Some – tiivistämisen erikoiskurssi

Yhden päivän lyhytkurssi keväällä 2020
Tarkempi aika, paikka ja hinta ilmoitetaan myöhemmin

Sosiaalisen median merkitys jokapäiväisessä ja ammatillisessa viestinnässä jatkaa kasvuaan. Hyvän some-viestin tulee välittää keskeiset asiat yksiselitteisesti ja ymmärrettävästi sekä erittäin tiiviisti ja huomiota herättäen. Vaikka yhtälö on haasteellinen, on se mahdollista ratkaista.

Kurssilla perehdytään retoristen tyylikeinojen pakettiin, jolla rikastetaan omaa viestinnällisten oivallusten lähdettä. Paneudutaan tehotiiviiseen kirjoittamiseen – menetelmiin, joilla kirjoitetaan mieleenpainuvia Twitter-päivityksiä. Samalla sivutaan keinoja, joilla välttää tahallisia väärinymmärryksiä.

Kurssi on avoin kaikille, mutta erityisesti se soveltuu viestintää ammatissaan käyttäville sekä retoriikan intohimoisille harrastajille.  Yhden päivän mittaisessa (6h) tehokoulutuksessa pienillä luento-osuuksilla ja suurella määrällä yksilö-, pari- ja ryhmäharjoituksia opitaan tekemään ihmeitä niin lauseille kuin virkkeille.

Opettajana toimii Kriittisen korkeakoulun Puhujakoulun vastaava opettaja Severi Hämäri (FM).

Maksimi osallistujamäärä 16 henkeä

Kirjallisuutta: