Pia Houni

Olen Teatteritaiteen tohtori, dosentti, filosofian praktikko, kirjailija ja jaetun lukemisen fasilitaattori. Olen toiminut filosofisen praktiikan koulutuksen vastuullisena vetäjänä kolmen kurssin ajan, joista kahdessa Anu Virtasen kanssa yhdessä. Lisäksi olen toiminut koulutuksessa opettajana usean vuoden ajan. Toimin aktiivisesti filosofian praktiikan alueella. Kirjoitan, vedän sokraattisen dialogin ryhmiä, pidän filosofin vastaanottoa, kehitän taiteen ja filosofian välisiä työskentelytapoja. Olen julkaissut Filosofi tavattavissa näkökulmia filosofiseen elämään (https://netn.fi/filosofi-tavattavissa) yhdessä Perttu Salovaaran kanssa. Filosofisen praktiikan toiminta on myös kansainvälistä ja vuosien mittaan rakentunut verkosto eri maiden kollegoiden kesken on tärkeä osallistumisen ja oppimisen rihmasto.

Filosofinen praktiikka merkitsee minulle elämänasennetta, tapaa luoda merkityksiä ja ymmärtää elämän moninaisuutta. Se on pyrkimystä vahvistaa itsetuntemusta ja eettistä suhdetta toisiin elollisiin olentoihin. Viisauden vaaliminen on oivalluksia täynnä. Filosofia myös lohduttaa, silloin kun elämässä tarvitaan syvemmälle ulottuvat ote.

”Se joka pyrkii kohti kaunista pitää kauniina myös sitä vaivaa jonka tämä pyrkimys tuo” (Sokrates)