Puhetaidon koulutus


Koska viimeksi puhuit? Milloin kirjoitit nettiin?

Puhe- ja viestintätaitoja tarvitaan yhä useammissa ammateissa. Lähes kaikki työ, järjestötoiminnasta julkisen ja palvelualan kautta teollisuuteen sekä ohjelmistotyöhön, sisältää vuorovaikutusta: pitchaat, alustat, luennoit, valmennat, opetat,  markkinoit, teet sosiaalisen median sisältöjä ja videoita, johdat puhetta sekä järjestät tapahtumia. Tällöin hyvä puhetaito huomataan.

Puhetaito on enemmän kuin vain puhumista ja esiintymistä. Kriittisen korkeakoulun klassisen puhetaidon kursseilla opit viestintää erilaisissa tilanteissa ja hallitsemaan niissä jännitystä. Opit ymmärtämään erilaisia yleisöjä ja suunnittelemaan monenlaisia viestejä niin suullisesti kuin kirjallisesti.

Puhetaidon erikoiskursseilla puolestaan opit muun muassa ajattelun ja argumentaation taitoja. Lisäksi tarjolla on itseilmaisun kehittämistä, sosiaalisen median taitoja, keinoja polarisoivan ja kriisiytyneen tilanteen hallintaan, vaikuttamisviestintää yhdistystoimijoilla ja kansalaisaktivisteille sekä rakentavan yhteiskunnallisen keskustelun menetelmiä.

Osaamista voi syventää entisestään opintopiireissä.

Kysy työnantajaltasi (tai muulta ammatillista osaamistasi rahoittavalta taholta) katsotaanko tarjoamamme kurssi sinulle ammatilliseksi täydennyskoulukseksi. Kaikkiin koulutuksiin voi ennakkoilmoittautua ja niitä voidaan järjestää ryhmille tilauksesta. Lisätietoja info@kriittinen korkeakoulu.fi

Tule kuulluksi!

Koulutukset

Kursseista tulee lisätietoja lähiaikoina. Tiedustelut ja ilmoittautuminen (myös ennakkoon): info@kriittinenkorkeakoulu.fi

Klassinen puhetaito

Puhujakoulu on laajin ammatillisesti täydentävä puhetaidon koulutus Suomessa. Vuoden aikana kahdeksan opetusviikonloppua, n. 10 esiintymisharjoitusta, neljä ohjaustapaamista, haastavan kiinnostavia itsenäisiä harjoituksia ja oppimista tukeva ryhmä toisia opiskelijoita. Puhujakoulussa opit klassisen retoriikan perusteet ja esiintymisjännityksen hallintaa; puheen valmistamisen, argumentoinnin ja tarinankerronnan tekniikat; oman äänesi tunnistamista, luovaa ja kriittistä ajattelua sekä paljon muuta. Puhujakoulun vastaava opettaja on Markus Neuvonen, VTM.

Puhetaidon intensiivi on viikonlopun mittainen tehokoulutus puhetaidon perusteista, jännityksen hallinnasta ja puheen valmistelusta sekä esittämisestä. Järjestetään syksyllä ja keväällä. Opettajana Severi Hämäri.

Puhetaidon iltakoulussa opitaan kolmena iltana klassisen retoriikan työkaluja suullisen ja myös kirjallisen viestinnän tehostamiseen, kohdentamiseen – ja vaikuttamiseen, sekä opitaan itsevarmuutta ja hallitsemaan esiintymisjännitystä. Iltakoulun järjestää syyskuussa 2019 Helsingin seudun kesäyliopisto yhteistyössä Kriittisen korkeakoulun kanssa, tiedot ja ilmoittautuminen täältä (aukeaa uuteen välilehteen): www.kesayliopistohki.fi/kurssit/puhetaidon-iltakoulu/. Opettajana Severi Hämäri.

Erikoiskurssit

Topiikat – Argumentaatiokurssilla perehdytään klassisen retoriikan topiikkatyökaluun, jonka avulla keksitään erilaisia argumentteja. Samalla vahvistuu kyky tunnistaa muiden argumentteja ja löytää niiden heikkouksia ja vahvuuksia. Kurssilla saa alustavan tuntemuksen uudemmista argumentaation ja motivoinnin teorioista. Keväällä 2020 Opettajana Severi Hämäri.

Oma ilmaisuvoimani näyttelijäntyön keinoin viikonloppukurssilla opit oman henkilökohtaisen ilmaisun tutkimista ja vapauttamista monipuolisten näyttelijäntyön harjoitteiden kautta. Syksy 2019. Opettajana Marjo Lahti, näyttelijä (FIA), draamaopettaja.

Polarisaatio ja konfliktit – strategioita ilmiöiden käsittelyyn -erikoiskurssilla sovittelija Miriam Attias perehdyttää johtavan polarisaatioteoreetikon Bart Brandsman käytännönläheisiin oppeihin siitä, miten polarisaatio ilmiönä toimii ja miten siihen vaikutetaan. Kurssi antaa käytännön työkaluja vastakkainasettelua purkavan työotteen käyttämiseksi. Syksy 2019.

Some-tiivistämisen päivän mittaisella erikoiskurssilla paneudutaan tehokkaaseen, tiiviiseen viestintään. Samalla perehdytään tyylikeinojen palettiin, joilla kirjoitetaan esimerkiksi mieleenpainuvia Twitter- ja muita sosiaalisen median päivityksiä. Kevät 2020. Opettajana Severi Hämäri.

Vaikuta! Vaikuttajaviestintää yhdistys- ja kansalaisaktivisteille -viikonloppukurssilla perehdytään yhteiskunnallisiin ja valtiollisiin rakenteisiin ja vaikuttamiskanaviin sekä niiden lainalaisuuksiin. Tavoitteena on oppia kunkin osallistujan tarpeisiin soveltuvat vaikuttamisen tavat ja muodot. Kevät 2020. Opettajana Severi Hämäri.

Erätauko -koulutuksissa saat tehopaketin Sitran kehittämästä Erätauko- yhteiskunnallisen keskustelun kutsu-, fasilitointi- ja raportointimenetelmästä. Opettajana Erätauon kehittämiseen osallistunut Severi Hämäri ja filosofian praktikko Anu Virtanen (FM).

Opintopiirit

Retoriikan klassikot -lukupiirissä perehdytään retoriikan klassikkoteoksiin antiikista 1900-luvulle. Lukupiiri aloittaa kevätlukukaudella 2020 ja kokoontuu kerran kuussa. Lukupiiriä vetää Severi Hämäri.

Puhekerhossa harjoitellaan esiintymistä yleisön edessä ja hiotaan taitoja sekä testataan luottamuksellisessa ilmapiirissä puheita, joita on tarkoitus pitää myöhemmin. Kerho aloittaa syksyllä 2019 ja kokoontuu kerran kuussa. Vastaava opettaja Severi Hämäri.

Rakentavan someviestinnän opintopiirissä perehdytään siihen, miten keskustella sosiaalisissa medioissa voimakkaastikin eriäviä mielipiteitä nostattavista aiheista rakentavasti ja asiallisesti. Erityinen fokus tieteellis-filosofisella dialogilla. Piiri kokoontuu kerran kuussa syyslukukaudella 2019. Opintopiiriä vetää aikuiskasvatustieteilijä Tomas Blomqvist (KM).