Katarina Blomqvist, dokumentaristi

FM, filosofian praktikko

Olen audiodokumenttien tekijä ja teen dokkareita erityisesti Yleisradiolle. Filosofisen praktiikan koulutus on antanut minulle lisää valmiuksia huomata haastattelutilanteeseen liittyviä ennakko-oletuksia. Niitä on minulla haastattelijana ja niitä on haastateltavallani. Jo ennakko-oletuksista tietoiseksi tuleminen auttaa hälventämään niitä ja raivaa tilaa yhdessä ajattelemiselle.

Koulutuksen myötä näen dokumenttihaastattelun mahdollisuudet yhä selkeämmin. Haastattelijan ajatteleva läsnäolo synnyttää ja mahdollistaa sellaisen puheen, jolle ei ehkä koskaan aiemmin ole ollut tilaa. Ihminen pystyy hahmottamaan omaa elämäänsä ja omaa ajatteluaan uudella tavalla. Dokumentintekijä ei luokittele eikä lokeroi, vaan suuntautuu kohti yksilöä. Olen lisäksi saanut koulutuksesta lisää varmuutta ohjata haastattelua kohti ihmisen omia valintoja ja valintojen tekemistä rajoittavia asioita.

Luottamus omaan tapaani tehdä työtä on lisääntynyt filosofisen praktiikan koulutuksen myötä. Dokumenttityössä on huimaa saada seurata, miten konkreettisen elämän yksityiskohdat ja ihmisen ajattelu kietoutuvat toisiinsa ja miten vähitellen – useiden tapaamisten jälkeen – muotoutuu maisema, jossa voin kulkea yhdessä dokumenttini henkilön kanssa.