Vaaskivi-klubi

Torstaisin 5.2., 26.2., 26.3., 9.4., ja 7.5. klo 18-20,
Bulevardi 15, Helsinki.

Sarjan tavoiteena on löytää ajatteluun uusia näkökulmia, antaa mahdollisuus maailmankuvan pohtimiseen ja käydä keskustelua arjen ja kokemuksen tasolla ihmisyydestä ja sen kulmakivistä.  Alkuun pohditaan alustusten pohjalta nykypäivän sivistyksen maailmankuvan ongelmia ja sitten pyritään tutkimaan mistä ongelmat tulevat. Näkökulma on lähipiirissä ja elämän käytännöllisessä puolessa ja vähemmän puhtaassa teoretisoinnissa. Samalla pohditaan sitä mitä on ns. maailmankuvallinen synteettisyys ja millaisia polkuja se voisi tarjota lähiymmärrykseen. Sarjan ensimmäisellä kerralla esitellään ongelmat/paradoksit ja sen jälkeen tulevissa tilaisuuksissa paneudutaan niiden taustalla oleviin sivistyksen vääristymiin sekä syhteettisyyden näkemykseen ratkaisuista.

Sivilisaation kipupisteet ovat synteettisen filosofian ydintä. Vaaskiven sanoin: “Sivilisaation valo osoittaa kirkkaana merkkitulena, missä kuolema on käynyt yli luonnon. Kuten suurten metropolien asutusalueet edellyttävät laajojen maisemien väkivaltaista hävittämistä ja riistävät itse maaperästä sen luovan kasvuvoiman, samoin käyttää kaikki henkinen kehitys häikäilemättä hyväkseen elämän perusenergiaa. Yhä kirkkaampaan yksilöitymiseen, yhä korkea-asteisempaan hengen kasvuun kätkeytyy aina yhä murhaavampaa suhtautumista tummaan alkuelämään – “sieluun”.

 

Klubia vetää freelance-tietokirjailija Jukka Pennanen.

Ennakkoilmoittautuminen Kriittisen korkeakoulun toimistolle info@kriittinenkorkeakoulu.fi tai 09 684 0010. Ilmoittautumisen yhteydessä annetaan saapumisohjeet klubille.

 

TATU VAASKIVESTÄ (1912–1942):
Vaaskivi on niitä harvoja suomalaisia kirjailijoita, jotka voidaan  sijoitaa länsimaisen kriittisen filosofisian kontekstiin. Yhteinen nimittäjä löytyy helposti. Hänen kulttuurikriittisissä teoksissaan risteilevät edellisen vuosisadan vaihteen suuret teemat eli eurooppalaisen sivistyksen kriisi, rationaalisuuden krittiikki, tieto-opillinen ja moraalifilosofinen relativismi ja ylipäätään koko sivistyskäsitteen pohdinta. Filosofeista kulttuurikriittiset Nietzsche ja Kierkegaard, Henri Bergson ja Arthur Schopenhauer tulevat usein esille Vaaskiven teosten lehdillä.

Näyttökuva 2014-2-8 kello 10.29.58_Vaaskivi ja Elina Vaara

KUVA: Tatu Vaaskivi ja Elina Vaara (SKS:n kirjallisuusarkisto)