Vaikuta!

Vaikuttajaviestinnän kurssi yhdistys- ja kansalaisaktivisteille

Viikonloppukurssi loppukeväästä 2020
Tarkempi aika, paikka ja hinta ilmoitetaan myöhemmin

Yhteiskunnan ja valtion valtarakenteet ovat hyvin monimuotoisia ja vaikeita hahmottaa. Oikein ajoitettu, tehokas viesti saattaa muuttaa yhteiskuntaa sekä vaikuttaa päätöksentekoon ylimpiä tasoja myöten. Mutta sen ei tarvitse olla sattuman varassa, vaan opiskelemalla muutamia peruslainalaisuuksia voidaan parantaa omia ja edustamansa tahon vaikutusmahdollisuuksia. Kurssilla perehdytään yhteiskunnallisiin, kunnallisiin ja valtiollisiin rakenteisiin ja vaikuttamiskanaviin sekä niiden lainalaisuuksiin. Tavoitteena on oppia kunkin osallistujan tarpeisiin soveltuvat vaikuttamisen tavat ja muodot.

Kurssi on avoin kaikille. Se soveltuu erityisesti yhteiskunnallisesta vaikuttamisesta kiinnostuneille aktiivisille kansalaisille, yhdistys- ja järjestötoimijoille, mutta miksei myös yrittäjille, tutkijoille ja politiikasta kiinnostuneille, sekä virkavallan jäsenille, jotka haluavat ymmärtää paremmin niitä tapoja, joilla heihin pyritään vaikuttamaan.

Kurssi toteutetaan viikonlopun mittaisena intensiivikoulutuksena. Opetus koostuu luennoista, ryhmä ja yksilöharjoituksista sekä keskustelevasta oppimisesta. Tarkoituksena on paitsi paneutua vaativiin asioihin, niin myös löytää voimaannuttavaa riemua ja luovuutta yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen.

Kurssin opettajana on Kriittisen korkeakoulun Puhujakoulun vastaava opettaja Severi Hämäri (FM).

Maksimi osallistujamäärä 16 henkeä

Kirjallisuus