Sivistysseminaari 24.9.

Paikka: Kirjasto 10, Helsinki
Aika: la 24.9. klo 12-15

Vapaa pääsy, tervetuloa!

Valitettavasti Eero Ojanen on estynyt tulemaan paikalle, joten ennakkotiedoista poiketen hän ei pidäkään puheenvuoroa. Hänen tilallaan puheenvuoron pitää Kriittisen korkeakoulun sihteeri, VTM Jaakko Vilja.

Ohjelma

12.00 Seminaarin avaus – Filip Häyrynen
12.10 Jaakko Vilja: Sivistyksen näkökulma opettamisen taustaoletuksiin (tarkentuu myöh.)
12.25 Jan Erik Mansikka & Jarno Paalasmaa: Sivistyksen ulottuvuuksia. Mitä näkökulmia steinerkasvatuksen sivistyskäsitys tuo keskusteluun?
12.50 Taiteellinen tuokio: pianisti Minna Pöllänen
13.00 Kahvia ja keskustelua
13.15 Kaisu Otsamo. Puheenvuoro otsikolla Millainen on oppiva yhteisö? Oppiva yhteisö on OPS-tekstien keskeinen käsite, jonka määrittely kuitenkin on vaikeaa. Koulut muuttuvat, mutta muuttuvatko ne todella?
13.35 Timo Jantunen: Leikki ja sivistys. Leikin rooli kasvatuksessa ja opetuksessa
13.50 Keskustelua
14.10 Eeva Raunela: Ydintaidot ja ajattelun tahtominen. Dialogisesta opettamisesta lähinnä steinerlukioiden Erasmus+-projektin näkökulmasta. Dialoginen opettaminen kun on vain yksi tapa kehittää luovan ajattelun taitoa, joka on projektimme keskiössä.
14.30 Keskustelua
14.40 Yleiskeskustelu
14.55 Seminaarin päättäminen – Filip Häyrynen

 

Järjestää:

Kriittinen korkeakoulu,

Steinerkasvatuslehti ja

Steinerkasvatuksen liitto.