Pia Ojala, historian ja yhteiskuntaopin lehtori

Filosofisen praktiikan soveltamisesta opettajan työssä peruskoulussa:

” Filosofisen praktiikan koulutus on antanut minulle monenlaisia valmiuksia työni hoitamisessa. Arjen työtilanteissa ja kohtaamissa koulutuksessa opitut taidot, esimerkiksi viisaan argumentaation harjoittaminen, olennaisen löytäminen kaikesta informaatiotulvasta ja oman mielen rauhoittaminen kiireisessä kouluarjessa on parantanut työn ja elämän laatua. Filosofin vastaanottoharjoitukset ovat saaneet miettimään omia sekä kollegoiden ja oppilaiden elämäntilanteita- ja valintoja ja tuoneet ihmisten kohtaamisiin uutta syvyyttä ja harkitsevuutta. Hermeneuttinen suhtautuminen, omien ennakkokäsitysten tiedostaminen, on tuonut uutta perspektiiviä opettajan työhön.

Filosofisen praktiikan tarjoamat ajattelun ja toiminnan apukeinot nk. työkalut olen ottanut käyttöön myös luokkaopetuksessa. Konkreettisinta apua ja hyötyä olen saanut koulutuksesta oppimastani sokraattisen dialogin menetelmästä. Olen saanut opetettavakseni filosofian valinnaisryhmän ja olen vetänyt ryhmälle soveltavia sokraattisia dialogeja, ja muita filosofisen praktiikan koulutuksessa oppimiani työtapoja. Nämä kokeilut ovat olleet rohkaisevia ja olen kokenut pystyväni toteuttamaan ja opettamaan uuden opetussuunnitelman mukaisia laaja-alaisia taitoja filosofian praktiikan keinoin. Koulutukseen hakeutuessani ajattelin voivani hyödyntää oppimaani työssäni ja tämän tavoitteen olen saavuttanut ja paljon enemmän.”