Uudistuva Suomi – millainen tiedonkäsitys meitä ohjaa?

Seminaari la-su 26.-27.5.2012, klo 10-16

Paikka: Benen koulutustila, Albertinkatu 27 A 6, Helsinki

Otavan Opisto ja Kriittinen Korkekoulu järjestävät suomen kieltä, mielikuvia ja tietokäsityksiä käsittelevän seminaarin.

Lauantaina kysytään, millainen tieto ohjaa Suomea. Teemana ovat yritys- ja työelämässä vallitsevat tiedonkäsitykset ja niiden kritiikki.

Sunnuntain aiheena ovat suomenkielen ilmaisemat mielikuvat ja oppiminen. Keskustelun kohteena on kielen ja tiedonkäsityksen suhde, erityisesti suomen kieleen ja suomalaiseen kulttuuriin sisältyvät mentaaliset mallit ja niiden merkitys koululaitokselle.

Keskustelua vetää tutkija ja toimittaja Erkki Hiltunen, joka on vuosia perehtynyt ja selvittänyt kielen ja ajattelun rakenteita. Hiltunen on ollut mukana norjalaisen tutkijan ja psykologin Frode J. Strömnesin työryhmässä, jossa on tarkasteltu indoeurooppalaisen ja suomalaisugrilaisen kielitaustan vaikutuksia maailmankuvaan ja ajattelun tapaan. Seminaarissa käsitellään niitä jännitteitä, joita nämä kielitaustat aiheuttavat koulu-, opiskelu- ja työelämässämme.

Hinta: 20 euroa

Järjestäjinä Kriittinen Korkeakoulu ja Otavan Opisto.

Toivomme etukäteisilmoittautumista osoitteeseen:
pauliina.jalonen [at] otavanopisto.fi, 045-873 2828.