Näkökulmia Aapo Riihimäen henkiseen perintöön

seminaari tiistaina 1.4. 2014 klo 18 alkaen,
Benessä, Albertinkatu 27 A 6, Helsinki

Jyväskyläläinen yhteiskuntateoreetikko Aapo Riihimäki (1930­-2008) kehitteli kuudessa teoksessa ja lukuisissa osin nimimerkillä kirjoitetuissa artikkeleissa jo 1950-luvun lopulta alkaen teoriaa, jossa keskeiseksi yhteiskunnalliseksi toimijaksi postuloitui hyvinvointivaltion keskiluokkaistuvien kuluttajien joukko. Voittaakseen kulutusatomismille tunnusomaisen vieraantumisen kuluttaja tarvitsee tuekseen samanhenkisten kuluttajien muodostaman kansalaisliikkeen, jonka käyttövoimana on yhteinen verkostotietoisuus (vrt. Marxin “luokkatietoisuus”).

Riihimäen ajattelu on vaikuttanut eri tieteenalojen edustajiin taloustieteilijöistä aina teologeihin asti. Hänen “kriittisen praksiksen teoriaansa” on kehitelty erityisesti Jyväskylässä.

Kriittinen korkeakoulu järjestää tiistaina 1.4. pienen iltaseminaarin, jossa Riihimäen henkistä testamenttia avaavat yhteiskuntatieteilijät FT Pekka Mäkelä ja YTT Esa Sironen sekä teologit Jaakko Jaatinen ja Arvi Tuomi.

Vapaa pääsy, tervetuloa keskustelemaan!