Aureettinen psykologia

Yleisöluento tiistaina 8.4. klo 18 alkaen
Benessä, Albertinkatu 27 A 6, Helsinki

Psykologi ja tietokirjailija Tony Dunderfeltin yleisöluento:

“Olen yli 30 vuoden ajan kehittänyt humanistista kokonaisvaltaista ihmiskäsitystä, jolle olen nyt antanut nimen Aureettinen psykologia. Sen tarkoituksena on luoda nykytutkimukseen perustuva mahdollisimman laaja käsitys psyykeestä ja selvittää ihmisen subjektiivisen kokemuksellisuuden suhdetta fyysiseen, sosiaaliseen ja henkiseen ulottuvuuteen.

Aureettinen psykologia on sekä käytännönläheinen että teoreettinen. Siinä on ontologista tarkkuutta, joka puuttuu lähes kokonaan nykyajan psykologiasta. Näistä tieteellisistä perusteista käsin olen kehittänyt käytännön itsetuntemus- ja ihmissuhdetaitojen harjoitteita, joiden vaikuttavuutta voi testata.

Ihmisen sisäinen maailma on elävä ja dynaaminen osa todellisuutta, jota varsinkin nykyaikana tulisi tietoisesti huomioida, hoitaa ja kehittää.”

Vapaa pääsy, tervetuloa!