KASVATUS JA ARVOT -seminaari lokakuu 2008

Lauantaina 4.10. klo 9-16
Tieteiden talolla, Kirkkokatu 6

Arvoseminaari tarjoaa yhteisen foorumin, jossa tarkastellaan yhteiskunnan ja kasvatuksen arvoja. Ajatus arvoseminaarin järjestämisestä syntyi viime syksyn Jokelan murheellisten tapahtumien ja sitä seuranneen lehtikirjoittelun pohjalta. Tarkastelulle tuntuu olevan nyt kipeä tarve. Mitä ovat arvot, kasvatus, hyvä tai mielikuvitus? Mitä ne tarkoittavat tämän päivän Suomessa? Teemoja lähestytään eri näkökulmista lyhyiden alustusten pohjalta. Alustamassa on joukko eri alojen asiantuntijoita. Tarkoituksena on herättää ja innostaa osallistujia yhteiskunnalliseen keskusteluun. Olisiko nyt aika uudelle arvokeskustelulle?

09.00 Seminaarin avaus
09.05 Totuus, hyvyys ja kauneus – kovat tosiasiat,
Eero Ojanen
09.35 Arvot yhteiskunnassa – arvokeskustelu koulussa,
Terho Pursiainen
10.05 Kommenttipuheenvuorot,
Veli-Matti Värri ja Simo Skinnari
10.15 Yleiskeskustelu aiheesta

10.30 Tauko

10.40 Hyvä kasvatus kautta aikojen,
Heikki Marjomäki
11.00 Hyvän kasvatuksen ehdot,
Veli-Matti Värri
11.20 Mistä lapsi tulee – minne menossa?,
Lasse Karlsson
11.40 Kommenttipuheenvuoro:
Rauno Haapaniemi
11.45 Yleiskeskustelu aiheesta

12.00 Ruokailu

13.00 Aivofysiologinen näkökulma arvoihin ja luovuuteen,
Matti Bergström
13.30 Luovuus opettajankoulutuksessa,
Markku Niinivirta
13.50 Mielikuvituksen kasvattaminen koulussa.
Timo Jantunen
14.10 Mielikuvituksen ja yhteisöllisyyden kasvattaminen koulussa.
Helena Linna
14.30 Kommenttipuheenvuorot: Veli-Matti Värri ja
Rauno Haapaniemi
14.40 Yleiskeskustelu aiheesta

14.50 Tauko

15.00 Pedagoginen rakkaus tienä arvokkaaseen kasvatukseen.
Simo Skinnari
15.30 Kommenttipuheenvuorot:
Terho Pursiainen ja Eero Ojanen
15.40 Yleiskeskustelu aiheesta
15.55 Seminaarin päättäminen

Tilaisuuteen on vapaa pääsy. Tervetuloa!