Juha Romppanen, kilpavalmentaja (STL)

VTM (käytännöllinen filosofia), rakentavan vuorovaikutuksen ohjaaja

Filosofian menetelmät ovat hyvänä apuna työssäni kilpailevien aikuisten tenniksen harrastajien tennisvalmennuksessa. Järjestän filotennisklinikoita ja filotennisleirejä, joiden ohjelma sisältää sekä tenniksen pelaamista että seminaarityöskentelyä. Tenniksen pelaamista sisältävässä  kenttäosuudessa ohjaan pelaajia keskittymään ja tekemään havaintoja omasta toiminnasta sellaisenaan, ilman arvottavaa tulkintaa. Seminaariosuudessa hyödynnän fasilitoijan roolissa vapaasti filosofian praktiikan koulutuksessa oppimaani sokraattisen dialogin menetelmää. Osallistujien omista kokemuksista lähtevien, yksityisestä yleiseen etenevien ryhmädialogien pohjalta on syntynyt uusia näkökulmia moniin lajin harrastajien usein käyttämiin käsitteisiin, kuten voitontahto, peli-ilo, tavoitteellisuus ja aggressiivisuus. Dialogissa kannustan käyttämään esimerkkejä muiltakin elämänalueilta kuin urheilusta ja näin “menemään laatikon ulkopuolelle”. Viittaan toisinaan filosofian historiaan, mikäli löydän siitä hyviä yhtymäkohtia käytävään dialogiin. Suurin osa osallistujista ei ole aiemmin opiskellut tai harrastanut filosofiaa.