Tee lahjoitus!

Tue Kriittisen korkeakoulun tekemää sivistys- ja kulttuurityötä!

Kriittisen korkeakoulun lahjoitustili:
FI95 8146 9710 2569 25
(BIC: DABAFIHH)

Käytämme kaikki lahjoitukset voittoa tavoittelemattoman yhdistyksemme tehtävän mukaiseen toimintaan (yhdistyksen säännöt). Lisätietoja käyttökohteista myös alempana, rahankeräysluvan tietojen yhteydessä.

Halutessasi voit täsmentää viestikentässä, mihin erityisesti toivot lahjoitustasi käytettävän. Mahdollisuuksia ovat mm. Katsaus-verkkojulkaisun toiminta, Kriittisen toiminta eri kaupungeissa (Tampere, Jyväskylä, Pori) sekä Kriittisen toiminta eri aihealueilla (kirjallisuus, filosofia, kuvataide, jne.).

Rahankeräysluvan tiedot

1) Rahankeräysluvan saaja: Kriittinen korkeakoulu ry
2) Rahankeräysluvan myöntäjä: Poliisihallitus
3) Luvan numero: RA/2019/1030
4) Myöntämisajankohta: 21.11.2019
5) Keräyksen toimeenpanoaika: 21.11.2019 – 20.11.2020
6) Keräyksen toimeenpanoalue: Koko maa pois lukien Ahvenanmaa
7) Kerättävien varojen käyttötarkoitus:
Kertyvät varat käytetään Kriittisen korkeakoulun yleissivistävään ja yleishyödylliseen toimintaan. Erityisinä kohteina varoja käytetään sivistäviä videoita ja podcasteja tuottavan ilmaisen Katsaus-julkaisun toimintaan, sekä alueellisen toiminnan kehittämiseen.
Varoja käytetään Katsaus-julkaisun sisältöjen tuottamiseen, esiintyjien, teknikoiden, ja toimittajien palkkioihin sekä palveluiden kuukausimaksuihin. Alueelliseen toimintaan kuuluvat koordinaattorien, tiedottajien ja opetushenkilökunnan palkkiot, opetuskalustonhankinnat sekä tilavuokrat. Varoja käytetään myös muuhun sivistystyöhön liittyviin suunnittelutöihin kuten hankintoihin, opettajien, toimistohenkilöstön ja tiedottajien palkkioihin, tiedotuskuluihin ja tilavuokriin. Kerättyjä varoja voidaan käyttää palkkio-, hallinto- ja vuokrakuluihin vain siltä osin, kuin kulut palvelevat välittömästi varojen varsinaista yleishyödyllistä käyttötarkoitusta.
8) Aika, jonka kuluessa kerättävät varat on tarkoitus käyttää: 1.1.2020-31.12.2021.
9) Käytännön toimeenpanija: Kriittinen korkeakoulu ry