Unityöskentely

Tällä sivulla löydät tietoa unityöskentelystä yleensä sekä Uniohjaajakoulutuksesta. Katso Unityöskentelyn Kirjoittajaryhmät ja muut lyhytkurssit täältä.

Katso tiedot syksyllä 2016 alkavasta Uniohjaajakoulutuksen ensimmäisestä osiosta täältä.

ryhma-rajattu

 

Unityöskentelystä

Uni on ihmisessä oleva tietäjä ja sisäinen opas, joka ohjaa kulkemaan kohti henkistä voimaa, eheyttä ja iloa. Unikuvat ovat kuvista aidoimpia, ihmisen luovan mielen spontaani ilmaus, jota tietoinen ajattelu ei ole vielä päässyt vääristämään. Päivätietoisuudessa ihminen pakenee tuhansin väistöliikkein itseään, mutta uni ei valehtele, vaan johdattaa kohti totuutta. Uni muistaa, kuka ihminen sisimmässään on. Kun ymmärtää uniaan, ymmärtää syvintä itseään – luovaa, vahvaa, tyyntä ydintään.

Uniohjaus on elämyksellinen ja monitasoinen väline auttaa ihmisiä ymmärtämään uniaan ja luottamaan omaan sisäiseen tietoonsa. Uniohjaus sekä yksilötyössä että ryhmissä on kolmivaiheinen menetelmä, jossa tutkitaan unikuvia, etsitään niiden yhteys valve-elämään ja pohditaan, mihin muutoksiin uni näkijäänsä ohjaa. Uutta luovan muutosvaiheen tarkoitus on auttaa unennäkijää juurruttamaan unesta saadut oivallukset osaksi arkielämäänsä.  Unityöskentelyssä käytetään erilaisia luovia menetelmiä.

Sisäinen kirjoittaminen auttaa kuuntelemaan syvintä itseä, sitä meissä, joka tietää. Sekä Uni- että tietoisuuskirjoittaminen ovat sisäisen kirjoittamisen menetelmiä.

Tietoisuuskirjoittaminen on pysähtymistä ja hiljentymistä oman syvemmän viisauden äärelle kirjoittaen. Kun egomieli siirretään syrjään, kirjoittamisesta tulee meditaatiota ja väline oman elämän ymmärtämiseen ja aktiiviseen luomiseen. Tietoisuuskirjoittaminen on tie selkeään ajatteluun,  kirkkaaseen tietoisuuteen ja kollektiiviseen tietoon.

Unikirjoittaminen auttaa ymmärtämään omia unia, rikastaa luovuutta ja avaa kirjoittamisen esteenä olevia lukkoja. Se on silta sisäisestä viisaudesta luovaan ilmaisuun.

 

UNIOHJAAJA®-KOULUTUS

Uniohjaaja®- koulutus on Anne Lindholm- Kärjen luoma ja toteuttama rekisteröity koulutus, joka antaa pätevyyden ohjata uniryhmiä ja tehdä kahdenkeskistä uniohjausta.  Koulutus sopii esimerkiksi luovan toiminnan ohjaajille ja erilaista auttamis- ja ohjaamistyötä tekeville kuten valmentajille, työnohjaajille, terapeuteille, kouluttajille ja sosiaalityöntekijöille.

Koulutus on omakohtaiseen kokemukseen perustuvaa luovaa oppimista pienryhmässä. Se mahdollistaa oman henkisen kasvuprosessin ja matkan sisäisen tiedon ja luovuuden äärelle. Koulutus on kolmivaiheinen ja alkaa kokemuksellisella unityöskentelyllä sekä yksin että ryhmässä. Seuraavassa vaiheessa koulutettavat harjoittelevat suorassa työnohjauksessa koulutettavista muodostuvan uniryhmän ohjaamista ja pareittain kahdenkeskistä uniohjausta. Kolmas vaihe on työnohjausta.  Jokainen perustaa sekä uniryhmän että harjoittelee kahdenkeskistä uniohjausta asiakkaiden kanssa ja harjoittelut käydään läpi ryhmätyönohjauksessa.

Koulutuksen vaiheet toteutetaan erillisinä kursseina. Ensimmäisen käyminen on edellytyksenä seuraaviin vaiheisiin osallistumiselle, ja kaikkien kolmen vaiheen suorittaminen on edellytyksenä Uniohjaaja-termin käyttämiselle.

Seuraava ensimmäisen vaiheen kurssi alkaa syksyllä 2016. Tiedustelut kouluttaja Anne Lindholm-Kärjelle.

Kouluttaja

Tietokirjailija, uniohjaaja® ja -kouluttaja, psykoterapeutti Anne Lindholm-Kärki

Laajuus

3 kertaa 72 oppituntia.

Lisää tietoa syksyllä alkavasta koulutuksesta täältä.

Lisää tietoa uniohjaajista ja uniohjaamisesta
Suomen uniohjaajien yhdistys