Vastuisiini kuuluu koulutuksen suunnittelu ja koordinointi, opinto-ohjaus sekä kriittisen ajattelun ja dialogisuuden erilaisten harjoitusten vetäminen sekä eettisyyteen liittyvät kysymykset.

Vedän lisäksi vapaan sivistystyön alueelle erilaisia sokraattisen dialogin ryhmiä ja pidän filosofin vastaanottoa. Ihmisten erilaiset tavat ajatella ja jäsentää elämäänsä ovat todella kiehtovia! Tahdon olla osaltani tukemassa ja rohkaisemassa oman ajattelun kehittymistä sekä itsetuntemuksen ja tietoisuuden lisääntymistä. Koen myös tasa-arvoisen, toisia kunnioittavan dialogin edistämisen erityisen tärkeänä tehtävänä omassa ajassamme.

Olen jatkokouluttautunut alalla mm. Philosophisch Politische Akademien järjestämissä dialogiviikonlopuissa sekä Institut de Pratiques Philosophiques -instituutin kriittisen ajattelun seminaareissa. Osallistun aktiivisesti pohjoismaisiin ja kansainvälisiin konferensseihin.