Filosofin kokemus

– NÄKYMIÄ MANNERMAISEN AJATTELUN PERINTEESEEN

Kurssi toteutetaan myös lukuvuonna 2020-2021. Syyslukukausi alkaa torstaina 24.9.2020. Ilmoittautuminen viimeistään 13.9.2020 Kriittisen korkeakoulun toimistolle (info@kriittinenkorkeakoulu.fi | 040 552 5959). Kurssi aloitetaan etäopetuksena ja siirtyy tilanteesta riippuen myöhemmin lähiopetukseen.

Tarkempi kuvaus tulossa myöhemmin. Alla kurssin kuvaus lukuvuodelta 2019-2020.


Kurssi johdattaa mannermaisen filosofian perinteeseen ja nykysuuntauksiin. Perinteen historiallisena taustana tutustutaan Kantin filosofiaan ja saksalaiseen idealismiin (Hegel, Schelling) sekä sen kriitikoihin (Marx, Kierkegaard, Nietzsche). Nykysuuntauksiin syvennytään tarkastelemalla fenomenologiaa (Husserl, Merleau-Ponty), olemisen ajattelua (Heidegger), hermeneutiikkaa (Gadamer, Ricoeur) ja dekonstruktiota (Derrida, Nancy) ynnä muuta nykyajattelua (Deleuze).

Filosofin kokemus on luonteeltaan kahden opettajan vetämä opiskelukurssi, joka koostuu luennoista, tekstien lukemisesta ja kommentoinnista sekä seminaarityöskentelystä. Osallistujille tarjotaan mahdollisuus myös omien alustusten pitämiseen.

Kurssi ei edellytä mitään tiettyjä perustietoja, vaan ennen kaikkea intoa uppoutua filosofisten kirjoitusten lukemiseen ja pohtimiseen. Kullekin kerralle jaetaan luettavaksi tekstejä, joiden kohdalla käytetään apuna suomenkielisiä ja englanninkielisiä käännöksiä.

Opettajat: filosofian tutkija ja suomentaja FL Miika Luoto sekä filosofi Sami Santanen.

Aikataulu: Kurssi kokoontuu torstaisin klo 17-20 Iitula-säätiössä, Hämeentie 6 A 2. 

Kevään 2020 ohjelma alkaa seminaarilla lauantaina 25.1.2020. Ensimmäinen kokoontuminen sen jälkeen torstaina 30.1.2020. Ilmoittautuminen viimeistään 15.1.2020.

Huom! Jos et ole ollut mukana syyslukukaudella, kirjoita vapaamuotoinen hakemus 8.1. mennessä osoitteeseen info@kriittinenkorkeakoulu.fi.

Syksyn 2019 kokoontumiset 12.9., 19.9., 10.10., 31.10., 21.11. ja 12.12.

Lisäksi kurssiin kuuluu kaksi erillistä seminaaripäivää lauantaisin, myöhemmin sovittavina päivinä.

Kurssin laajuus kevätlukukaudella 24 + 8 tuntia.

Hinta: 150 euroa

Tiedustelut sähköpostitse: miika.luoto@gmail.com. Ilmoittautumisen yhteydessä toivotaan lyhyttä luonnehdintaa omasta kiinnostuksesta filosofiaa kohtaan sekä mahdollisesta harrastuneisuudesta filosofian tai muun teoreettisen ajattelun parissa.

Hakemukset kurssille 1.9.2019 mennessä Kriittisen korkeakoulun toimistolle (info@kriittinenkorkeakoulu.fi, 040 552 5959). Peruutukset maksutta viimeiseen ilmoittautumispäivään asti, ilmoittautumisajan jälkeen perimme 50 % osallistumismaksusta.