Puu ja juuret

Viikonloppukurssi 8.-9.6.2019

Tutustu itseesi, uudista luovuuttasi ja tutustu puun ja juurien mytologisiin merkityksiin Kriittisen korkeakoulun monenlaisia työskentelymuotoja yhdistävällä kurssilla.

Puu ja juuret -kurssilla ihmistä, itseä ja ympäröivää maailmaa lähestytään puun, sen elinkaaren ja juurien metaforan kautta.

Pohjaa kurssilla ammennetaan vanhasta suomalaisesta kansanperinteestä, eri kansojen mytologioista ja myyteistä, saduista, sananlaskuista, uskomuksista ja muinaisuskosta. Eri puolilta maailmaa löytyy uskomuksia, jopa kokonaisia kosmografioita, jotka liittävät puun vahvasti ihmisen maailmankatsomuksen osaksi. Monissa uskomuksissa puu rinnastetaan jollain tavalla ihmiseen: eri lajikkeet kuvaavat erilaisia ihmistyyppejä ts. luonteenpiirteitä tai puu liittyy olennaisella tavalla ihmisen tietoisuuden kehitykseen (esim. tiedon puu, elämän puu). Kurssilla pääsemme sukeltamaan tähän kiehtovaan arkkityyppiseen maailmaan ja peilaamaan sen kautta omaa tietoisuuttamme.

Kurssissa keskeistä on tietoisuuden lisääminen ja heittäytyminen. Ilo, yhteinen leikki, satumaisuus ja salliminen toimivat ilmapiirin juurina. Osallistumiseen riittää halu ja innostus; utelias ja avoin mieli. Kurssilla vahvistetaan kehon ja mielen kokonaisvaltaista tuntemista erilaisten poikkitaiteellisten harjoitusten kautta. Niin kuin puulle, on ihmisen hyvinvoinnille erittäin tärkeää löytää omat juuret, jotka maadoittavat. Niitä etsitään sekä kehollisesti että ajatuksellisesti.

Teemaa lähestytään erilaisten luovien ja keveiden fyysisten harjoitteiden välityksellä mm. piirtämällä, kirjoittamalla ja improvisoimalla (käytämme esimerkiksi ääntä ja liikettä) sekä keskustelemalla. Kurssi sisältää myös interaktiivisen luennon ihmisen puuhun liittyvistä uskomuksista eri kansanuskoissa ja mytologioissa, joka toimii “syvennyksenä” aiheeseen.

Kurssilla käydään läpi valikoidut puuhun kytkeytyvät teemat niihin sopivien metodien avulla. Tämän kurssin teemat ovat: siemen, juuret, versosta puuksi, kuori, metsä ja kanto.

Prosessi etenee vahvan yhteisöllisyyden ja osallisuuden kautta. Katsotaan mitä tapahtuu, kasvulle annetaan mahdollisuus.

Kurssin tavoitteena on hyvinvoinnin lisääminen sekä puuhun liittyviin uskomuksiin ja symboleihin tutustuminen.

8.-9.6.2019 lauantai 9-16, sunnuntai 10-16.

Paikka: Kriittinen korkeakoulu, Albertinkatu 27, Helsinki
Hinta: 70 €

Tarvitset kurssille: mieleisesi luonnoskirjan (mieluiten ruuduton ja viivaton), kyniä (lyijy/muste) piirtämiseen ja värit (valintasi mukaan vesi- tai peitevärit, liidut tai muut värikynät). Harppi ja viivain. Pukeudu niin, että kevyt liikkuminen ja leikkimielisyys on mukavaa. Vesipullo.

Ilmoittautuminen viimeistään 26.5.2019 Kriittisen korkeakoulun toimistolle (info@kriittinenkorkeakoulu.fi, 040 552 5959). Ilmoittautumisen voi perua veloituksetta viimeiseen ilmoittautumispäivään asti. Sen jälkeen peruutuksesta veloitetaan puolet kurssin hinnasta.

Kurssin ohjaajasta

Olen Veera Metso (s. 1986) ja toimin taiteen kentällä monialaisesti visuaalisen taiteen, musiikin ja opettamisen saralla. Olen koulutukseltani kuvataiteilija (ylempi amk v. 2018) ja muotoilija (amk v. 2010). Olen myös opiskellut kansanmusiikkia Kaustisella.

Olen tutkinut ihmiskunnan henkistä perimää ja symboleita intohimoisesti mm. kansanperinteen, laulujen ja runojen, kasvitieteen, eri uskontojen, itämaanmatkojen, pyhän geometrian, vipassana-meditaation, kirjallisuuden ja joogafilosofian avulla tietoisesti jo 13 vuotta. Oppiminen on minulle ehtymätön ilon lähde.

Minulle on tärkeää etsiä ja löytää kanavia jakaa, vuorovaikuttaa ja koskettaa ihmisiä. Haluan taiteen keinoin kertoa tarinoita, joista löytyy jotain sellaista, mikä yhdistää meitä kaikkia. Minua kiehtoo suuresti myytit, sadut, filosofia, ihmiskunnan henkinen ja materiaalinen perimä sekä ‘”alkuperät” ja niissä aistimani merkityksellisyys. Toimintani taiteilijana rakentuu näille pilareille. Haluan taiteellani rohkaista iloa, leikkisyyttä ja rehellisyyttä.

Olen toiminut ohjaajana/opettajana erilaisten ihmisten kanssa kotimaassa ja kansainvälisesti. Olen ohjannut työpajoja sekä aikuisille että lapsille. Toimin jatkuvasti työryhmässä Kolibri&Kaukomatka, joka vie musiikkia ja tarinoita vapaudesta eri ikäisille ihmisille kulttuuritapahtumissa, hoitolaitoksissa, yksityisjuhlissa, kadulla ja ravintoloissa. Olen myös osallistunut kutsuttuna ja jurytettynä useisiin ryhmänäyttelyihin Suomessa ja ulkomailla. Viimeksi teoksiani on voinut nähdä esimerkiksi Jäppilänniemen taidetiellä Imatralla ja Helsingin Kaapelitehtaalla Korutaideyhdistyksen myyntinäyttelyssä (2019).

Lisää tietoa projekteistani:

www.veerametso.com
instagram: liekuttavaleppä / Veera Metso
instagram, facebook: kolibrijakaukomatka, kolibri&kaukomatka (musiikki)
www.korutaideyhdistys.fi
Taiteen filosofiani: https://www.theseus.fi/handle/10024/143670