Kuuntelupaikka!

“Inhimillinen kasvu, henki ja elämä”

Keväällä 2019 sessiot pidetään keskiviikkoisin klo 13 – 16 Kriittisen korkeakoulun tiloissa, Albertinkatu 27 a B 12, 00180 Helsinki

Kevään 2019 sessiot ovat: 16.1., 13.2., 13.3., 10.4. ja 15.5. (viisi kokoontumista). Saadun kokemuksen mukaan työskentely jatkuu syksyllä 2019.

Työskentelyä ohjaavat Harri Hyyppä ja Eero Ojanen.
Ryhmän osallistumismaksu 50 € (koko kevätkausi).

Ilmoittautumiset 4.1.2019 mennessä Kriittisen korkeakoulun toimistolle info@kriittinenkorkeakoulu.fi tai 040 552 5959.

Ajattelu alkaa havainnoista – kuulemisesta, näkemisestä, kehon tuntemuksista – ihmetyksen ja hölmistymisen kannattelemana. Havaintojen myötä rakentuu ja kypsyy ihmisen luova kokemuksellisuus, taito vähitellen hahmottaa omaa kokemusta ja tietoa. ”Inhimillinen kasvu” on tässä tämän monipolvisen kasvupolun kuva.

Jokainen ihminen on ainutlaatuinen kokemuksen kantaja. Kaikki yksilölliset kokemukset ovat myös yhteisöllisesti tärkeitä ja merkityksellisiä. Yhteisöt ovat tässä suhteessa kovin erilaisia, mutta niiden luovuus ja uudistuminen – sivistys – edellyttää aina yksilöllisten kokemusten kuuntelua. Yksilön kokemus kantaa ja tavoittaa aina jotakin yhteisöllisesti ajankohtaista ja tärkeää. Sanoina ”henki ja elämä” ovat tämän pyrkimyksen merkkinä.

Ajankohtainen median välittämä julkinen puhe antaa meille useinkin kovin kehnon kuvan merkityksellisestä puheesta. Puhekiire, toisten päälle puhuminen, sanojen kautta harjoitettu ”kivienheittely” tai pitkät peräkkäiset monologit saavat monetkin ihmettelemään ja oudoksumaan ”keskusteluksi” kutsuttua. Kuin olisivat toisten luova kuuntelu, keskittyminen ja ajatteleva hitaus tulleet sivuutetuksi ja saaneet tässä ajassa väheksytyn osan. Kuulluksi tuleminen alkaa olla harvinaista herkkua. Kuuntelu on sivuutetun taidetta.

Kuuntelupaikka on Kriittisen korkeakoulun uusi kokeiluluonteinen työote. Se herkistää ja luo tilaa merkitykselliselle puheelle. Tutkiva tila edustaa uutta luovaa kokemuksellista filosofiaa ja on erityisesti kuuntelua varten viritetty. Kuuntelu ei kulje puheen perässä, vaan paremminkin ennakoivalla olemassaolollaan luo puheelle ja puhumiselle edellytyksiä. Kuuntelu luo ja uudistaa puhetta ja pyrkii tavoittamaan sen merkityksellisyyden. Kuuntelupaikka on kokemuksellinen tila, joka lähestyy tutkivalla työotteella henkilökohtaista ja yhteiskunnallista, ajankohtaista ja tärkeää, merkityksellistä ja sivuutetuksi jäänyttä. Se yhdistelee puhetta ja hiljaisuutta, yksilöllistä ja yhteisöllistä.

Kriittinen korkeakoulu on jo viidenkymmenen toimintavuoden aikana järjestänyt lukuisia tapahtumia ja ohjelmia, jotka ovat olleet avoimia kaikille ajattelunsa uudistumisesta kiinnostuneille. Nyt rakentumassa oleva uusi ”kuuntelupaikka” jatkaa ja syventää tätä sivistyksellistä työtä. Sen tehtävä on kahtalainen. Toisaalta se pyrkii herkistämään ja kirvoittamaan osanottajien omaa ajattelua sekä toisaalta etsimään ajan henkeä ja uusia avauksia Kriittisen korkeakoulun toiminnalle. Työskentely tavoittelee vastavuoroista antamisen ja vastaanottamisen tasapainoa.

Kuuntelupaikan sovellutukset ovat monet. Kysymys ei ole vain yksilöllisten kuuntelutaitojen kehittämisestä, vaan myös yhteisöllisten ja organisaatioiden yksiköiden työkulttuurin syventämisestä. Kuuntelun esille nostamat kokemukset kantavat useinkin merkityksellisiä organisatorisia avauksia ja uudistumisen mahdollisuuksia. Kuuntelutaidot ovat oleellinen osa kokonaisuuksien hahmottamista ja luovaa johtajuutta.

Jokainen kuuntelupaikan erillinen sessio sisältää lyhyen johdantoalustuksen, sitä seuraavan kuuntelutilan, erittelevän reflektiivisen ryhmätyöskentelyn ja yhteenvetokeskustelun.

Kuuntelupaikka ei edusta yksisuuntaista opettamista, vaan paremminkin yhteisöllistä ajattelua. Työskentelyn luonteesta johtuen osanottajilta odotetaan toisten osanottajien intimiteetin suojelua ja yhteisöllisen tutkivan tilan tukemista. Jokainen osanottaja on toisaalta työotteen suojelema ja toisaalta vapaa osallistumaan omalla tavallaan. Osanottajiksi toivotaan ensisijaisesti henkilöitä, joilla on aikaisempaa kokemusta Kriittisen ohjelmista. Ryhmään otetaan aluksi 12 osanottajaa. Osallistujien toivotaan tekevän voitavansa säännöllisen osallistumisen suhteen. Kuuntelupaikka täydentää itseään paikkojen vapautumisen myötä.

Harri Hyyppä on koulutusanalyytikko, filosofinen praktikko ja tietokirjoittaja. Hän on tuonut työotteen (”Listening Post”) Suomeen ja soveltanut sitä monin tavoin.

Eero Ojanen on Kriittisen korkeakoulun toiminnanjohtaja ja kirjailija.

Yhteistyössä Opintokeskus Siviksen kanssa

RGB -web versio keskikokoinen