Yleistä

Kriittinen korkeakoulu on yksityinen ja sitoutumaton valtion tukema koulutus- ja kulttuurikeskus. Sen tehtävänä on tarjota tietoja ja virikkeitä ajan ilmiöistä kiinnostuneille, järjestää mahdollisuuksia itsensä ja yhteisönsä kehittämiseen, edistää uusia näkökulmia avaavan tiedon syntymistä sekä tarjota mahdollisuus erilaisia aatteita, oppeja ja mielipiteitä edustavien ihmisten kohtaamiselle.

KRIITTINEN KORKEAKOULU
– noin seitsemän vapaata taitoa

Kriittinen korkeakoulu on aikamoinen kummajainen. Se ei nimestään huolimatta ole mikään varsinainen oppilaitos, jolla olisi kaikkien muiden tavoin jokin tietty paikkansa koulutuksenjärjestelmässä.

Kriittisen toiminta on vapaata sivistystyötä. Se ei perustu arvosanojen tai muiden ulkonaisten palkkioiden tavoitteluun. Kriittisen toiminta on oppimista, keskustelua ja kulttuurin tekemistä sen itsensä vuoksi.

Olemme vapaa, itsenäinen ja sitoutumaton kulttuurikeskus, joka järjestää erilaista koulutusta, mutta myös monenlaista muuta kulttuuritoimintaa. Kriittinen korkeakoulu nauttii valtionapua ja juuri omassa kummallisuudessaan Kriittinen on itse asiassa vakiinnuttanut paikkansa suomalaisessa kulttuurissa ja luonut omia perinteitään.

Kriittinen perustettiin vuonna 1968. Artikkelissaan koulun perustaja ja sen koko historian keskeinen taustahahmo, filosofian professori (emer.) Reijo Wilenius kertoo perustamisvaiheista ja koulun myöhemmästäkin historiasta. Filosofinen ja yhteiskunnallinen keskustelu, erilaisten maailmankatsomusten kohtaaminen ja maailman ajankohtaisten kysymysten pohdiskelu ovat olleet Kriittisen korkeakoulun runko alusta lähtien. Toisaalta Kriittinen on aina etsinyt monipuolista näkökulmaa ihmiseen ja järjestänyt monenlaista toimintaa eri taiteiden ja muun ihmisen luovuuden osa-alueilla.

Koska Kriittinen korkeakoulu on avoin ja joustava, itse itseään määrävä kulttuuripaikka, se on aikojen kuluessa voinut nopeasti tarttua uusiin asioihin ja antaa tilaa ajatuksille, joiden ympärillä on sitten syntynyt toimintaa muuallakin. Vuosikymmenten varrella tämäntyyppinen vapaa sivistystyö on Suomessa laajentunut ja monet muutkin harjoittavat samantyyppistä toimintaa kuin Kriittinen korkeakoulu. Silti on niin, että ikuisten, polttavien maailmankatsomuksellisten kysymysten pohtiminen, eri taiteenalojen kohtaaminen ja ihmisen henkisyyden vaaliminen tarjoavat aina tilaa toiminnalle. Niinpä myös Kriittinen korkeakoulu lähestyy yhä uudelleen ja uudelleen ihmisyyden perusasioita.

Reijo Wileniuksen artikkeli Ihmis- ja maailmankuvan muutoksesta ja Kriittisestä korkeakoulusta