Kirjoittajakoulu

Hakuohjeet

Opiskelu Kirjoittajakoulussa

Kriittisen korkeakoulun kirjoittajakoulussa opetetaan luovaa kirjoittamista, etupäässä fiktiivistä. Tavoitteena on oppilaan luovan kielellisen mielikuvituksen vapautuminen ja kehittyminen. Oppilaan kirjoitustyön laatua kehitetään sekä pyritään löytämään hänen persoonallinen tyylinsä ja vahvistamaan sitä.

Kaunokirjalliset ideat yritetään viedä mahdollisimman pitkälle jo kurssin aikana. Oppilas voi näyttää tekstejään opettajana toimivalle kustannustoimittajalle. Kustantamojen julkaisulistalle pääseminen ei kuitenkaan ole itsetarkoitus, vaan pääasia on oppilaan kirjallisen ilmaisun kehittäminen. Vaikka opetuksessa on myös teoreettisia ja yleissivistäviä aineksia, siinä painotetaan erityisesti oppilaan omaa kirjoittamista. Oppilas saa oppituntien lisäksi luottamuksellisilla vastaanotoilla runsaasti kahdenkeskistä henkilökohtaista ohjausta opettajilta.

Opetuksessa painotetaan proosaa ja lyriikkaa. Myös draamaa käsitellään, mutta ei ammattimaisen laajasti. Opetusta on Helsingissä lauantaisin ja sunnuntaisin kello 12.00-15.15 ja henkilökohtaisia vastaanottoja kello 15.30:n jälkeen. Maanantaisin on illalla vastaanottoja. Syksyllä opetus alkaa syyskuun alussa ja keväällä helmikuun lopussa. Koulu on kaksivuotinen.

Koulussa on keväällä 2020 neljä työmuotoa: luennot, kirjoitusharjoitukset, työpajat (editointipaja, tekstipajaviikonloppu ja tyylipaja) sekä henkilökohtaiset vastaanotot.

Luennoilla opetetaan kirjoittamisen tietoja ja taitoja. Niitä ovat muitten muassa teema, rakenne, retoriset keinot, kertoja, juoni, fiktiivisen henkilön luominen, dialogi, miljöö, kuvallisuus, kerroksisuus, materiaalin tuottaminen, kehittely ja viimeistely, taiteellinen näkemys sekä oma ääni. Tutustumme myös kirjallisuuden historiaan, tyylisuuntiin ja yksittäisiin teoksiin.

Kirjoitusharjoituksissa kokeillaan käytännön työskentelyn merkeissä niitä taitoja, joita luennoilla on käsitelty teoreettisemmin. Syyslukukausilla järjestetään lisäksi normaaleista harjoituksista poikkeava kielirekisteri- tai kielikuvapäivä. Niissä materiaalia etsitään kaupungilta.

Editointipajassa opetellaan kustannustoimittajan opastuksella kirjailijan perustaitoja, eli oman tekstin muokkaamista ja uudelleenkirjoittamista.

Tekstipajassa lähiluetaan osallistujien tekstejä, ideoidaan yhdessä ja pohditaan, miten tekstejä voisi työstää eteenpäin.

Tyylipajassa tyylin monitahoista ydinkysymystä lähestytään käytännön harjoitusten kautta. Pajassa opetellaan kirjoittamaan toisten kirjailijoiden tyylillä ja risteyttämään tyylejä keskenään. Tavoitteena on myös oppia hyödyntämään erilaisia tekstilajeja.

Opettajat keväällä 2020: Maarit Halmesarka, Marjo Heiskanen, Silvia Hosseini, Vilja-Tuulia Huotarinen, Matti Kangaskoski, Jyrki Kiiskinen, Päivi Koivisto, Joonas Konstig, Heikki A. Kovalainen, Niina Miettinen, Lari Mäkelä, Marjo Niemi, Risto Oikarinen, Markku Paasonen, Ranya Paasonen, Leena Parkkinen, Aleksi Pöyry, Eino Santanen, Milja Sarkola, Henriikka Tavi, Jussi Tiihonen, Jukka Viikilä, Sinikka Vuola, Markus Nummi.

Alumniyhdistyksen ylläpitämä lista kirjoittajakoululaisten julkaisuista löytyy tästä linkistä.

Yhteistyössä:
RGB -web versio keskikokoinen

Opettajat 2020

Vastaava opettaja, kirjailija
Jyrki Kiiskinen

Eino Santanen
Vastaava opettaja, kirjailija
Eino Santanen

Kustannustoimittaja
Maarit Halmesarka

Kirjailija
Marjo Heiskanen (Kuva: Laura Malmivaara)

Kirjailija
Silvia Hosseini (Kuva:Liisa Valonen)

Kirjailija
Vilja-Tuulia Huotarinen

Matti Kangaskoski kuvaaja Markku Suoniemi_pieni
Runoilija
Matti Kangaskoski (Kuva Markku Suoniemi)

Päivi Koivisto_pieni
Kustannustoimittaja, kirjallisuudentutkija
Päivi Koivisto

Kirjailija
Joonas Konstig(Kuva Sanna Einola)

2015 TEOS Heikki A Kovalainen-12 copy 
Kirjailija
Heikki A. Kovalainen

niina miettinen kuva Katja Lösönen

Kustannustoimittaja, kirjailija ja dramaturgi
Niina Miettinen (Kuva Katja Lösönen)

Lari Mäkelä

Kustannustoimittaja
Lari Mäkelä

1493_Marjo_Niemi_pieni
Kirjailija
Marjo Niemi

risto Oikarinen_pieni
Runoilija
Risto Oikarinen

kuva: Sakari Majantie
Kirjailija
Markku Paasonen


Kirjailija
Ranya Paasonen


Kirjailija
Leena Parkkinen

Aleksi Pöyry_pieni
Kustannustoimittaja
Aleksi Pöyry

Runoilija
Helena Sinervo

Runoilija
Henriikka Tavi


Kustannustoimittaja
Jussi Tiihonen

Wahlsten
Kirjailija, käsikirjoittaja ja sanoittaja
Ari Wahlsten

Sinikka Vuola pieni
Kirjailija
Sinikka Vuola (kuva Curt Richter)

Joitakin viime vuosien opettajia

Kirjailija Riikka Pelo

© 2012 Olli Turunen

© 2012 Olli Turunen

 Kirjailija
Merja Virolainen

Kirjailija ja ohjaaja
Juha Hurme


Kirjailija
Pia Pesonen
Ruusuvuori Juha
Kirjailija
Juha Ruusuvuori


Kustannustoimittaja
Lotta Sonninen

Runoilija
Markus Nummi

Jukka Viikilä
Runoilija ja dramaturgi
Jukka Viikilä