Tietokirjoittajakoulu

Lukuvuoden 2020–2021 kestävässä Tietokirjoittajakoulussa työstetään asiantuntijaopettajien opastuksella opiskelijoiden aineistot ja/tai tietokirjakäsikirjoitukset sellaiseen vaiheeseen, että niitä voidaan tarjota kustantajille tai julkaista muissa kanavissa, kuten verkkojulkaisuna tai omakustanteena.

Koulutus koostuu kahdeksasta noin kuukauden välein toteutettavasta viikonlopputapaamisesta (opetus pääasiassa la–su klo 10–15). Tapaamisten rungon muodostavat koulun pääopettajan vetämät työpajat, jotka tukevat opiskelijoiden tekstin tuottamisen ja työstämisen prosessia. Työpajat antavat välineitä suunnitella säännöllistä työskentelyä, elvyttää kirjoittamisen iloa ja avata kirjoittamisen lukkoja. Lukuvuoden aikana käsitellään kirjoittamisen prosessia, tavoitteiden asettamista, aikaansaamista, ajankäyttöä, kirjoittamiseen liittyviä uskomuksia ja tunteita sekä palautteen antamista ja vastaanottamista. Työpajat tarjoavat mahdollisuuden syventää ymmärrystä kirjoittamisesta ja itsestään kirjoittajana.

Olennainen työmuoto Tietokirjoittajakoulussa on opiskelijoiden käsikirjoitusten työstäminen, joka tehdään 3–4 hengen pienryhmissä kokeneiden tietokirjoittajien ja kouluttajien ohjauksessa. Pienryhmissä opiskelija saa palautetta tekstistään sekä ryhmän ohjaajilta että muilta pienryhmän jäseniltä.

Työpajoja ja pienryhmätyöskentelyä täydentävät kunkin viikonlopun aloittavat asiantuntijaluennot erilaisista tietokirjoittamiseen liittyvistä aiheista. Esimerkkejä: Mitä kaikkea tietokirjallisuus voi olla? Tietokirjatekstin tyyli, rakenne, tarinallisuus, tekstin osiot, kuvitus ja taitto, yleistajuisuus, tekstin teko vaiheittain, lähdeaineiston käyttö, tekijänoikeuksien huomioiminen käsikirjoitusvaiheessa, kirja luovana prosessina, tietokirjallisuuden kustannustoimittajan näkökulmat, kustannussopimus, tekijänoikeuskysymykset ja oppimateriaalin tekeminen.

Kurssin pääopettaja on VTT Carol Kiriakos.

Pienryhmien ohjaajina toimivat  FM Tuula Kousa (myös asiantuntijaluentoja), FT Eero Ojanen ja FM Jukka Hartikainen.

Carol Kiriakos

kuva: Elina Simonen

Tuula Kousa


Eero Ojanen

Jukka Hartikainen

Koulutuksen koordinaattori on PK Harri Paasio, kirjoittajakoulu@kriittinenkorkeakoulu.fi

Koulutus alkaa syyskuussa 2020 ja päättyy toukokuussa 2021.

HAKEMINEN

Oppilaat Tietokirjoittajakouluun valitaan hakemusten perusteella. Kouluun valitaan enintään 15 opiskelijaa. Lähetä Kriittisen korkeakoulun toimistolle teksti, jossa vastaat seuraaviin kysymyksiin:

Mistä sait kuulla Kriittisen korkeakoulun Tietokirjoittajakoulusta?
Minkä ikäinen olet?
Mitä teet työksesi tai opiskelet?
Oletko opiskellut kirjoittamista jo aiemmin? Jos, missä?
Oletko julkaissut jo jotain? Jos, mitä? Miksi haet Tietokirjoittajakouluuun?

Liitä hakemukseesi tietokirjasi synopsis. Jos sinulla on jo osittain tai kokonaan valmis tietokirjan käsikirjoitus, liitä hakemukseesi enintään 10 sivun tekstinäyte. Jos liität hakemukseesi muita tekstinäytteitä (esim. skannattuja artikkeleita, julkaistun kirjan sivuja ym.), saa niiden koko olla enintään 2 Mt.

Muista laittaa hakemukseesi yhteystietosi.

Hakuaika on päättynyt. Hakuajan päättymisen jälkeen saapuneita hakemuksia ei huomioida. Valinnat tehdään juhannukseen mennessä. Tulokset ilmoitetaan hakijoille sähköpostitse. Tuloksia voi kysyä myös puhelimitse koulun toimistolta. Hakemuksia ei palauteta eikä niitten tekstinäytteistä anneta palautetta. Muista siis säilyttää kopiot teksteistä itselläsi! Koulutus alkaa syyskuun puolivälissä.

Lukuvuonna 2020–2021 koulutuksen hinta on 600 euroa lukukaudelta

(1200 euroa/ lukuvuosi). Kurssin voi maksaa myös Smartum-seteleillä tai Saldolla.

Lähetä hakemus s-postitse osoitteella: Hakuaika on päättynyt. Otsikoi viesti näin: HAKEMUS, TIETOKIRJOITTAJAKOULU 2020–2021 etunimi sukunimi. Liitteet Word- tai PDF-tiedostoina.

Voit myös lähettää hakemuksesi maapostitse osoitteeseen:

Kriittinen korkeakoulu, Albertinkatu 27 a B 12, 00180 Helsinki, kuoreen merkintä ”Tietokirjoittajakoulu 2020–2021”.