Hakuohjeet 2020

ENNAKKOTEHTÄVÄT

Oppilaat Kirjoittajakouluun valitaan ennakkotehtävien perusteella. Lähetä Kriittisen korkeakoulun toimistolle 4-10 liuskan mittainen, nimenomaan tunnekehitystäsi kuvaava omaelämäkerta sekä noin 10-20 liuskaa runoja, novelleja, kertomuksia, romaanikatkelmia, draamakatkelmia, esseitä¹ tai muuta kaunokirjallista sekä yhteystietosi. Koska Kirjoittajakoulun opetuskieli on suomi, tulee hakemusten, ennakkotehtävien ja tekstinäytteiden olla kirjoitettu suomeksi.

Lähetä myös vastaukset seuraaviin kysymyksiin:
Mistä sait kuulla Kriittisen korkeakoulun kirjoittajakoulusta?
Minkä ikäinen olet?
Mitä teet työksesi tai opiskelet?
Oletko opiskellut kirjoittamista jo aiemmin? Jos, missä?
Oletko julkaissut jo jotain? Jos, mitä?
Oletko menestynyt kirjoituskilpailuissa? Jos, missä?

Hakuaika on päättynyt 7.5.2020 kello 16.00. Valinnat tehdään juhannukseen mennessä. Tulokset ilmoitetaan hakijoille sähköpostitse. Tuloksia voi kysyä myös puhelimitse koulun toimistolta. Hakemuksia ei palauteta eikä niitten tekstinäytteistä anneta palautetta. Muista siis säilyttää kopiot teksteistä itselläsi! Koulutus alkaa syyskuun alussa.

Lukuvuonna 2020-2021 koulutuksen hinta on 640 euroa lukukaudelta (1280 euroa/ lukuvuosi).

Lähetä ennakkotehtävät s-postitse: 

hakuaika on päättynyt 7.5.2020 klo 16.00.

Liitä viestiisi koko hakemuksesi yhtenä liitetiedostona pdf -muodossa. Samassa pdf-liitteessä lähetetään siis kaikki hakemuksen ennakkotehtävät ja kysymykset. Kirjoittajakoulun haussa ei huomioida kuin pdf-muodossa lähetettyjä hakemuksia. Noudata edellä mainittuja ohjeita tekstien laajuuden suhteen.

Otsikoi s-postisi: HAKEMUS KIRJOITTAJAKOULU 2020-2022 Etunimi Sukunimi.

Otamme koronatilanteen vuoksi vastaan ainoastaan sähköisiä hakemuksia. Aiemmin postitse saapuneet hakemukset huomioidaan.

1. Esseiden tulee olla ns. taide-esseitä eli kaunokirjallisia esseitä, esimerkiksi pakinoita. Tieteellinen kirjoitelma ei käy, ei edes filosofinen tai kirjallisuustieteellinen essee. Sen sijaan esimerkiksi kirjemuotoinen eli fiktiivinen essee käy. Ratkaisevaa on, onko essee luonteeltaan kaunokirjallinen vai onko se asiatekstiä. Kuten muissakin hakuteksteissä, myös esseissä saa hyvät pisteet omaperäisyydestä, persoonallisesta äänestä ja kiinnostavasta kielestä.

Mahdollisuus hakea vapaaoppilaspaikkaa

Kirjoittajakoulun haussa on mahdollista hakea vapaaoppilaspaikkaa, eli ilmaista opiskelupaikkaa. Sellainen voidaan myöntää poikkeuksellisen lahjakkaalle, varattomalle hakijalle. Vapaaoppilaspaikkoja on tarjolla enintään kaksi, mikäli edellytykset täyttäviä hakijoita löytyy.

Vapaaoppilaaksi pyrkivä liittää hakemukseensa maininnan, että kyse on vapaaoppilaspaikasta. Tällöin hän hakee ainoastaan sitä. Vapaaoppilaspaikan hakija ei osallistu yleiseen hakuun. Vapaaoppilaaksi pyrkivän on liitettävä hakemukseen todistus viimeksi toimitetusta verotuksesta ja jos katsoo tarpeelliseksi, hakemukseen voi liittää myös muita perusteluja.

Vapaaoppilaaksi valittavan on myös ilmoitettava, mikäli hänen maksukykynsä koulutuksen aikana paranee niin että normaalisti maksava osallistuminen olisikin mahdollista.